Jaké reformy a proč (106) Ještě k lázeňství II

22. květen 2014 | 08.00 |

Jedním z nejzajímavějších příspěvků na mezinárodní vědecké konferenci "Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe" (14.5.2014) v Karviné pořádané Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě byl od E. Vavrečkové "Aktuální situace v českém lázeňství".

V dnešním pokračování vyberu z příspěvku E. Vavrečkové charakteristiku nejdůležitějších dopadů změn. Ty vůbec nejdůležitější jsem zvýraznil tučně, případně i červeně:

"Ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky účinné od 1. 10. 2012 zůstala zachována jak komplexní, tak i příspěvková lázeňská péče. Došlo však ke zkrácení délky pobytu, a to u komplexní lázeňské péče u dospělých z 28 na 21 dnů. U příspěvkové lázeňské péče je délka pobytu stanovena na 14 nebo 21 dnů (dle návrhu lékaře, který pobyt doporučuje). Zůstala rovněž zachována (s určitým omezením) možnost opakování lázeňské péče, a to formou komplexní či příspěvkové lázeňské péče – přesné možnosti opakování definuje nový indikační seznam...

Naopak jako pozitivum lze hodnotit skutečnost, že změnou indikačního seznamu došlo k příležitosti pro rozšíření diagnóz jak pro dospělé, tak i pro děti a dorost – řadě lázeňských míst rozšiřuje vyhláška možnosti léčby o nové indikace. Dochází k možnosti léčit řadu indikací ve větším počtu lázeňských zařízení.

Ve sledovaném období let 2000 – 2013 se struktura lázeňské klientely měnila v neprospěch pojištěnců léčených formou komplexní lázeňské péče, a to z 125 975 zákazníků v r. 2000 na 59 590 zákazníků v r. 2013. Stejnou tendenci vývoje ve sledovaném období má i objem pojištenců, kterým byla poskytnuta příspěvková lázeňská péče. Počet klientů poklesl z 24 914 zákazníků v r.

2000 na 12 734 zákazníků v r. 2013. V kontrastu s těmito údaji pak měl vývoj samoplátců zcela opačnou tendenci. Tuzemská klientela v období let 2000 – 2013 vykázala strmý růst z původních 31 901 osob v r. 2000 na 139 605 osob v r. 2013.

Současně je však hledat kauzální závislosti mezi hodnotami dosaženými bezprostředně v období změn, tedy zlomové okamžiky zejména v oblasti poskytování komplexní lázeňské péče po zrušení vyhlášky č. 58/1997 Sb. a jejím nahrazení vyhláškou č. 267/2012 Sb. Ačkoli účinnosti nabyla nová právní norma již v posledním čtvrtletí roku 2012, reálné důsledky se markantně projevily až v r. 2013. Důvodem byla skutečnost, že lázeňská péče byla předepisována až do 30. 9. 2012 podle ustanovení původní vyhlášky č. 58/1997 Sb. Dle této původní vyhlášky nástup klientů na lázeňskou péči pokračoval v závislosti na stupni naléhavosti řádově až do 31. 3. 2013. Tehdy došlo k hlavnímu zlomu ve vývoji počtu osob čerpajících komplexní lázeňskou péči a tuzemských klientů – samoplátců. V roce 2012 činil počet klientů čerpajících komplexní lázeňskou péči 80 424 osob, kdežto za rok 2013 dosáhla hodnota jen 59 590 osob, což je propad o 20 834 osob...

Průměrná ošetřovací doba lázeňských hostů léčených z prostředků zdravotní pojišovny v r. 2000 činila 25,9 dne, u tuzemských samoplátců 9,5 dne a u zahraničních samoplátců 14,3 dne. V roce 2013 činila průměrná ošetřovací doba u komplexní lázeňské péče 22,2 dne, u příspěvkové lázeňské péče 19,3 dne, u tuzemských samoplátců 6,6 dne a u zahraničních samoplátců 12,6 dne. Klesající tendence průměrného počtu samoplátců potvrzuje trend zkracujících se lázeňských pobytů."

Z uvedených dat je zřejmé, že "šetření na nesprávném místě" mělo na lázeňství velmi nepříznivý dopad, který se aktivitou lázeňských zařízení jen částečně podařilo nahradit zahraniční klientelou i domácími samoplátci.

Všimněme si nejvýraznější změny: Počet tuzemských samoplátců v období let 2000 – 2013 vzrostl z 31 901 osob v r. 2000 na 139 605, tj. více než čtyřnásobně. Ukazuje to mj. na fakt, že si lidé u nás uvědomují význam lázeňské péče pro své zdraví, narážejí však na bariéru rozpočtového omezení domácností.

V příštím pokračování uvedu, jak by se situace dala řešit.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 4 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (106) Ještě k lázeňství II strigi 27. 05. 2014 - 00:03