Jaké reformy a proč (272) Bedretdinov - Re: Anketa

4. listopad 2014 | 07.00 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket. Ty obsáhlejší uveřejním v pořadí, v jakém přišly. Zpravidla obsahují velmi zajímavé a významné náměty a připomínky. Ty kratší sdružím a uveřejním též. Ve vhodnou chvíli se k nim vyjádřím.

Tato vyplněná anketa je od Rafika Bedretdinova:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

Myšlenka je sice srozumitelná, ale konkrétní praktické cesty její realizace nejsou jednoznačné. Ovšem to není dáno nedostatkem výkladu. Problém je v komplexu politických, sociálních a ekonomických souvislostí.

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

Osobně této myšlence rozumím a snažil jsem jí prezentovat na konferenci v Ústí nad Labem, ale odezva nebyla vřelá, což může být projevem mé nedostatečné přesvědčivosti.

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

Měl bych zájem o zpracování konkrétního plánu realizace dané ideje.

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

Z mého hlediska velice atraktivně je zpracována problematika č. 4 (Člověk a jeho potřeby). Ovšem to není tím, že ostatní části jsoucně zdařile, ale otázka potřeb je i mým osobním zájmem.

3. Které části monografie považujete za problémové?

- Navrhujete je vypustit z monografie.

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

Byl bych pro prodiskutování kapitoly č. 6 (Východiska ze současné situace).

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

Monografii hodlám doplnit svou úvahou o vědecké prognóze budoucího vývoje.

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

Byl zvědav, jestli by práce zúčastnil dosavadní kritik financování odvětví produktivní spotřeby doc. Václav Urbánek z VŠE. 

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Možná to by chtělo podívat se i na ruské zdroje k této problematice.

8. V čem vás text monografie inspiroval?

Za zajímavou považují myšlenky změny paradigmatu v ekonomické a sociální teorií.

9. Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

Měl bych určité výhrady k některým aspektům dynamického a současně trvale udržitelného růstu.

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

Především tím, že nezůstane v rovině teoretických úvah a pokusí se přejít ke změně skutečnosti.

- Příliš ne, půjde jen o drobné úpravy a zkvalitnění některých pasáží.

- Podmínky ve společnosti (u nás a zejména v globálním kontextu) se natolik změní, že jako prioritní vyvstanou zcela jiné problémy; otázkou je, zda při jejich řešení bude moci teorie napomoci.

Nejsem si jistý, že v nejbližší době situace razantně změní i kdyby bych osobně uvítal změnu společenského paradigmatu.

(Pokračování další anketou)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář