Jaké reformy a proč (188) Žák: Člověk a prostředí

12. srpen 2014 | 05.48 |

L. Žák přispěl k přípravě konference dalšími, tentokrát obecně zaměřenými tezemi. Myslím, že se jedná o zajímavý koncept:

Základní teze výkladu o člověku a jeho prostředí.

O prostředí

·         Prostředí je časoprostorovým uspořádáním nerovnováh

·         Pro každou nerovnováhu existuje prostředí, ve kterém se tato nerovnováha stává součástí jeho dynamické rovnováhy

·         Pro ostatní prostředí je taková nerovnováha utvářející.

·         Vše je součástí svého prostředí

·         Nic není větší než jeho prostředí

0001pt">O člověku

·         Člověk je iracionální, hluboce citový, magicky myslící, sugestibilní a v malých sociálních skupinách kooperující živočišný druh

·         Člověk vystupuje zároveň jako individualita, organismus i organizace.

·         Člověk jako subjekt komunikuje duálně s omezenou intencionalitou, je schopen pouze určitého stupně vhledu do vlastního já a účastnit se s různou mírou subjektivity multilaterální komunikace

Výchozí předpoklady

·         Prostředí má časoprostorové, energetické a informační složky, které vystupují v podobě různých polí

·         Prostředí se skládá z forem, obsahů a smyslů

·         Prostředí má tendenci ke zvyšování vlastní složitosti a následným kolapsům

·         Prostředí může člověk vnímat prostřednictvím jeho vlastních změn

·         Prostředí a mozek spolu komunikují v rámci procesu poznání

·         Prostředí své změny komunikuje prostřednictvím nelineárních a lineárních informací, které jsou doplněny sděleními, které informaci nenesou

·         Prostředí obsahuje veškeré pozitivní i negativní možnosti 

Co dělat

·         Učit lidskosti v její singularitě, dualitě i pluralitě

·         Učit úctě k životu a uznání role člověka

·         Učit o nebezpečné iluzi "instantní změny ze supermarketu"

·         Učit metodám poznávání prostředí a přímé komunikace s ním

·         Učit základům utváření soustavy dorozumívání a porozumění v prostředí

·         Učit o třech základních fóbiích: ze smrti, z tajemna a trancedentna, ze sociální nekompetence

·         Učit metodám rozvoje přirozené plachosti a využívání dynamiky prostředí

Aktuální trendy v prostředí

·         Tendence k finanční kvantifikaci všech kvalit lidskosti a lidské komunikace

·         Tendence k finanční efektivnosti ve stále větší části prostředí a ve stále jemnější struktuře

·         Tendence k mocenskému zprostředkování stále většího objemu komunikace

·         Tendence ke stále větší závislosti právnických i fyzických osob na vůli, na kterou nemají žádný vliv, nebo kterou ani neznají.

·         Tendence k naprostému odcizení mezi stakeholdery a shareholdery

(Po(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

(P

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře