Jaké reformy a proč (129): Financování OPS VI

14. červen 2014 | 08.00 |

Financování odvětví produktivních služeb VI

Úvodní poznámka: Na pokračování a s vloženými rozšiřujícími dodatky zveřejňuji pracovní verzi příspěvku na konferenci, která se uskuteční v září. Představuje ucelený výklad takového financování odvětví produktivních služeb, které umožní tomuto odvětví postavit se na vlastní ekonomický základ a odstartovat změny vedoucí k posílení role tohoto odvětví v ekonomice.

Na následujícím obrázku je zachycen vývoj produktivity práce od začátku našeho letopočtu:

Obrázek 4:


Vidíme, že G(HDP/L), (tj. tempo růstu na jednotku práce - moje poznámka), začíná významně narůstat v počátcích průmyslové revoluce a roste až do současnosti. Jeho růst se ale zmírňuje a ustálí se na průměrném meziročním tempu 1,4 %.

Obrázek 5:


Přechod k ekonomice založené na produktivních službách může nastartovat obdobný proces. Nejenže ekonomický růst má z dlouhodobého hlediska exponenciální charakter, ale je ve skutečnosti ještě rychlejší. V tom smyslu, že v určité období se začala exponenciální dynamika tohoto růstu zrychlovat a ustálila se (dodnes) na exponenciálním růstu, který odpovídá průměrnému meziročnímu tempu 1,4 % tempo růstu na jednotku práce (tj. absolutní růst je vyšší v důsledku přírůstku zásoby práce). K tomuto vzestupu tempa růstu, které velmi dobře popisuje graf 7 prezentující zvyšování průměrných dlouhodobých přírůstků, dochází právě v období průmyslové revoluce. Přitom po celé období průmyslové revoluce se příslušná dynamika mírně, ale přece jen zvyšuje. Mnohem pravděpodobnější než to, že se tempo růstu začne snižovat, je naopak to, že nás čeká obdobný vzestup, k jakému došlo v průběhu průmyslové revoluce, kdy změnou charakteru ekonomického růstu začne růst i jeho meziroční dynamika ze stávajících 1,4 % na vyšší. To vyjadřuje následující obrázek:

Obrázek 6:


K tomu poznámka: Pokud se nám podaří zvládnout kritickou fázi současného vývoje (kdy stará ekonomika již nedává růstový prostor a pro novou ekonomiku se tento prostor ještě neotevřel), máme se - bez ironie - na co těšit. Otázka je, kdo se toho dožije. Život lidí se stane nesrovnatelně bohatší než dnes. Problém je v tom, že nebude tak jednoduché nezbytné reformy prosadit a může převládnout stav, kdy bude dlouhodobě docházet k vyhrocování fatálních konfliktů v celém globálním prostoru. Jedním z aspektů, který je třeba sledovat, je, do jaké míry se budou prosazovat vztahy založené na pozičním investování (a typ lidé, který je nositelem těchto vztahů) a do jaké míry se bude vytvářet rovnost příležitostí (a typ lidí schopných kooperativního jednání, týmové práce, vzájemného uznání apod.).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře