(37.1) THBU - Manželský spor I

31. březen 2013 | 07.04 |

Může teorie her napomoci vyhnout se konfliktům v manželství? Jak interpretovat Nashovu rovnováhu v běžném životě?

Úvodní poznámka

Od 25. ledna tohoto roku uveřejňuji každý den jeden díl seriálu Teorie her jako bojové umění.

Všechny díly seriálu uveřejněné do 24.3.2013 lze stáhnout na

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Tímto dílem začínáme výklad náročnějších otázek. To, že se bude jednat o náročnější otázky, neznamená, že by byly více odtrženy od života. Právě naopak. Uvidíme, že se dotkneme i velmi intimních problémů, které mohou rozhodovat například o osudu dvou lidí, kteří se milují a jeden pro druhého by udělal všechno... Přitom bez znalosti základů teorie her může právě tato snaha (podřídit se druhému, udělat pro něj vše) být příčinou bolestivého konce perspektivního vztahu.

Hra typu Manželský spor

Jedná se o jeden z typických příkladů dvoumaticové hry, resp. hry dvou hráčů s nekonstantním součtem výplat, přičemž každý z hráčů má dvě strategie. Pro tento typ hry se používá rovněž označení souboj pohlaví. Ani v jednom ani v druhém případě není název příliš šťastný, protože - jak si za chvíli ukážeme - se jedná o případ, kdy se ON a ONA vzájemně milují. Nejde ani tak o spor (tím méně o souboj), ale o to, jak se mohou domluvit v běžné situaci. Nejdříve si ukážeme matici výplat této hry.

Matice výplat hry typu Manželský spor

55pt;">

ONA

Fotbal

Divadlo

ON

Fotbal

3; 2

1; 1

Divadlo

0; 0

2; 3

K této matici výplat lze dát následující legendu:

- ON má rád fotbal - a pokud jde na fotbal, přinese mu to užitek (potěšení), které lze ocenit hodnotou 1, zatímco návštěva divadla mu žádný užitek nepřinese.

- ONA má ráda divadlo - a pokud jde do divadla, přinese jí to užitek (potěšení), které lze ocenit hodnotou 1, zatímco pokud půjde na fotbal, tak jí to žádný užitek nepřinese.

- ON ovšem svou ženu miluje, a pokud je s ní, přinese mu to užitek (potěšení) dvakrát větší než to, jaké by měl, pokud by šel sám na fotbal.

- ONA rovněž svého muže miluje, a pokud je s ním, přinese jí to užitek (potěšení) dvakrát větší než návštěva divadla, pokud by tam šla sama.

Odsud vyplývá, že ON má v případě, že se sejdou na fotbalu, užitek 2 (ze společně stráveného času) a 1 (z fotbalu), tj. celkem 3, ONA 2, podobně pak v dalších případech.

Problém je v tom, že se manželé včas nedomluvili, kam půjdou, a nemají mobil či jiný způsob, jak se dohodnout. Kam tedy jít?

Úloha k zamyšlení 1(37.1)

Dříve, než budete číst dále, se pokuste poctivě odpovědět na otázku - kam byste šli vy v případě, že byste měli stejné preference jako manželé (zdůrazněme vzájemně si milující manželé) v našem případě? Tam, kde z toho máte potěšení? Nebo tam, kde z toho má potěšení váš partner? - Připomínám, že nevíte, kam půjde on.

Nejdříve obrázek na téma zamilovaných, abyste odpověď nevyčetli předem z následujících řádků:

Komentář k obrázku: Nelíbí se vám, že jsou to jen kytičky? Ale když se dobře podíváte, je tam i muška, která zprostředkovává výměnu genetických informací mezi nimi... Já vím. Lidé to dělají zajímavěji...

Komentář k úloze 1(37.1)

Pokud řeknete, že půjdete tam, kam si přeje jít váš partner, vystavuje se značnému riziku. On se může rozhodnout stejně. Oba pak budete (a patrně notně naštvaní) tam, kde vás to nebaví. A navíc bez partnera. Lze si snadno představit, co se stane pak:

ONA: Kdes byl?!

ON: Pochopitelně v divadle, chtěl jsem ti udělat radost a vím, že máš divadlo ráda.

ONA: To ti nedošlo, že půjdu na fotbal, abych byla s tebou?

ON: Já ti opravdu chtěl udělat radost...

ONA: Tak ty si myslíš, že mě máš rád víc, než já tebe. Sobče!

AN: Ale já tě opravdu mám moc rád!

ONA: Víc než já tebe?!

Atd.

A perspektivní vztah je vážně ohrožen.

Co tedy dělat? Zdá se, že je lepší sobecké řešení - jít tam, kam mě to baví. Mám jistotu potěšení (v hodnotě 1). A pokud tam můj partner přijde, budu mít dokonce potěšení v hodnotě 3. A ještě mohu ocenit, jak mě můj partner miluje.

Úloha k zamyšlení 2(37.1)

Myslíte si v tuto chvíli, že je to nejlepší řešení, nebo lze najít ještě lepší?

Úloha k zamyšlení 3(37.1)

Připomeňte si, co je to Nashova rovnováha. Viz:

http://radimvalencik.pise.cz/67-teorie-her-jako-bojove-umeni-11.html

Úloha k zamyšlení 4(37.1)

Pokuste se v dané hře najít Nashovu rovnováhu (tak, jak je definována v dílu (11) našeho seriálu).

(Pokračování)

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře