Jaké reformy a proč (130): Financování OPS VII

15. červen 2014 | 08.00 |

Financování odvětví produktivních služeb VII

Úvodní poznámka: Na pokračování a s vloženými rozšiřujícími dodatky zveřejňuji pracovní verzi příspěvku na konferenci, která se uskuteční v září. Představuje ucelený výklad takového financování odvětví produktivních služeb, které umožní tomuto odvětví postavit se na vlastní ekonomický základ a odstartovat změny vedoucí k posílení role tohoto odvětví v ekonomice.

Další analýza ukazuje, jak v době průmyslové revoluce vstoupily do ekonomiky intenzivní faktory růstu. A to tak, že nejdříve se otevřel prostor pro akumulaci kapitálu (ten sám o sobě ještě intenzivním faktorem růstu nebyl), teprve následně se akumulace kapitálu se stala prostorem pro uplatnění inovací spojených s technickým pokrokem. Intenzivními faktory rozumíme všechny pozitivní změny oproti rozšiřování produkce pouze na základě rozšiřování rozsahu produkce. Základní linkou jsou inovace všeho druhu podmíněné patenty, vynálezy tj. rozvojem vědy a v širším slova smyslu poznání. Mezi intenzivní faktory ovšem patří také mnohá další zdokonalení, jako je zlepšení organizace práce, účinnější management, efektivní motivace, účelnější marketing apod.

Nárůst vlivu intenzivních faktorů přitom závisí na úrovni lidského kapitálu (především inovačních schopnostech lidí). Klíčové je využití a rozvoj těch lidských prvotních schopností, kterými každý jedinec disponuje. Tato sada je zastoupení jednotlivých vlastností je sice vždy individuální a originální pro každého jedince, avšak vždy se dá najít takové povolání, které je pro daného jedince nejvhodnější. V tom se skrývá největší současné rezerva rozvoje společnosti:

kde G(SIF) je tempo růstu souhrnného input faktoru (angl. total input  factor) a

G(SPF)  je tempo růstu souhrnného produktivity faktorů (angl. total factor productivity).

Dynamický parametr intenzity vyjadřuje podíl vlivu intenzivních faktorů, zatímco dynamický parametr extenzity vyjadřuje podíl vlivu extenzivních faktorů. Pokud působí oba faktory na růst je jejich součet roven 1 (nebo 100 %).

Produktivní služby ze své vlastní povahy (vhodný výběr povolání, urychlením profesní přípravy, dosažením vyšší míry inovačních schopností, prodloužením období jejich nabývání a uplatnění, zvýšením efektivnosti jejich uplatnění) vedou k posílení vlivu intenzivních faktorů. Jsou tedy, názorně řečeno, faktorem růstu, který intenzifikuje zvyšuje intenzifikaci, čili je velmi výrazným intenzivním faktorem.

Vývoj intenzity a extenzity světového vývoje od počátku letopočtu je zachycen na horním grafu. Je z něj zřejmé, že významný nástup intenzivních faktorů odpovídá období průmyslové revoluce. Do té doby byl vývoj podstatně mírnější, takže význam dynamických parametrů byl při tomto nepatrném růstu produktu podstatně menší. Tento vývoj se blížil vývoji čistě extenzivnímu.

Obrázek 7:

Vstup lidských schopností, které se "přetaví" v technický pokrok, je faktorem intenzivního růstu a umíme ho už vyjádřit a na základě toho si ho i představit. Produktivní služby intenzifikují proces celkového využití lidských schopností (formou jejich efektivnějšího nabývání, lepšího uchování i uplatnění) a působí na intenzifikaci intenzivního faktoru. Budoucí rozložení podílu extenzivních, intenzivních a super intenzivních faktorů růstu může mít podobu uvedenou v dolním obrázku.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře