Jaké reformy a proč (146) B.Stědroň - prognózy

1. červenec 2014 | 07.50 |

Jeden z předních českých prognostiků RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., který se zúčastní pracovní části říjnové konference Lidský kapitál a investice do vzdělání mně poslal několik náměrů týkajících se charakteru ekonomického růstu na které upozorňuje prognóza CIA:

1. K představě o charakteru vývoje se používá logistická funkce:

Logistická funkce  je reálná funkce definovaná jako

kde f je funkční hodnota, a, m, n, a τ reálné parametry. Nezávisle proměnnou označujeme jako t, protože logistická funkce se často používá pro modelování vývoje v čase. V počáteční fázi je růst přibližně exponenciální, později s rostoucím nasycením se zpomaluje a kopíruje lineární trend, a nakonec se asymptotickyzastaví. Sítě a komplexy logistických funkcí se často používají v empirických vědách a rovněž při modelování procesů například v ekonomii, politice, sociálních sítích, technologiích, demografii i biologii a lékařských vědách.

Například Goddardovo středisko kosmických letů, specializovaná pobočka NASA pro vývoj a provoz bezpilotních vědeckých kosmických těles, vypracovalo studii, publikovanou v  Elsevier journal, Ecological Economics, která předpokládá, že nové technologické postupy sice mohou vést k růstu efektivity využití přírodních zdrojů, ale současně zvýší jak spotřebu na hlavu, tak míru spotřebovávání zdrojů. Bez toho, aby došlo ke změně také v politice rozdělování, růst spotřeby eliminuje zvýšenou efektivitu využití zdrojů. Ukazuje to vývoj v produktivitě průmyslu i zemědělství za posledních dvě stě let. K jejímu zvýšení došlo především důsledku zvýšenému výkonu zdrojů, a nesporné dramatické zvýšení výnosů za celé období v tom nehrálo rozhodující roli. Studie analyzuje různé scénáře vývoje zmíněných kritických faktorů. Vždy však dospívá ke stejnému závěru, že "za stávající situace ve světě bude velmi obtížné vyhnout se vrcholu logistické křivky tj. kolapsu civilizace".

2. Vývoj bude ovlivněn tím, že produkce potravin, zásoby vody a zdroje energií jsou limitovány:

Zvýšení potřeby jídla, vody a energie v kombinaci s klimatickými změnami budou mít dalekosáhlé dopady na globální vývoj v průběhu 15 – 20 let. Zabezpečení vody a potravin zhoršuje měnící se povětrnostní podmínky podle očekávaných norem. Mnoho zemí nebude mít pravděpodobně prostředky, aby zabránilo nedostatku potravin a vody bez masivní pomoci zvenčí. Otázkou bude, zda se řízení kritických zdrojů stane efektivnějším, do jaké míry technologie zmírní problémy zdrojů a zda lepší mechanismy vlády budou moci zabránit nejhorším možným důsledkům. V současné době neexistuje účinný mezinárodní rámec pro jednání s kontrolou vývozu, která často zhoršuje nedostatek potravin. Zvýšená podpora dovozu potravin by mohla pomoci zemím s nedostatkem vody k omezení tlaku na jejich vodní zdroje. Řešení problémů týkajících se jedné komodity nebude možné bez ovlivnění  poptávky a nabídky pro ostatní. Zemědělství je vysoce závislé na dostupnosti vhodných zdrojů vody, jako energeticky bohatých hnojiv. Vodní energie je významným zdrojem pro některé regiony, zatímco nové zdroje energie, jako jsou biopaliva, mají potenciál k zhoršení nedostatku potravin. Přímé zahraniční investice státních podniků (z velké části založené na rozvíjejících se trzích) se více zaměřili na těžbu ropy a nerostných surovin. Extrapolace současných trendů v přepočtu na schéma spotřeby potravin a vody na osobu ukazuje předpokládaný rozsah problémů v průběhu následujícího desetiletí. V roce 2030 by se poptávka po potravinách měla zvýšit o více než 35 %, ovšem globální růst produktivity klesl o 2 % mezi lety 1970 a 2000 na 1 % a stále klesá. Studie ukázala, že roční globální požadavek na vodu bude v roce 2030 6900 miliard krychlových metrů, což bude 40 % nad současné zásoby udržitelného hospodaření s vodou. OECD odhaduje, že v roce 2030 bude téměř polovina populace z celého světa žít v oblastech s velkým nedostatkem vody. Ekonomický růst vedl k větším nárokům na masitá jídla. Poptávka po mase klade zvláštní tlaky na trh s obilím a vodních zdrojích. Množství vody, potřebné k produkci masa je daleko vyšší, než je potřeba k produkci obilí či zeleniny. Nejdůležitějším krátkodobým řiditelem dodávky obilí je počasí. Samozřejmě, že příznivé počasí může zvýšit stupeň sklizně, ale špatné počasí může způsobit vážné problémy. Neúrody způsobené špatným počasím (sucha, napadení plodin v hlavních produkčních oblastech) již přispěly k vysokým cenám potravin.

Tabulka 3 - Ropná břidlice (odhady výroby v US)

http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

Předpokládá se, že poptávka po energii se dramaticky zvýší, tedy asi o 50 % za dalších 15-20 let, v důsledku reakce na ekonomický růst v rozvojovém světě.  Hodně z tohoto zvýšení produkce pochází z nekonvenční ropy a zemního plynu vyvíjeného v Severní Americe. Výrobci již dlouho znají břidlici, jakožto kamenný zdroj, tudíž skálu, ze které se ropa a zemní plyn pomalu přesunul do tradičních zásobníků na miliony let. Kdysi průmysl objevil, jak spojit hydraulické štěpení a horizontální vrtání, obrovské zásoby zemního plynu v pasti břidlice se staly přístupnými. Americká výroba břidlicového zemního plynu měla meziroční nárůst téměř 50 % mezi lety 2007 a 2011 a ceny zemního plynu v USA se  zhroutily. USA má dostatek zemního plynu pro splnění domácí potřeby pro příští desetiletí a potenciálně významný globální vývoz.

Použité zdroje

Štědroň B. a kol.: Prognostické metody a jejich aplikace, C.H.BECK Praha 2012

Štědroň B. a kol.: Technologické prognózy a telekomunikace, nakl. Sdělovací technika 2014

Internetové zdroje:

Global trends 2030: Alternative worlds. Dostupné z: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf

Prognóza USA. In: [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://www.halonoviny.cz/articles/view/4178840

Jak bude svět vypadat v roce 2030. In: [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/c1-58940930-svet-v-roce-2030-ekonomicky-kolaps-a-boj-o-vodu

Prognóza CIA. In: [online]. [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: http://pravdu.cz/cia/prognoza-cia-pro-dalsi-desetileti

Globální trendy 2030. Dostupné z: http://sbp.fsv.cuni.cz/SBP-231-version1-wp_20.pdf

(Pokračování - další autor)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře