Jaké reformy a proč (137) Katastrofismus III

22. červen 2014 | 07.26 |

Jakékoli pozitivní (tj. nekatastrofické) řešení současných problémů musí být spojeno se změnami základního globálně i lokálně sdíleného paradigmatu vyjednávání vlivu (předpokládá tyto proměny a současně je podněcuje).

Z toho vyplývá skutečná výstražná prognóza:

Pokud nebudeme mít pozitivní vizi a pokud nenajdeme způsob, jak v procesech výměny názorů na to, "co dělat", tuto vizi efektivně prezentovat (prokomunikovat), bude se základní ideové paradigma modifikovat následujícím směrem:

1. Čeká nás boj kdo s koho o získání kontroly nad omezenými zdroji.

2. Tento boj je třeba spojit s masovou redukcí počtu obyvatelstva.

3. K přežití v tomto boji je nutné disponovat velkým majetkem a stát na "správné straně" - zachovat plnou loajalitu vůči těm, co tuto stranu ji reprezentují.

4. Jakékoli zábrany či jakákoli pochybnost o možnosti použití jakýchkoli prostředků bude potrestána exkomunikací.

5. K tomu je používání dvojího metru nejen přípustné, ale zcela zásadní (umožní jednak odlišit plně loajální od byť jen částečně neloajálních a jednak neloajální účinně trestat či likvidovat).

6. Z tohoto hlediska hraje důležitou roli pěstování kultu výlučnosti té "správné strany".

7. Nelze připustit, aby zhoršování sociální situace vedlo k sociálně reflektovaným konfliktům či tázání po příčinách konfliktů; každý vznikající konflikt je nutné překrývat konfliktem založeným na náboženské, etnické, národnostní apod. nesnášenlivosti a nesmiřitelnosti.

8. Je nutné vhodně propojovat konflikty mezi zeměmi s konflikty uvnitř zemí - každý musí vidět "svého nepřítele" a postavit se na tu "správnou stranu".

(Pokud by toto paradigma převládlo, pak je ohrožena nejen existence naší civilizace v její současné podobě, ale i její přežití.)

Proti tomu je potřeba postavit paradigma, která je založeno na:

1. Představě o ekonomicky efektivním růstu založeném na kvalitě života pojaté jako rozvoj a uplatňování schopností lidí, kdy potřeby spojené s takto chápanou kvalitou života mají vůči setrvačnému ekonomickému substituční i produkčně úsporový efekt:

- Substituční efekt spočívá v tom, že nahrazují potřeby spojené s neproduktivní spotřebou a zejména s s individuálním i kolektivním pozičním investování, které je nejvíce (mnohonásobně či řádově více) náročné na spotřebu surovin, vyčerpávání přírodních zdrojů.

- Produkčně úsporový efekt spočívá v tom, že rozvoj schopností je bezprostředně spojen s nárůstem inovační aktivity, s týmovou schopností zvýšit intenzitu inovačních vln a tím "z méně vytvářet více", využívat nevyčerpatelné bohatství vnitřní struktury každého kousíčku reality, která nás obklopuje. (Přitom šíření inovačních vln je tím, co vytváří nejen neomezený prostor pro ekonomický růst, ale i neomezené příležitosti produktivního uplatnění.)

2. Pochopení potenciální role odvětví produktivních služeb (služeb, které přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidských schopností), resp. vytvoření představy o ekonomice, jejímž dominantním odvětvím je právě odvětví produktivních služeb (domácí a veřejné výchovy, vzdělání, péče o zdraví, lázeňství, služeb napomáhajících zdravému životnímu stylu, služeb umožňujících dostupnost a racionální volbu produktivního uplatnění, racionální projektování trajektorie celoživotního uplatnění apod.).

3. Identifikování toho, jaký původ má stávající základní ideové paradigma, kam se může vyvíjet, jak ohrožuje náš život, jaké jsou motivy jeho sdílení, jaký typ moci a jaká ekonomická základna za tímto paradigmatem stojí. Touto základnou je propojení pozičního investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

4. Využívání typických situací, kdy se bude obnažovat to, jak se stávající základní ideové paradigma modifikuje do podoby, která ohrožuje velkou většinu obyvatelstva i přežití naší civilizace nejen v její stávající podobě, ale jako takové, na včasném a kvalifikovaném odhalování toho, jaké to má příčin a jaké je řešení.

5. Přípravě a prokomunikování základního konceptu i konkrétního programu komplexních reforem, které otevřou cestu ke konstituování ekonomiky založené na produktivních službách (přičemž důležité je pochopení zásadní odlišnosti mezi stávajícími "reformami" sloužícími k tunelování veřejných i soukromých zdrojů a těmi reformami, o které jde).

(Toto paradigma je podstatně náročnější na pochopení, ale málokdo asi očekává, že by to mohlo být jinak; samozřejmě lze předpokládat, že v diskusích dojde k jeho přehlednějšímu, vyváženějším a úplnějšímu vymezení.)

Poznámka: Zpracováno ve spolupráci s J. S., který se připravuje zveřejnit uvedenou problematiku formou vlastních tezí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře