(71.132) Hra: Co přinesl 10.10.13 – Superaféra 120

14. říjen 2013 | 08.00 |


Čtvrtek 10.10.2013 odhalil další problémy SPOZ. Situace v tomto specifickém politickém subjektu a kolem něj připomíná rozpad "Bratrstva prstenu":

Špičky Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ) vytáhly před volbami se silným kalibrem proti vnitrostranickým oponentům. Na pomoc si lídři povolali zakladatele občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana, které stálo u zrodu strany. Ti veřejně odsoudili vnitrostranické útoky. "SPOZ je logickým pokračováním snah Sdružení v oblasti politického a veřejného života a má tedy jeho plnou podporu," řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci v sídle Jazzové sekce šéf sdružení Zemanových přátel, exministr školství Eduard Zeman. Vnitrostranické půtky ve SPOZ proto považuje za nedůstojné. "Vnímáme jako velmi nešťastné jakékoliv mediální vystupování, které SPOZ poškozuje, obzvlášť pokud se jedná o útoky zevnitř strany," uvedl Zeman s tím, že se sdružení od podobného jednání distancuje. Eduard Zeman sice odmítl sdělit konkrétní jména těch, kteří podle sdružení SPOZ poškozují, je ale zřejmé, že jde o místopředsedkyni strany Ditu Portovou a jednoho z "otců zakladatelů", lobbistu Miroslava Šloufa. Oba dva už naznačili, že nebudou SPOZ volit, což sdružení Zemanových přátel kritizuje. Vyzvalo, aby rebelové stranické řady opustili. "V případě, že někdo z členů nechce volit SPOZ nebo jí nepřeje úspěch ve volbách, měl by zvážit, zda zůstane nadále členem této strany," uzavřel Eduard Zeman. Šéf zemanovců Zdeněk Štengl na tiskové konferenci poděkoval "otcům zakladatelům, že se za SPOZ postavili". A vyslovil optimistickou vizi, že jeho strana ve volbách uspěje.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/315815-zemanovi-pratele-se-postavili-za-spoz-proti-rebelum.html

Pokud by SPOZ neuspěla ve volbách, oslabila by se i pozice M. Zemana. Vývoj ve SPOZ má nepřímo vliv i na výkon funkcí Rusnovy vlády v demisi, která by v případě úspěchu SPOZ mohla ještě sehrát zajímavou roli, pokud se ukáže, že sestavit novou vládu nebude tak jednoduché. Rozpory ve SPOZ se ovšem, jak se zdá, promítají i do ní. Ztratila tah na branku a velmi rychle ožívají a regenerují se původní struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Situace spojená s financování dluhu USA zůstává nadále dramatická a 17. říjen se rychle blíží. Uvidíme, jaké řešení se najde a jaký vliv bude toto řešení mít na některé rozhodující úrokové sazby:

Osud globální ekonomiky mají do jisté míry ve svých rukou američtí zákonodárci. Jestliže totiž tamní politici nevyřeší nynější patovou situaci kolem rozpočtu, propadnou se vyspělé země světa do nové recese a mladé tržní ekonomiky výrazně zeslábnou. Uvedl to generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría. "Pravděpodobnost nezvýšení dluhového stropu stále považujeme za nízkou, ale s tím, jak se uzavření vládních úřadů protahuje, se naše obavy stupňují," uvedl Gurría podle agentury Reuters. "Pokud se dluhový strop nezvýší, naše výpočty naznačují, že země OECD jako celek to srazí příští rok do recese a rozvíjející se ekonomiky zažijí prudké zpomalení růstu," dodal. Americká vláda nemá kvůli sporům v Kongresu od minulého úterý peníze na běžný provoz. Pokračování sporů by mohlo vést až k neschopnosti zvýšit takzvaný dluhový strop, takže by vládě mohly dojít již tento měsíc peníze na splácení dluhů. To by mohlo mít prostřednictvím otřesů na finančních trzích silně nepříznivé dopady na celý svět. "Pokud nebude vyřešen problém dluhového stropu USA, bude to znamenat obrovský šok pro ekonomiku USA a značnou nejistotu pro zbytek světa," uvedl pro Novinky ekonom Pavel Sobíšek z UniCredit Bank. Negativní by ovšem bylo podle Sobíška nejen naražení na dluhový strop, ale také polovičaté řešení, které by vedlo k opakování dnešní situace během několika měsíců. Jak Sobíšek připomněl, česká ekonomika by byla vzniklou situací poznamenána relativně výrazně vzhledem ke své otevřenosti. V podobném duchu se pro Novinky vyjádřil i analytik Václav Franče z Raiffeisenbank. "Možnost nezvýšení dluhového stropu je velmi nepravděpodobná. Reálnější je, že se nakonec republikáni a demokraté dohodnou," sdělil Franče. Pokud by k dohodě nedošlo, následky by byly značné. Recese by se z USA rozšířila i do Evropy.

Viz: http://www.novinky.cz/ekonomika/315761-pokud-usa-nezvednou-dluhovy-strop-muze-uderit-nova-globalni-recese.html

Pro mě osobně nejdůležitější událostí byl úspěšný průběh 16. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Poměrně obsáhlá informace o jednom z hlavních témat této konference se dostala i do médií hned v den, kdy se konference konala, tj. 10.10.2013, viz např.:

Českým ženám po 32. roku věku ubývá čtenářská, počítačová a numerická gramotnost daleko rychleji než mužům. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jde zřejmě o české specifikum, které budou sociologové ještě zkoumat, řekl ve čtvrtek sociolog Petr Matějů. Jedním z důvodů je i fakt, že v ČR nejsou dostupné flexibilní úvazky pro ženy pečující o děti tak jako v jiných státech. "Ve chvíli, kdy ženy nemusejí rozvíjet své schopnosti právě díky mateřství, protože vypadnou z trhu práce, to pravděpodobně působí na pokles kompetencí, protože není stimul. A kde není stimul, není rozvoj," řekl Matějů. To má podle něj fatální důsledky pro pozdější období. Vysvětluje to nejspíš i skutečnost, proč mívají ženy až čtyřicetiprocentní mzdu ve srovnání se stejně vzdělanými muži. "Je to špatně, ale to vysvětlení tady určité je," podotkl. OECD počátkem tohoto týdne zveřejnila první výsledky z výzkumu PIAAC. Zkoumal osoby ve věku 16 až 65 let na přelomu roku 2011 a 2012, zúčastnilo se ho celkem 24 vyspělých států. Výsledky projektu byly tématem dnešní odborné konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která se pořádala na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Podle výkonné ředitelky Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) Simony Weidnerové přerušení kariéry v souvislosti s nástupem na mateřskou postihne spíše ženy s nižším vzděláváním. "Pro ně je kariérou rodina," uvedla. Ženy vysokoškolačky naproti tomu přerušují kariéru na co nejkratší možnou dobu. Současný systém české sociální politiky ale dobré podmínky pro vysokoškolačky nevytváří, upozornila. "Když se podíváme na návratnost vysokoškolského vzdělání, tak v porovnání mužů a žen mají ženy podstatně menší návratnost," zdůraznila. Weidnerová míní, že by se měl změnit zákon v nemocenském pojištění, aby ženy měly výhodnější podmínky pro práci na mateřské a rodičovské dovolené. Částečné úvazky jsou podle ní nabízeny málo a jsou obtížně dostupné. Situace má dopad na důchody žen, které negativně ovlivňuje doba mateřské dovolené a délka studia. Tím se otevírají rozdíly mezi výší penzí u mužů a žen.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/315810-cesky-nad-32-let-ztraceji-gramotnost-rychleji-nez-muzi.html

Referát S. Weidnerové oprávněně vzbudil pozornost, protože vycházel z pečlivé analýzy dat a současně přinesl konkrétní, prokazatelně užitečné a realizovatelné návrhy. I řada dalších příspěvků přednesených na konferenci obsahovala konkrétní vědecké i praktické přínosy.

Viz též:

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-60985650-oecd-narazila-na-svetovy-unikat-zeny-v-cesku-ztraci-po-32-roku-gramotnost

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ceskam-po-32-letech-ubyva-gramotnost-rychleji-nez-muzum_285367.html

http://zpravy.tiscali.cz/ceskym-zenam-rapidne-ubyva-po-32-roku-gramotnost-218658

Po skončení konference jsme v našem týmu vyhodnotili situaci (jak z hlediska toho, co přinesla konference, tak i z hlediska společenského kontextu) a rozhodli se pokusit se v dalších čtyřech létech uspořádat čtyři na sebe navazující a postupně gradující konference. Ty by vycházely z tradice i tradičního zaměření dosavadních konferencí a vyústily by v předložení projektu vzájemně provázaných reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. reforem v oblasti financování vzdělání, péče o zdraví, penzijního systému, ale i péče o rodinu apod.). A to v bezprostřední souvislosti s trendy zrodu ekonomiky založené na produktivních službách spojených s nabýváním a uchováním lidského kapitálu.

Lze totiž předpokládat, že vláda či vlády, které budou působit po letošních mimořádných volbách, nebudou mít ani chuť ani schopnost připravit, nechat projít odbornou a veřejnou diskusí a na základě toho i prosadit reformy ve výše uvedených oblastech. Naléhavost těchto reforem přitom roste a jejich nezbytnost (i škodlivost důsledků jejich odkládání) se bude ukazovat stále zřetelněji. Patrně budeme opět svědky prosadit místo skutečných reforem tunely, tj. takové změny, které problémy v uvedených oblastech neřeší, ale umožňují vytěžit znační prostředky ve prospěch různých lobby. Dosavadní zkušenosti, odborný potenciál i rozsáhlé domácí i mezinárodní kontakty mohou přinést i potřebnou autoritu série konferencí i výsledného projektu. To zvyšuje šanci na to, že v návaznosti na volby, které patrně za čtyři roky, tj. v říjnu 2017 proběhnout, bude možno pozitivně ovlivnit programy politických stran již v době jejich přípravy. Tak, aby nedošlo k takové ideové (odborné, obsahové apod.) vyprázdněnosti, jak tomu je v těchto volbách a která se velmi rychle projeví neschopností vyrovnat se s reálnými problémy. Pro kvalifikovanou změnu vycházející z pochopení současného dění bude v tu dobu nejvyšší čas.

Pracovní hypotéza, ze které může vycházet koncepce reforem (a která bude při přípravě dalšího ročníku i na samotné konferenci v roce 2014 podrobena kritické analýze), se může odvinout od následujícího schématu prezentovaného na konferenci:


Tj. že zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu, vytvoření zpětných vazeb mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí.

Příloha: Tisková zpráva z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání pořádané Vysokou školou finanční a správní o. p. s. zveřejněná 10.10.2013:

Tradice konferencí na téma lidský kapitál a investice do vzdělání sahá do roku 2003, kdy se konal první ročník. Každý ročník přichází s nějakou inovací. Loňské konference se tak zúčastnili odborníci z 18 zemí. Při přípravě letošního ročníku se nám naskytla možnost využít naší tradiční konference jako prvního odborného fóra, na kterém budou prezentovány a diskutovány výsledky mimořádně významného mezinárodního projektu OECD PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) zaměřeného na formování kompetencí dospělých a jejich úlohu v životním úspěchu a na pracovním trhu. Projekt PIAAC navazuje na dřívější šetření funkční gramotnosti dospělých IALS/SIALS (International Adult Literacy Survey) z roku 1998, rovněž koordinovaný OECD. Česká republika participovala na obou těchto významných mezinárodních projektech, které významným způsobem přispívají k hlubšímu poznání procesů formování i zhodnocování lidského kapitálu.

Šestnáctiletá tradice našich konferencí vedla zejména k následujícím závěrům:

1. Reformy v odvětvích, která se podílejí na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu (zejména oblasti vzdělání a péče o zdraví) jsou nutnou podmínkou změn souvisejících se vznikem vzdělanostní společnosti.

2. Tyto reformy, pokud mají být úspěšné, musejí být vzájemně propojeny jako komplex reforem v oblasti sociálního investování a sociálního pojištění (tj. musejí zahrnovat i reformu penzijního systému).

3. Mimořádně významné místo v těchto reformách zaujímají reformy terciárního vzdělání, které hrají roli motoru reforem v ostatních oblastech.

4. Skutečnost, že jsme svědky jak v ČR, tak i dalších zemích nezbytnost zásadních reforem obcházet dílčími či polovičatými opatřením, příp. dokonce reformy různým způsobem zneužívat, se projevuje ve zhoršujících se ekonomických i sociálních parametrech těch, zemí, v nichž k tomu dochází, a naléhavost dobře připravených hlubokých reforem ještě více zvyšuje.

Z tohoto hlediska letošní konference navázala jak na závěry předcházejících ročníků, tak na čerstvě (tj. v 8. 10. 2013 v 11 hodin) oficiálně zveřejněná data z projektu PIAAC. Základní výsledky za Českou republiku v mezinárodním srovnání byly již prezentovány na tiskové konferenci pořádané MŠMT. Naše letošní konference je první, na které byly prezentovány výsledky analýz českých dat z projektu PIAAC zaměřené zejména na následující otázky:

1. Jak se ve světle nových dat v ČR vyvíjely vzdělanostní nerovnosti?

Ve vývoji sociálně-ekonomických nerovností v šancích na dosažení vyššího vzdělání nelze v dlouhodobé perspektivě identifikovat jednoznačný trend. Určitým překvapením je růst vlivu sociálně-ekonomického statusu výchozí rodiny na dosažení středního vzdělání s maturitou, který je s velikou pravděpodobností způsoben posilování negativní sociální výlučnosti středního vzdělání bez maturity (vyučení). V přechodu mezi střední a vysokou školou a šancích na dosažení vysokoškolského vzdělání hraje sociálně-ekonomický status výchozí rodiny významnou a bohužel stále stejnou, tj. poměrně silnou, roli. Jediná skutečně zřetelná změna v šancích na dosažení vyššího vzdělání, zejména vysokoškolského, se odehrála mezi muži a ženami. Zatímco na počátku sledovaného období (tj. zhruba před čtyřiceti lety) byly šance žen na dosažení vysokoškolského vzdělání mnohem nižší než šance mužů (u středoškolského vzdělání byly šance vyrovnané), v průběhu posledních dvaceti let došlo v tomto směru doslova k revoluci: ženy mají dnes ve srovnání s muži dvakrát větší šanci na dosažení středního vzdělání, v šancích na uskutečnění přechodu mezi středním a vysokoškolským vzděláním a na dosažení vysokoškolského vzdělání byl vývoj zvýhodňující ženy ještě výraznější: z poloviční šance žen ve srovnání s muži před čtyřiceti lety se poměr změnil na třikrát větší šance žen ve srovnání s muži.

2. Co šetření PIAAC říká o formování kompetencí v ČR: vliv sociálního původu, pohlaví, vzdělání a věku na úroveň kompetencí.

Podle očekávání jsou kompetence formovány jak dosaženým vzděláním, tak sociálním původem, přičemž určitý, nikoli však zásadní, vliv má i pohlaví. Poměrně překvapivé je však zjištění, že téměř dvě třetiny rozdílů v kompetencích v dospělém věku nelze připsat ani jednomu z těchto faktorů nebo jejich společnému působení. To tedy znamená, že kompetence se utváří v průběhu života pod vlivem jiných faktorů, které bychom mohli shrnout pod pojem "aktivní přístup k životu". K zajímavým zjištěním patří i to, že vliv vzdělání matky na dosažené vzdělání i kompetence je celkově silnější než vliv vzdělání otce.

Pokud jde o vliv pohlaví, analýza prokázala, že ženy sice ve srovnání s muži dosahují poněkud nižší celkové hladiny kompetencí, vedle tohoto obecného vlivu se ale prosazují některé specifické vlivy, jmenovitě určitá převaha žen nad muži v čtenářské gramotnosti a mírná převaha mužů nad ženami v numerické gramotnosti. Rozhodně ale nejde o rozdíly natolik veliké, abychom je mohli interpretovat jako zásadní.

Vliv věku na kompetence je poměrně robustní a je složen ze dvou zřetelných trendů: prvním je postupné zvyšování hladiny kompetencí až do věku zhruba 32 let, kdy dochází k obratu a začíná trend "vyhasínání" kompetencí. Ačkoli u jednotlivých domén kompetencí se zjištěné trendy liší podle pohlaví, lze konstatovat, že jde o trendy poměrně robustní, které samozřejmě závisí na průběhu vzdělávací dráhy a na životních "strategiích", které pokles kompetencí spojený se stárnutím zpomalují.

3. Jak kompetence fungují na trhu práce: vliv kompetencí na sociálně-ekonomický status povolání a příjmy.

Projekt PIAAC je unikátní mimo jiné v tom, že umožňuje ukázat jakou roli v pracovní kariéře a příjmech hraje nejen formální vzdělání (to umožňuje prakticky každý seriózní výzkum), ale i samotné kompetence. Zde výzkum dochází k poměrně překvapivému závěru, že přímé zhodnocení kompetencí v získání zaměstnání s vyšším sociálně-ekonomickým statusem nebo ve výši výdělků je velmi slabé. Rozhodující roli zde totiž hraje dosažené vzdělání, které jednotlivé kompetence rozvíjí a funguje pro potenciální i aktuální zaměstnavatele jako "signál" existence určité úrovně kompetencí. Jinak řečeno, určité schopnosti umožňují přístup do vyšších stupňů vzdělání, podporují vstřebávání a aplikaci poznatků, které dále podněcují rozvoj kompetencí a jejich kapitalizaci v kariéře a výdělcích.

Nejostřeji sledovanou optiku diferenciace výdělků však představuje v současnosti pohlaví. Analýza dat PIAAC v širším kontextu vztahů sice potvrzuje příjmové znevýhodnění žen, na druhé straně ale ukazuje v čase stále silnější znevýhodnění mužů v přístupu k vyššímu vzdělání. Je ovšem pravda, že při stejných charakteristikách jsou výdělky žen nižší než výdělky mužů, přičemž platové znevýhodnění žen se pohybuje v rozmezí 20-30 %.

Výzkumná data rovněž ukazují, že jak formování kompetencí, tak jejich kapitalizace v náročnějším zaměstnání a vyšším výdělku neprobíhá u mužů a žen podle stejných "vzorců". Ženy ve srovnání s muži lépe zhodnocují kulturní kapitál výchozí rodiny a silněji u nich působí "askriptivní" (poziční) mechanismy. To se projevuje ve slabším vlivu vzdělání na kompetence i výdělek, a také ve slabším vlivu kompetencí na sociálně-ekonomický status zaměstnání, který je kompenzován silnějším vlivem statusu zaměstnání na výdělek. U mužů jsou při celkově slabší determinaci výdělků silněji vyvinuté "zásluhové" mechanismy: vzdělání silněji působí na kompetence (zejména numerické), sociálně-ekonomický status zaměstnání i na výdělek, zatímco vliv sociálně-ekonomického statusu zaměstnání na výdělek je slabší.

Ani tato poměrně již detailní data však zatím neumožňují potvrdit nebo vyvrátit tvrzení, podle nichž jsou nižší příjmy žen způsobeny diskriminačními mechanismy, resp. vyvrátit nebo potvrdit konkurenční tvrzení, jež tyto rozdíly vysvětlují existencí odlišných motivací a preferencí. Je nanejvýš pravděpodobné, že svoji platnost si uchovají oba výklady – diskriminační i motivační.  Výsledky nicméně naznačují, že v historickém čase jsou u nás muži stále více znevýhodňováni v přístupu k vyššímu vzdělání, pakliže ho však dosáhnou, odnášejí si z něho ve srovnání se ženami poněkud lepší "výbavu" měřitelných kompetencí a tudíž i větší šanci na kapitalizaci dosaženého vzdělání ve výdělcích.

Závěrem:

Navazující jednání konference se zaměřilo na problematiku využití analýzy dat z hlediska prokázání nezbytnosti reforem v odvětvích podílejících se na nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, dále pak vytipování priorit a navržení konkrétních cest jejich provedení v podmínkách ČR i dalších zemí.

Konference současně ukázala, že v  mediální prezentaci některých důležitých témat z oblasti lidských zdrojů převládají zakořeněné stereotypy, které již neplatí, nebo přinejmenším neplatí v míře, v jaké jsou stále používány. Jde například tvrzení o znevýhodnění (diskriminaci) žen ve vzdělávacím systému a v přístupu k vyššímu vzdělání, výklad nižších mezd žen ve srovnání s muži jednoznačně jako důsledek tzv. "genderové" diskriminace, zpochybňování vhodnosti propojování studia a rodičovství, atd. Mezinárodní projekt PIAAC řadu z těchto stereotypů již zpochybnil, mnohé ještě na solidní analýzu čekají. Významným zdrojem informací budou mezinárodní data z projektu PIAAC , která budeme mít možnost analyzovat až nyní po jejich uvolnění pro jednotlivé národní týmy.

doc. Radim Valenčík, CSc., proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS

prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., děkan Fakulty sociálních studií VŠFS

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře