(71.98) Hra: Co přinesl 6.9.13 – Superaféra 86

10. září 2013 | 04.46 |

V pátek 6.9.2012 byl v Krajských listech uveřejněn následující rozhovor (zde je včetně úvodu, to nejdůležitější jsem podtrhnul):

Známá investigativní novinářka Jana Lorencová v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz řekla, co předcházelo dnešním úsporným opatřením v OKD, kvůli nimž přijdou o práci stovky, možná tisíce lidí v Moravskoslezském kraji, který je už tak značně postižen nezaměstnaností. A ukázala na konkrétní viníky.

* V rámci své novinářské profese jste se zabývala a stále se zabýváte řadou závažných kauz sahajících až do nejvyšších pater politiky. Jak vnímáte slova o boji proti korupci ze strany těch, kteří se jako zákonodárci prokazatelně podíleli na současném stavu?

Je skoro komické dívat se, jak se jeden přes druhého všichni, kdo mají na svědomí skandálně špatné zákony, které umožnily beztrestné vyrabování naší země, korupci sahající do nejvyšších pater, dnes tváří jako její spasitelé. Spoléhají, možná právem, na krátkou paměť národa. Třeba projeví ParlamentníListy.cz zájem a požádají mne, abych dala dohromady soupis toho, co se kolem nás od začátku let devadesátých prohnalo a zanechalo po sobě nepředstavitelnou spoušť. Kdybych měla uvést jen heslovitě seznam všech kauz, o kterých vím, že nebyly a asi už nikdy nebudou vyšetřeny a viníci potrestáni, vydalo by to na objemnou knihu, ale i tak by to byl jen zlomek, protože nevím zdaleka o všem. Skandály se neřešily, jen se překrývaly dalšími. Nemluvím o násilné trestné činnosti, mluvím především o kauzách, na které jsme doplatili jako daňoví poplatníci všichni. Mluvím o stovkách miliard, které jsme už zaplatili a o dalších stovkách miliard, které ještě zaplatíme. Státní pokladna nemá jiný zdroj příjmu než to, co do ní my občané vložíme ze svých kapes. A bylo a je jen na reprezentaci státu, na vládách, ministrech, poslancích, senátorech, aby v zájmu nás občanů udělali všechno pro to, aby se nemohla beztrestně rabovat. Cokoli z ní zmizí, musíme zaplatit znovu, pořád nám nedochází, že si z našich kapes platíme i ty, kteří nám vládnou. Jsou tam z naší vůle a my je za to všechno, co dělají, platíme.

* Od kdy k těmto machinacím dochází?

K machinacím s prostředky státu, tedy s našimi daněmi, dochází od začátku devadesátých let. A došlo k nim při tzv. privatizaci patrně každého státního podniku. Jako vzor správného podnikání byl dlouho předváděn Zdeněk Bakala. Když volal Václav Klaus po větším počtu Viktorů Kožených, možná ani netušil, kolik jich tady už máme! O Viktoru Koženém se psalo, že přišel do republiky s aktovkou a dvěma tisícovkami dolarů. Ale o tom, kde se v rukách dalších Kožených objevily prostředky, za které pořídili miliardové hodnoty, o tom se moc neví. O Zdeňku Bakalovi se na jedné straně tvrdí, že přijel jako velmi bohatý muž už z Ameriky, ale jsou i lidé, kteří ho pamatují jednak na Hradě jako poradce Václava Havla a přítele Karla Schwarzenberga a také jako doprovod a tlumočníka poradců při přípravě privatizace Chemopetrolu Litvínov. O milionech nebo miliardách nikde ani zmínka. Dnes je jeden z nebohatších podnikatelů, kromě jiného prostřednictvím svých firem také vlastník bývalého státního podniku OKD.

* Zkusme si připomenout například to, jak došlo k tomu, že se součástí majetku tehdy nově vzniklé akciové společnosti OKD stalo také 44 000 bytových jednotek?

No přece nedopatřením, jak jinak! V soupise majetku bývalého státního podniku totiž označil ten, kdo soupis připravoval, všech 44 tisíc bytů za byty služební, bez ohledu na to, že jejich obyvatelé na ně měli řádně vystavené dekrety, jako na kterékoli jiné státní nebo podnikové byty. Na tomto jediném "pochybení" pak došlo k tomu, že se byty staly součástí podnikatelských aktivit nových vlastníků akcií OKD, a. s., stejně jako těžní věže a další vybavení dolů, potřebné pro těžbu. Obyvatelé bytů v té době, a ještě dlouho poté, netušili, co se s byty, které obývají, odehrává. Částka, za kterou bylo nakonec OKD "privatizováno", byla směšná, obrazně řečeno za cenu plotu kolem dolů a vlastně nikdy nebyla přesně vyčíslena, dodnes není specifikováno, co všechno se za zhruba devět miliard privatizovalo. Jedno je však jisté. Privatizován měl být jen majetek, bezprostředně potřebný pro podnikání v dolech. V roce 2004, kdy došlo k tzv. doprivatizaci OKD, a. s., nemělo OKD žádné dluhy, byl to prosperující podnik a na účtech podniku byly miliardy. OKD přitom bylo "privatizováno" za zlomek jeho skutečné ceny. A ne dost na tom. Jako jakýsi bonus přihodil stát kupujícímu zadarmo nikdy nijak neoceněný majetek, jako jsou komerční prostory, jen na Ostravsku také nejméně dva tisíce drobných provozoven, několik tisíc hektarů pozemků, ale rovněž luxusní hotely a rekreační zařízení a několik tisíc bytů na Kladensku. Vše zahrnuto do celkové částky cca devět miliard jen tak, bez jakéhokoli ocenění. V exkluzivním "balíčku" za hubičku se ocitlo také 44.000 bytů v Havířově, Ostravě, Karviné a jinde. "Doprivatizace"se týkala 46 % akcií, za které zaplatil kupující státu pouhé čtyři miliardy. Ty měl ještě v témže roce nový majitel zpět. OKD vykazovalo totiž v roce 2004 obrovské zisky a na účtech společnosti v době prodeje leželo přes pět miliard Kč.

* Těžební společnost New World Resources (NWR), která je majitelkou OKD, má podle nedávných výsledků za sebou nejhorší kvartál v historii. Jen za první tři měsíce prodělala víc než 2 miliardy korun. V důsledku toho přijdou o práci stovky, možná tisíce lidí, a to v regionu, ve kterém je dnes více než 80 000 nezaměstnaných. Co tomu říkáte?

Dnes je OKD, a. s. podle médií prakticky před bankrotem. S majetkem hospodaří Zdeněk Bakala prostřednictvím svých firem devět let. Zisky OKD se pohybovaly v letech 2004-2013 v řádu desítek miliard. Velká část majetku, jako jsou bývalé dceřiné společnosti, už byla rozprodána, miliardy zmizely... OKD, dnes společnost NWR, je zadlužené a z oficiálních údajů vyplývá, že se dluh pohybuje kolem 20 miliard. Byty jsou zastavené bankám a váznou na nich pohledávky téměř devět miliard. OKD, a. s. byl pro majitele doslova zlatým dolem, ale minimálně 50 miliard, které získali, je v nenávratnu. Místo toho, aby společnost kupovala další doly, jak Bakala sliboval, je dnes OKD před krachem. Ostravsko, už tak sužované vysokou nezaměstnaností, čeká tentokrát patrně obrovské zemětřesení. Pokud totiž skutečně OKD zkrachuje, přijdou o práci stovky, možná tisíce lidí a postarat se o ně nakonec bude muset stát.

* Neobáváte se toho, že i kauza privatizace OKD vymizí takříkajíc do ztracena?

Pod nánosem dalších a dalších kauz by mohla pomalu zmizet i tato. Nebýt Sdružení nájemníků bytů OKD. Za statisíce připravilo právní analýzy, trestní oznámení a také stížnost na veřejnou podporu k Evropské komisi. Paradoxně se pokouší vymoci pro stát peníze, o které ale zřejmě stát nestojí. Trestní oznámení je podrobné, obsahuje s přílohami zhruba 1.500 stran. Zabývá se dokumentací škody, způsobené státu při privatizaci OKD, která podle expertů dosahuje minimálně 20 miliard. Dodnes nebyli lidé, odpovědní za řádný prodej státního majetku obviněni. Příští rok uplyne promlčecí doba. Je rozhodně přinejmenším zarážející, že stát by mohl desátky miliard, které získal neoprávněně prostřednictvím svých firem Zdeněk Bakala v roce 2004 (pomíjím škody způsobené na samém začátku privatizace), získat zpět formou žaloby na nedovolenou veřejnou podporu. To by ale musel stát, resp. ministerstvo financí konat.

* Jaké máte důkazy o tom, že stát nekoná?

Ministerstvo financí i vláda zaujaly polohu mrtvého brouka, ono to přece nějak dopadne! A místo snahy vymoci peníze do státní poklady, poskytuje dokonce Evropské komisi prokazatelně nepravdivé informace o privatizaci bývalého OKD s. p., které brání objektivnímu posouzení situace. Kauzu provází řada pikantností. Podklady pro dokončení privatizace prošly v roce 2004 rukama Vladimíra Špidly a o pár měsíců později také Stanislava Grosse, který v září 2004 smlouvu o prodeji podepsal. Ministrem financí byl tehdy Bohuslav Sobotka. Stát se tak zbavil zbývajících 46 procent akcií, které do té doby ještě vlastnil. Po nástupu Bohuslava Sobotky do funkce ministra financí připravoval podklady pro Evropskou komisi ve věci nedovolené podpory za Ministerstvo financí samotný kupující, respektive advokátní kancelář Pokorný-Wagner. To jsou ale paradoxy! Byla to totiž advokátní kancelář, která v té době zastupovala Zdeňka Bakalu, tedy kupujícího, na kterého byla stížnost směřována a který měl podle stížnosti nedovolenou podporu státu uhradit!!! A že nešlo o žádné drobné, stále hovoříme o částkách v řádu desítek miliard. Když nastoupil do funkce ministra financí Miroslav Kalousek, ukázala se znovu potřeba připravit za Ministerstvo financí ČR, tedy opět za stát a jeho občany, další stanovisko pro Evropskou komisi. Ujmul se toho CMS Cameron McKenna. Když kancelář vyčíslila roční příjmy z nájmů ze 44.000 bytů OKD, uvedla, že z nájmů za byty dělaly příjmy v roce 2004 60 milionů. Maličkost, že? V tom případě by byl Zdeněk Bakala skutečný lidumil. Nájemníci by mu totiž platili za metr čtvereční korunu sedmdesát. Výnosy z nájmů za pět let by tak podle podkladů pro EU dělaly zhruba 280 milionů. Jenomže jaká je skutečnost? Příjmy z nájmů představovaly za pět let, tedy od roku 2004 do roku 2009 částku minimálně tři a půl miliardy a byly tedy 12 krát vyšší (státem placení právníci si totiž "spletli" měsíční a roční příjmy, stejně jako dříve znalec VOX Consult, který je doposud jediným obviněným v kauze privatizace OKD). Kauzu privatizace OKD provází mnoho podobných "historek". Každá z nich si zaslouží pozornost. Důsledky jsou totiž horší než zlé. Několik tisíc bytů OKD dnes zeje prázdnotou. Na jedné straně jejich špatná, nebo žádná údržba, na druhé straně mnohdy neúnosně vysoké nájemné nutí jejich obyvatele, aby hledali jiná řešení. Když k tomu přidáme už tak vysokou nezaměstnanost v regionu a další hrozící propouštění, dá se přirovnat situace k časované bombě. Stejně, jako v dalších kauzách existují i tady konkrétní viníci. Možná podstoupí riziko a přijedou ve svých luxusních limuzínách některé "vybrané destinace" navštívit. Příběh OKD je jedním z dlouhé řady dalších.

Viz: http://www.krajskelisty.cz/moravskoslezsky-kraj/okres-ostrava-mesto/2032-okd-je-pred-krachem-bakala-buh-vi-kam-prosustroval-miliardy-obvinuje-zkusena-novinarka-lorencova.htm

Rozhovor velmi dobře mapuje fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (což zahrnuje nejen porušování zákonů, ale i protlačení chybných zákonů a tzv. "administrativních chyb", za které není nikdo odpovědný, pochopitelně i neúctu k morálním principům). Ukazuje, jak tyto struktury prorůstají celým institucionálním systémem, podřizují si i nejvyšší hráče v politice (bez ohledu na jejich politické zabarvení), kteří se pak v rámci působení těchto struktur sami stávají vydíratelnými a ovladatelnými. Ne nepodstatné je i to, že z článku je patrný i nadnárodní rozměr uvedených struktur. Ty jsou navenek prezentovány bílými koňmi, kteří ke své roli byli připraveni, vybaveni kontakty na nejvyšší místa, počátečním kapitálem, přes které protékají obrovské částky zpět do jader vyjednávání a uplatňování vlivu příslušných struktur. Nejhorší na výše uvedeném není ovšem to, že se z ekonomického systému vysávají obrovské prostředky a je tím výrazně snižována alokační efektivnost. Nejhorší je, že se vytváří atmosféra přehlížení možnosti a nezbytnosti skutečných reforem, dokonce jsou působením příslušných mechanismů potřebné a možné reformy blokovány.

Ze zahraničního dění si zaslouží pozornost zejména vystoupení B. Obamy po summitu G20, které ukazuje, jak se v současném světě i vrcholový globální politik mění ve figurku, která není schopna používat elementární logiku a není si svou roli schopna připustit. Zde je zpráva obsahující to nejvýznamnější z jeho vystoupení podle ČT (nejdůležitější je podtrženo):

Země G20 se na summitu jednohlasně shodly, že v Sýrii byly použity chemické zbraně a byla tudíž porušena mezinárodní norma, která to zakazuje, prohlásil americký prezident Barack Obama.Většina států si navíc podle něj myslí, že za útokem stál režim Bašára Asada. Obama zdůraznil, že Rada bezpečnosti OSN je nyní paralyzována kvůli odporu Ruska a Číny vůči útoku proti Sýrii. Odvetná akce je podle něj nutností z toho důvodu, že by následně mohly začít "chátrat" i jiné mezinárodní normy. Obama už prý nařídil rozšířit seznam syrských cílů, na něž má být zaměřen případný americký útok. Podle Obamy většina zemí považuje za pravděpodobné, že nedávný chemický útok nařídil syrský prezident Asad. "Existuje ale řada zemí, které jsou přesvědčeny, že rozhodnutí o útoku proti syrskému režimu musí projít Radou bezpečnosti," konstatoval Obama s tím, že OSN je ovšem nyní paralyzována. "Jestliže chceme udržet platnost mezinárodního zákazu chemických zbraní, musíme podniknout akci," míní americký prezident. Řada zemí se ovšem obává, že se podobným útokem nastaví do budoucna precedens. Podle Obamy ale představuje větší nebezpečí možnost, že dojde k porušování stále více mezinárodních norem. "Provést nějakou akci pak bude ještě mnohem těžší než teď," konstatoval Obama. Ten upozornil ještě na jednu hrozbu, kterou představuje naprostá ztráta důvěry lidí v tuto mezinárodní společnost. Britský premiér David Cameron na konci summitu uvedl, že mezinárodní společenství nemůže být ochromeno pravděpodobným ruským vetem. Během diskusí v Petrohradu podle něj bylo patrné, že řada zemí s útokem souhlasí. Ruský prezident Vladimir Putin přitom prohlásil, že se více než polovina států staví proti jakékoli vojenské akci. Cameron rovněž zopakoval, že prosazuje tvrdou reakci na prolomení tabu, jež představují chemické zbraně. Británie se ovšem v případné vojenské akci v Sýrii vojensky angažovat nebude, jelikož to neprošlo parlamentem. Cameron je na druhou stranu přesvědčen, že Spojené státy nakonec najdou spojence na vytvoření koalice. Londýn v Petrohradu předložil nové důkazy o tom, že Syřané použili při útoku na povstalecké území nervový plyn sarin. O mezinárodní koalici hovořil na summitu i francouzský prezident Francois Hollande. "Měla by být vytvořena a je vytvářena široká koalice všech těch zemí, které neuznávají, aby nějaká země, nějaký režim, mohl používat chemické zbraně," prohlásil Hollande. Případný útok by měl podle prezidenta cílit pouze na vojenská zařízení, aby se předešlo civilním obětem. Také Obama si nechal případnou intervenci v Sýrii posvětit Kongresem, který by o rezoluci mohl rozhodovat už přístí týden. "Akce musí být omezená časově i prostorově, na druhou stranu ale musí mít smysl, aby se nic podobného už neopakovalo," podotkl americký prezident. Zároveň dodal, že si uvědomuje skutečnost, že za sebou mají Američané desetiletí války a k dalším bojům na Středním východě jsou skeptičtí. "Je třeba to každému jednotlivci vysvětlovat," řekl Obama. Kvůli možnému útoku vystoupí už v úterý v televizi a bude přesvědčovat Američany o nutnosti zásahu v Sýrii. Na tiskové konferenci americký prezident odmítl odpovědět, co udělá, pokud Kongres vojenskou operaci neschválí. Nechtěl spekulovat, zda i v takovém případě vojenský úder nařídí. "Kdyby byly přímo ohroženy Spojené státy nebo spojenci, jednal bych hned i bez souhlasu Kongresu, řekl. Krátce po Obamově tiskové konferenci Spojené státy vydaly prohlášení 10 zemí skupiny G20, které obviňují z chemického útoku 21. srpna na předměstí Damašku režim Bašára Asada a žádají důraznou reakci. I když prohlášení nevyzývá výslovně k vojenské akci, potvrzuje, že Američanům se alespoň částečně podařilo získat další spojence. Kromě USA dokument podepsaly Austrálie, Kanada, Francie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Španělsko, Turecko a Británie. Francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius se domnívá, že výsledky vyšetřování chemického útoku inspektory OSN nepřinesou odpověď na to, kdo ho podnikl. "Problém se zprávou je, že se zaměřuje na otázku, zda se chemický masakr stal, či nikoliv. Ale už nyní přece všichni, včetně těch, kteří zpočátku chemický útok popírali, to potvrzují," řekl Fabius s odkazem na Rusy, Íránce a také samotné Syřany. Inspektoři ale prý nebyli pověřeni zjistit, kdo je za útok odpovědný.   Americký list The New York Times s odvoláním na zdroje z Bílého domu mezitím uvedl, že Obama nařídil Pentagonu vypracovat rozšířený seznam možných cílů v Sýrii v reakci na zprávy o tom, že režim prezidenta Bašára Asada přemístil své jednotky v očekávání amerického útoku. Washington podle nich stupňuje žádosti o zapojení sil NATO. Zatímco ještě nedávno mělo být cílem úderu amerických raket omezení bojové síly syrské armády a zároveň odstrašení před jejími novými chemickými útoky, nyní se Pentagon má zaměřit především na první část úkolu, tedy na ničení syrských cílů. Počet těchto cílů, kterých prý původně bylo na padesát, se má zvýšit.

Viz: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/240948-chemicky-utok-vetsina-zemi-g20-ukazuje-prstem-na-asada-tvrdi-obama/

Všimněme si, jakou "logiku" B. Obama používá:

1. Všichni se shodli na tom, že v Sýrii byly použity chemické zbraně. (Dodávám – to znamená, že je použil buď Asadův režim, nebo jeho odpůrci.)

2. Většina států si myslí, že je použil Asadův řežím. (Dodávám – myslí si to někteří představitelé některých států, nikoli občané těchto států, tito představitelé "si to myslí" pod brutálním masírováním ze strany Obamovy administrativy, myslí si to, ale jistotu nemají, někteří jsou si hodně nejistí a ani jich v době Obamova výroku nebyla většina, jeho administrativa musela dále "zatlačit".)

3. Z toho vyplývá, že USA musejí zasáhnout proti Asadovu režimu, aby bylo uchováno mezinárodní právo, aby mezinárodní normy nezačaly chátrat, a to bez důsledného vyšetření, kdo útok provedl. (K tomu už nemám co dodat, resp. snad jen citát z Vančurova Rozmarného léta: "Vidím, že jste si osvojila něco logiky, jež mě odzbrojuje." – říká Abé Kateřině.)

Pokud je o osudu světa rozhodováno touto "logikou", pokud je vrcholový představitel největší mocnosti ovládán touto "logikou" (a je tudíž ovládán těmi, kteří z této situace tyjí), máme se na co těšit. Jak velké lumpárny jsou asi touto hrou překrývány? Kam až to může zajít?... To jsem zvědav, co s tím budete dělat.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.98) Hra: Co přinesl 6.9.13 – Superaféra 86 ondrey 10. 09. 2013 - 10:26