Jaké reformy a proč (38) Připomínky k modelu (2)

13. březen 2014 | 06.15 |

Krátce poté, co jsem uveřejnil předcházející (37) díl seriálu s podtitulem "Program úspěšné vlády" jsem dostal od svého známého J. Moravce mailem následující připomínku: "A co základní a střední školství. Píšeš, že "Ke každé oblasti produktivních služeb lze definovat mechanismus založený na obecných pravidlech, který umožňuje zabezpečit financování této služby prostřednictvím HCC na principu přenesené ceny či zprostředkovaného využití přenesené ceny." Ale člověk do 18 let není právně způsobilý uzavírat kontrakty typu HCC."

To je velmi silná připomínka či námitka. Přál bych si dostávat takovéto. Míří přímo do černého.

V našem přístupu jsme vždy zdůrazňovali, že platba za poskytnutí vzdělávacích služeb formou přenesené ceny se týká jen vysokého školství. Pokud však budeme trvat na tom, že ke každému konkrétnímu příkladu financování produktivní služby je možné najít mechanismus na bázi HCC, pak musíme navrhnout nějakou konkrétní formu HCC i pro případ základních či středních škol.

S trochou zjednodušení a s trochou nadsázky: Nejde o to, JAK financovat střední školy, ale o to, KDO je bude financovat. Nejlépe, když budou střední školy financovány vysokými školami.

Pro případ středních škol navrhuji řešení, které vychází z toho, že je logické, aby střední školství bylo financováno nejen prostřednictvím krajů, ale i prostřednictvím vysokých škol.

V období rozjezdu tohoto systému (kdy jde hlavně o to, aby se mechanismus založený na přenesené ceně ujal v oblasti vysokého školství, začal zde působit motivačně a generoval informace):

- Vysoké školy dostávají část prostředků na financování středních škol, na nichž působí absolventi jejich pedagogických fakult a odkud získávají studenty.

- Tyto prostředky jsou odvozeny od počtu pedagogů, které jejich fakultu absolvují a od počtu studentů, které z příslušných středních škol přijímají.

- Prostředky rozdělují podle svého uvážení tak, aby ovlivnily kvalitu vzdělávacího procesu na středních školách z hlediska úrovně svých potenciálních studentů.

Perspektivně prostředky na jeden ze zdrojů financování středních škol budou v dostatečné míře generovat vysoké školy samy a nebudou nutné administrativní regulace.

Uvádím jen první nástřel modelu, který bude nutné podstatně lépe propracovat.)

K tomu:

Vysoké školy jsou spojeny se středními školami zejména dvojím způsobem:

- Kvalita studentů a tudíž i kvalita absolventů vysoké školy podstatně závisí na "surovině", na tom, aby vysoká škola měla k dispozici co nejkvalitnější absolventy středních škol.

- Kvalita středního školství podstatným způsobem závisí na kvalitě pedagogů, kteří jsou absolventy vysokých škol.

Vysoké školy mají možnost kvalitu středního školství ovlivnit a je v jejich zájmu, aby ji ovlivnily. Pokud dojde k vytvoření dostatečného konkurenčního prostředí v oblasti vysokého školství, lze předpokládat, že se výše navrženým způsobem podaří přenést motivace i do oblasti středního školství.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře