Jaké reformy a proč (135) Katastrofismus I

20. červen 2014 | 07.55 |

Před vystoupením na Pátečnících jsem na FB jejich stránkách uveřejnil následující otázku:

(Následující prosím brát jako určitou nadsázku a pokus o povzbuzení diskuse.)

Otázka k zamyšlení před zítřejším setkáním pátečníků:

Pokud by nebyl možný růst se stejnou dynamikou přírůstků (exponenciální), vyplývá, nebo nevyplývá z toho následující?:

1. Je nutný boj o zdroje (příprava likvidace protivníka - omezené zdroje získáme buď my, nebo on).

2. Je nutná buď redukce spotřeby (přidělováním = násilným omezováním spotřeby) nebo redukce spotřebitelů (jejich fyzickou likvidací v lokálních, příp. i globálních konfliktech).

3. Je nutno podpořit růst ničením (tj. růst se chápe jen jako výroba prostředků ničení a obnova zničeného, protože žádný jiný růstový prostor není).

(Jinými slovy - pokud nemáme představu o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného růstu, můžeme mít vůbec nějakou pozitivní představu budoucího vývoje?)

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1392-o-rustu-a-reformach-na-patecnicich.html

O tom, že absence možnosti pozitivního, tj. nekatastrofického vývoje vede ke katastrofickým prognózám a ty podstatně ovlivňují současně dění, svědčí materiál (research paper) "Human and Nature Dynamics (HANDY): Modeling Inequality and Use of Resources in the Collapse or Sustainability of Societies" od Safa Motesharrei, Eugenia Kalnay a Jorge Rivas z předních amerických univerzit, který byl přijat k publikování ve významném časopise "Ecological Economics". Byl zpracován s podporou NASA, která se s ním ovšem neztotožnila.

Jeho obsah v češtině je nejlépe dostupný na jednom z elektronických serverů, viz (to nejdůležitější zvýrazněno mnou):

Naše průmyslová civilizace je neudržitelná. Příčinou jejího pádu bude nedostatek zdrojů a nerovnost bohatství. Na této studii pracovali vědci z Goddardova vesmírného střediska. Použili pro to špičkový matematický model HANDY (neboli Human and Nature Dynamical) vytvořený matematikem Safou Motesharrim. Na tomto výzkumném projektu pracovali i další vědci, a to jak z matematických, tak společenských oborů. Výsledky jejich práce jsou překvapivě depresivní. Matematické modely dospěly ke stejnému zjištění jako třeba český egyptolog Bárta, expert na kolapsy civilizací. I ty sebepokročilejší civilizace mohou velmi snadno upadnout a zaniknout. "Pád Římské říše, civilizace čínských Chanů, Mezopotámské říše a dalších impérií je pro nás důkazem, že pokročilé, kreativní a stabilní civilizace mohou být vlastně křehké a náchylné ke kolapsu," píše se ve studii. Jak k tomu vědci dospěli? Studovali interakce mezi lidmi a přírodou, vycházeli přitom z dřívějších velkých kolapsů a snažili se objevit ty nejdůležitější faktory, které k pádům civilizací vedou. Zjistili, že existuje pět rizikových faktorů: populace, klima, voda, zemědělství a energie. V mnoha ohledech jsou propojené. Společně vedou ke dvěma problémům:

– nedostatek zdrojů kvůli jejich příliš rychlému vyčerpávání

– rozdělení společnosti na Elity a Masy

Každý za sebe...

Tyto dva faktory vedly podle výzkumníků ke všem významným pádům velkých civilizací i v minulosti v průběhu 5000 let. V současné době jsou nejlépe pozorovatelné u energie. Elity, tedy obyvatelé průmyslově rozvinutých zemí, kontrolují většinu energie. Masy, přestože tvoří většinu bohatství společnosti, se k bohatství (a energii) však nedostanou. "Technologické změny sice zvyšují efektivitu naší techniky, ale to jen vede k větší spotřebě energie na hlavu, a současně zvyšují potřebu stále více vytěžených zdrojů." Když se Motesharriho tým pokusil vytvořit simulaci současnosti, vždy došel k tomu, že "odvrátit kolaps naší civilizace je obtížné." Vzniklo několik scénářů, žádný ovšem příliš optimismu nevyvolává:

Scénář 1: Udržitelná cesta funguje velmi dlouho, ale i pokud se během ní daří hlídat růst populace a omezovat konzumaci zdrojů, zkolabuje kvůli počtu Elit, které začnou spotřebovávat více, než planeta umožňuje. To bude mít drtivý dopad na Masy, které podlehnou hladomorům a nemocem. V tomto scénáři se nejprve vyčerpá populace těch, kdo pracují a vytvářejí většinu hodnot, nezkolabuje příroda.

Scénář 2: Pokud budeme vyčerpávat přírodní zdroje stejně jako v současnosti, přijde kolaps rychleji – Masy zkolabují velmi rychle, ale Elity je nepřežijí o moc déle.

V obou scénářích se opakuje to, že Elity budou díky svému majetku a moci před kolapsem lépe chráněné; dokonce se zdá, že čím hůře se bude dařit Masám, tím lépe na tom budou Elity. Je to však jen dočasné – příslušníci Elit bez Mas nejsou schopní v žádném scénáři fungovat, a tak zkolabují jen o něco později... Podle studie stejný mechanismus fungoval i u pádu Římské a Mayské říše: Masy už kolabovaly, ale protože Elitám se dařilo dobře (a vlastně lépe než před krizí), tak projevy blížícího se kolapsu ignorovaly...

Co s tím můžeme dělat?

Vědci tvrdí, že závěry pro dnešní dobu jsou zcela jednoznačné: "I když budou někteří členové společnosti varovat, že se blížíme ke kolapsu, a budou chtít strukturální změny, jež by tomu zabránily, Elity tomu zabrání – budou totiž pracovat se scénářem udržitelnosti, díky čemuž vlastně k žádným změnám nedojde. Současně ale NASA upozorňuje, že nic z toho není neodvratné. Už jen to, že známe mechanismy kolapsů, nám na rozdíl od předchozích civilizací dává spoustu výhod. A také můžeme udělat mnoho strukturálních změn, díky nimž se stane naše společnost více stabilní a méně náchylná k naprostému pádu. Asi nejdůležitější částí strategie, která by mohla vést k přežití naší civilizace, je zabránit tomu, aby lidstvo dále početně rostlo – a současně apelovat na Elity, aby omezili svou konzumaci zdrojů...

Viz: http://velkypruser.cz/rubrika/ostatni-scenare/

K tomu ještě uvádím upřesnění - stanovisko NASA k materiálu a původní článek v The Guardian, ze kterého byla převzata česká verze.

NASA is distancing itself from a new study that investigates how unsustainable resource exploitation and rising income inequality could potentially lead to the collapse of human civilization as we know it. NASA officials released this statement on the study today (March 20): "A soon-to-be published research paper, 'Human and Nature Dynamics (HANDY): Modeling Inequality and Use of Resources in the Collapse or Sustainability of Societies' by University of Maryland researchers Safa Motesharrei and Eugenia Kalnay, and University of Minnesota's Jorge Rivas, was not solicited, directed or reviewed by NASA. It is an independent study by the university researchers utilizing research tools developed for a separate NASA activity. As is the case with all independent research, the views and conclusions in the paper are those of the authors alone. NASA does not endorse the paper or its conclusions." The study, which has been accepted for publication in the journal Ecological Economics, received a lot of attention recently. For example, a story about it that ran last Friday (March 14) in the British newspaper The Guardian had been shared more than 113,000 times on Facebook as of today (March 20) and was picked up by Gizmodo and other media outlets. Many of the media reports about the forthcoming paper have made much of NASA's involvement. The Guardian's story, for example, sports the following headline: "Nasa-funded study: industrial civilisation headed for 'irreversible collapse'?" Such accounts motivated the space agency to issue the statement as a clarification.

Viz: http://www.space.com/25160-nasa-statement-civilization-collapse-study.html

Zde je ještě příslušný článek v The Guardian (Dr. Nafeez Ahmed "Nasa-funded study: industrial civilisation headed for 'irreversible collapse'?”), ze kterého vychází úvodní český text:

A new study partly-sponsored by Nasa's Goddard Space Flight Center has highlighted the prospect that global industrial civilisation could collapse in coming decades due to unsustainable resource exploitation and increasingly unequal wealth distribution. Noting that warnings of 'collapse' are often seen to be fringe or controversial, the study attempts to make sense of compelling historical data showing that "the process of rise-and-collapse is actually a recurrent cycle found throughout history." Cases of severe civilisational disruption due to "precipitous collapse - often lasting centuries - have been quite common." The independent research project is based on a new cross-disciplinary 'Human And Nature DYnamical' (HANDY) model, led by applied mathematician Safa Motesharrei of the US National Science Foundation-supported National Socio-Environmental Synthesis Center, in association with a team of natural and social scientists. The HANDY model was created using a minor Nasa grant, but the study based on it was conducted independently. The study based on the HANDY model has been accepted for publication in the peer-reviewed Elsevier journal, Ecological Economics. It finds that according to the historical record even advanced, complex civilisations are susceptible to collapse, raising questions about the sustainability of modern civilisation: "The fall of the Roman Empire, and the equally (if not more) advanced Han, Mauryan, and Gupta Empires, as well as so many advanced Mesopotamian Empires, are all testimony to the fact that advanced, sophisticated, complex, and creative civilizations can be both fragile and impermanent." By investigating the human-nature dynamics of these past cases of collapse, the project identifies the most salient interrelated factors which explain civilisational decline, and which may help determine the risk of collapse today: namely, Population, Climate, Water, Agriculture, and Energy. These factors can lead to collapse when they converge to generate two crucial social features: "the stretching of resources due to the strain placed on the ecological carrying capacity"; and "the economic stratification of society into Elites [rich] and Masses (or "Commoners") [poor]" These social phenomena have played "a central role in the character or in the process of the collapse," in all such cases over "the last five thousand years." Currently, high levels of economic stratification are linked directly to overconsumption of resources, with "Elites" based largely in industrialised countries responsible for both: "... accumulated surplus is not evenly distributed throughout society, but rather has been controlled by an elite. The mass of the population, while producing the wealth, is only allocated a small portion of it by elites, usually at or just above subsistence levels." The study challenges those who argue that technology will resolve these challenges by increasing efficiency: "Technological change can raise the efficiency of resource use, but it also tends to raise both per capita resource consumption and the scale of resource extraction, so that, absent policy effects, the increases in consumption often compensate for the increased efficiency of resource use."  Productivity increases in agriculture and industry over the last two centuries has come from "increased (rather than decreased) resource throughput," despite dramatic efficiency gains over the same period. Modelling a range of different scenarios, Motesharrei and his colleagues conclude that under conditions "closely reflecting the reality of the world today... we find that collapse is difficult to avoid." In the first of these scenarios, civilisation: ".... appears to be on a sustainable path for quite a long time, but even using an optimal depletion rate and starting with a very small number of Elites, the Elites eventually consume too much, resulting in a famine among Commoners that eventually causes the collapse of society. It is important to note that this Type-L collapse is due to an inequality-induced famine that causes a loss of workers, rather than a collapse of Nature." Another scenario focuses on the role of continued resource exploitation, finding that "with a larger depletion rate, the decline of the Commoners occurs faster, while the Elites are still thriving, but eventually the Commoners collapse completely, followed by the Elites." In both scenarios, Elite wealth monopolies mean that they are buffered from the most "detrimental effects of the environmental collapse until much later than the Commoners", allowing them to "continue 'business as usual' despite the impending catastrophe." The same mechanism, they argue, could explain how "historical collapses were allowed to occur by elites who appear to be oblivious to the catastrophic trajectory (most clearly apparent in the Roman and Mayan cases)." Applying this lesson to our contemporary predicament, the study warns that: "While some members of society might raise the alarm that the system is moving towards an impending collapse and therefore advocate structural changes to society in order to avoid it, Elites and their supporters, who opposed making these changes, could point to the long sustainable trajectory 'so far' in support of doing nothing." However, the scientists point out that the worst-case scenarios are by no means inevitable, and suggest that appropriate policy and structural changes could avoid collapse, if not pave the way toward a more stable civilisation. The two key solutions are to reduce economic inequality so as to ensure fairer distribution of resources, and to dramatically reduce resource consumption by relying on less intensive renewable resources and reducing population growth: "Collapse can be avoided and population can reach equilibrium if the per capita rate of depletion of nature is reduced to a sustainable level, and if resources are distributed in a reasonably equitable fashion." The NASA-funded HANDY model offers a highly credible wake-up call to governments, corporations and business - and consumers - to recognise that 'business as usual' cannot be sustained, and that policy and structural changes are required immediately. Although the study based on HANDY is largely theoretical - a 'thought-experiment' - a number of other more empirically-focused studies - by KPMG and the UK Government Office of Science for instance - have warned that the convergence of food, water and energy crises could create a 'perfect storm' within about fifteen years. But these 'business as usual' forecasts could be very conservative.

Dr Nafeez Ahmed is executive director of the Institute for Policy Research & Development and author of A User's Guide to the Crisis of Civilisation: And How to Save It among other books. Follow him on Twitter @nafeezahmed

This article was amended on 26 March 2014 to reflect the nature of the study and Nasa's relationship to it more clearly.

Viz: http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/mar/14/nasa-civilisation-irreversible-collapse-study-scientists

V dalších pokračováních obsah článku podrobím podrobnější analýze. Nyní jen poznamenám, že materiál pracuje s představou Elity a Masy. To je strašně zjednodušené, pokud jde o představu toho, jak funguje, jak vzniká, jak se reprodukuje, jak se modifikuje reálná moc a k jakým jejím významným proměnám dochází či může dojít. Z toho vyplývá otázka, které se bude věnovat v příštím pokračování: Kdo má reálnou moc či v jaké podobě existuje v současné době reálná moc?

Poznámka: Zpracováno ve spolupráci s J. S., který se připravuje zveřejnit uvedenou problematiku formou vlastních tezí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře