Jaké reformy a proč (218) Kotěšovcová: Penz. fondy

11. září 2014 | 07.00 |

Další diskusní příspěvek v rámci přípravy 17. ročníku Lidský kapitál a investice do vzdělání je od J. Kotěšovcové. Uveřejňuji ho na dvě pokračování. Totoje druhá:

Komparace finanční výkonnosti penzijních fondů ve světě a problémy s tím spojené

Jana Kotěšovcová

(Pokračování)

Dalším problémem tuzemských PF je forma regulace fondů - jejich povinnost vykazovat každoročně kladné nominální výnosy, která vede k mimořádně konzervativní investiční strategii a investicím buď do krátkodobých instrumentů s malými výnosy, nebo do dluhopisů, které dohromady tvořily např. v roce 2009 83 % veškerých investovaných prostředků. Tak vysoký podíl investic do dluhopisů nemá žádná jiná země OECD.

Tabulka 2: Rozložení aktiv penzijních fondů ve vybraných zemích v % v r. 2010

země

akcie

dluhopisy

hotovost

ostatní

Austrálie

57

13

22

8

Brazílie

72

21

7

0

Kanada

49

27

22

2

Francie

33

46

12

9

Německo

32

62

4

2

Česká republika

2

83

10

5

Hongkong

62

23

15

0

Irsko

59

24

7

10

Japonsko

36

55

7

2

Nizozemí

28

48

23

1

Jihoafrická republika

62

21

7

10

Švýcarsko

27

36

29

8

Velká Británie

60

31

6

3

USA

61

19

20

0

světový průměr

46

36

14

4

Zdroj: Towers Watson, OECD, data z jednotlivých zemí (TAILOR NELSON SOFRES, Faktum. "Názory obyvatelstva na penzijní připojištění". Závěrečná zpráva z výzkumu 2010)

Nedostatečná právní forma penzijních fondů, která jim umožňuje zvyšovat náklady pomocí netransparentní regulace poplatků a odměn, jež fondy účtují klientům, patří k dalším problémům tuzemských penzijních fondů.

Český systém penzijních fondů je výjimečný i volností, s kterou mohou fondy vykazovat a účtovat náklady. Zatímco běžné náklady fondů postupně klesají až na standardní úroveň půl procentního bodu celkových aktiv s tím, jak se zvyšovaly prostředky ve správě fondů, náklady na získávání klientů prakticky neklesají. Tyto náklady fondy vykazují při získávání klientů, jde tedy převážně o náklady na reklamu a na odměny agentům, kteří získávají nové klienty fondům.

Při komparaci výnosů penzijních fondů dochází k mnoha odlišnostem a to zejména v nákladech. Některé státy zahrnují do nákladů poplatky za vedení účtu klientů, jiné je nezahrnují. Pokud sledujeme reálný výnos, jsou hodnoty všech zemí střední Evropy velice nízké, nebo záporné, s výjimkou Polska. Výsledky neodpovídají složení portfolia finančních investic. Státy, které investují s vyšší volatilitou, zaměřenou spíše na investice do akcií, nedosahují nutně v průměru lepšího zhodnocení, ani fondy s nízkou volatilitou výnosu, tj. především dluhopisové fondy, mají vždy nejnižší výnosy. V další části se zaměřím na vhodná měřítka výkonnosti a odlišnosti při komparaci penzijních fondů ve světě.

 (Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře