(71.124) Hra: Co přinesl 2.10.13 – Superaféra 112

6. říjen 2013 | 08.00 |

Z toho, co bylo zveřejněno 2.10.2013 uvedu ještě další zprávu ilustrující to, jak tomu bylo v Sýrii doopravdy. Tentokrát přináší jen dílčí doplnění. Zajímavá je tím, co je podtrženo. Všimněte si použité logiky argumentace, která sama o sobě vypovídá o současném světě a o tom, jak funguje globálně vnucované základní ideové paradigma nejvíce (zpráva zveřejněna dle Seznam.cz):

S tvrzením, že na východním předměstí syrské metropole Damašku 21. srpna útočili povstalci, a nikoliv režimní vojáci, přišla ve středu matka představená katolického kláštera na severu hlavního města. Anežka Marie poukázala na to, že na videích zveřejněných rebely se objevují těla týchž obětí na různých místech. "Proč by je měli tolikrát převážet? Pro mne je to důkaz, že s těly manipulovali," citovala stanice BBC matku poukazující na to, že tělo jednoho dítěte se objevilo na záběrech nafilmovaných na několika různých místech. Zaujalo ji také, že na mnoha záběrech byly vidět děti bez rodičů, tedy nikoli celé rodiny, jak by bylo přirozenější. Jasné prý také není, proč je na záběrech vidět jen několik žen, proč bylo identifikováno tak málo lidí a proč se nezdokumentovaly pohřby. Řeholnice rovněž upozornila, že Ghúta byla vlivem předchozích bojů už téměř vylidněná, takže údaj o tak velkém počtu civilních obětí nedává smysl. Sestra Anežka dospěla k závěru, že na videích jsou osoby, které povstalci unesli z oblastí obývaných vládními alávity. Matka představená poskytla závěry svého ošetření organizacím OSN v Ženevě. Dle BBC se jich chopilo Rusko a použilo je, aby podpořilo vlastní teorii o vině opozice. Západní rozvědky a vlády tvrdí, že útočily síly syrského prezidenta Bašára Asada, naznačují to i závěry inspektorů OSN. Anežka působí v katolickém klášteře severně od Damašku. Pochází z Libanonu, ale v Sýrii žije už několik desetiletí. Motivem vystoupení řeholnice může být podle BBC také strach, že vítězství opozice přivede do Sýrie nový režim, který nebude křesťanům nakloněn. Její argumenty zpochybnil Peter Bouckaert z organizace Human Rights Watch (HRW). BBC řekl, že řeholnice není profesionální forenzní odborník schopný analyzovat videomateriál, a nesouhlasí s tím, že Ghúta byla v době útoku vylidněná, podle údajů HRW v ní bylo mnoho lidí. Množství dětských obětí vysvětluje tak, že děti většinou spí ve větších skupinách v přízemí domů, kde se sarinu nadýchaly víc než lidé v patrech. S těly se manipulovalo při převozu na kliniky a při přípravě pohřbů. Přitom se těla žen, dětí a mužů vozila k omytí před pohřbením do různých místností. HRW byla v kontaktu s rodinami unesených alávitů a nikdo prý své příbuzné na videích nepoznal.

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/314934-dukazy-o-chemickem-utoku-v-damasku-zpochybnila-matka-predstavena.html

Argumentace BBC potažmo zástupce HRM už je to, čemu se říká "silná káva". Je to demonstrace selhání jakékoli logiky doprovázená naprostým cynismem s považováním lidí za nesvéprávné. Myslím, že způsob argumentace nepotřebuje komentář.

Ještě trochu teorie:

Úterý 2.10.2013 stojí za zmínku ještě z jednoho hlediska. Zveřejnil jsem 108. pokračování série věnované "Superaféře", tj. tomu, co se odehrává od 13.6.2013, ve kterém jsem uvedl některé nové výsledky bádání v oblasti teoretického zázemí, ze kterého vychází moje analýza současného dění. Dnes, podobně jako již ve 100. a 104. dílu seriálu uvedu některé další poznatky

Roli (v daném případě výrazně negativní) pozičního investování je významné ukázat i v rámci vhodného růstového modelu. Příslušný růstový model by měl obsahovat:

- Roli produktivních faktorů růstu, které mají určitý růstový potenciál daný intenzitou inovačních procesů a jejich dopadem na úsporu přírodních zdrojů.

- "Brzdící" roli zhoršující se dostupnosti přírodních zdrojů, která vyplývá z vlastností přírodního prostředí. Tj. část exponenciálního růstového potenciálu produktivních faktorů růstu je absorbována zhoršující se dostupností přírodních zdrojů.

- "Brzdící" roli nutnosti udržet kvalitu životního prostředí v určitých mezích. Tj. část exponenciálního růstového potenciálu produktivních faktorů růstu je absorbována nutností jejich využití k udržení kvality přírodního prostředí.

- Eliminování části produktivních faktorů růstu formou jejich přeměny v prostředky pozičního investování (mají nulový, příp. záporný růstový potenciál).

- Vliv produktivních služeb (tj. služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) na zvýšení intenzity inovačních procesů a tudíž na zvýšení růstového potenciálu produktivních faktorů růstu.

Pokusme se definovat to, co by měl růstový model obsahovat, jako funkce (tj. proměnné těchto funkcí a jejich definiční obory).

Označme:

PG – funkce produktivních faktorů růstu

EL – funkce bariér růstu daných vyčerpávání zdrojů

ER – funkce bariér růstu daných nutností obnovy přírodního prostředí

NI – funkce pozičního investování

PS – funkce produktivních služeb

Dále označme:

m – množství (masa) přírodních vstupů (agregované dle jejich vzájemné technologické zaměnitelnosti) v daných podmínkách

t – čas v jednotkách, v nichž uvažujeme růst hrubého domácího produktu

Nyní konceptuální popis jednotlivých funkcí:

PG – funkce produktivních faktorů růstu

Hodnoty funkce odpovídají tomu, jaký by byl ekonomických růst v jednotkách odpovídajících těm, v nichž se vyjadřuje reálný hrubý domácí produkt, pokud by nepůsobily následující vlivy: EL, ER, NI.

Pak:

PG(m, t, PS)

- je funkce exponenciální od proměnné t

- exponenciální závislost je určena proměnnou PS

- i při konstantním m může být exponenciálně rostoucí při dostatečně vysokém PS

EL – funkce bariér růstu daných vyčerpávání zdrojů

Hodnoty funkce jsou záporné a odpovídají tomu, o kolik by se snížil ekonomických růst v jednotkách odpovídajících těm, v nichž se vyjadřuje reálný hrubý domácí produkt, v důsledku rostoucích nákladů na získávání přírodních zdrojů za daných technologických podmínek.

EL(m, t)

- jedná se o funkci odvozenou od m, přičemž při konstantním m je tato funkce exponenciální od t.

ER – funkce bariér růstu daných vyčerpávání zdrojů

Hodnoty funkce jsou záporné a odpovídají tomu, o kolik by se snížil ekonomických růst v jednotkách odpovídajících těm, v nichž se vyjadřuje reálný hrubý domácí produkt, v důsledku nutnosti obnovit přírodní prostředí.

ER(m, t)

- jedná se o funkci odvozenou od m, přičemž při konstantním m je tato funkce exponenciální od t.

NI – funkce pozičního investování

Hodnoty funkce jsou záporné, jsou v jednotkách odpovídajících těm, v nichž se vyjadřuje reálný hrubý domácí produkt, a odpovídají výdajům na poziční (neproduktivní) spotřebu.

NI je určena celou řadou faktorů, které v našem modelu nebereme v úvahu.

Důležité je, že každé hodnotě NI odpovídá určité množství přírodních zdrojů nutných k jejímu dosažení za daných technologických podmínek, což lze vyjádřit takto:

mNI(NI)

Platí:

m = mPG + mEL + mER + mNI + mPS

Tj. celková masa přírodních vstupů (agregovaných dle jejich vzájemné technologické zaměnitelnosti) v daných podmínkách se rovná součtu těch, které jsou využity produktivními faktory růstu, těch, které jsou využity k eliminování přírodních bariér růstu obou typů, těch, které jsou použity k pozičnímu investování, a těch, které jsou použity k zabezpečení produktivních služeb.

HDP = PG - EL - ER + NI + PS

Co chci dokázat (hypotéza):

1. Pokud je poziční investování (NI) pod určitou hranicí, pak produktivní služby (PS) vedou k natolik exponenciálně dynamickému využívání faktorů růstu a tomu odpovídající funkci PG, že je plně kompenzován vliv EL i ER. Od určité hranice NIse vývoj natolik zbrzdí, a to zejména v důsledku působení mNI, že nutně nastává období zastavení růstu, boje o přerozdělení zdrojů, krizí a velkých společenských otřesů.

2. Výrazné omezení NI a současně podstatné rozšíření PS umožňuje trvale udržitelný exponenciálně dynamický růst, přitom jde o růst nové kvality s nízkou úrovní m.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře