(71.48) Hra: Co přinesl 18.7.13 – Superaféra 36

22. červenec 2013 | 03.20 |

Čtvrtek 18.7.2013 přinesl pokračující útoky "stojedničkové koalice" a jejich příznivců proti I. Ištvanovi a dalším. A tak spor o legitimitu Rusnokovy vlády (nedůvěra nedůvěryhodné sněmovny versus důvěra důvěryhodných občanů) začal na trochu jiné půdě a v přenesené podobě. Zde je relevantní zejména stanovisko nejvyššího státního zástupce P. Zemana, které vyjádřil v rozhovoru pro ČT (nejdůležitější je podtrženo):

Co se týká rozhodnutí o stížnosti. Jak to vidíte časově, už nad tím pracujete?

"Na rozhodování o stížnostech obviněných do zahájení trestního stíhání pracujeme, před dvěma dny jsme dostali poslední odůvodnění. Těžko odhadnout, kdy rozhodnutí o stížnostech bude. Ještě musím poznamenat to, že při stížnostním řízení musíme vzít v úvahu i nejnovější usnesení Nejvyššího soudu."

Co se týká podobných kauz, jak dlouho to trvá?

"Záleží to na té které kauze, lze říci, že u komplexních kauz - a tuto kauzu bych nazval komplexní kauzou - to stížnostní řízení je v řádech týdnů."

V rámci této věci se může rozhodovat i delegace, tzn. to, jestli se vyhoví i stížnostem, aby ta věc byla odňata olomouckému vrchnímu státnímu zastupitelství?

"V rámci stížnostního řízení se budeme zabývat všemi námitkami, které jsou v těch stížnostech uvedeny, to znamená i touto námitkou."

Námitku, aby se kauzou nezabývalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci, jste už zaznamenal? Máte už na to nějaký názor?

"Zatím jsem ji zaznamenal v médiích, musím se podívat, zda je obsažena v nějaké písemné formě. Vím, že tuto námitku médiím sděloval pan doktor Nečas."

Myslíte si, že je důvod, aby ta věc byla odňata Olomouci?

"Já se k tomu nyní nebudu vyjadřovat.

Zároveň musím říct, že tím, že běží stížnostní řízení, se vůbec nemůžu vyjadřovat jednak k meritu věci, podstatě věci, a nebudu se vyjadřovat ani k dalšímu procesnímu postupu. Jenom naznačím, co je možné podle trestního řádu, poněvadž jinak se vystavuji tomu, že by mohla být namítnuta moje podjatost."

Objevily se útoky na pana doktora Ištvána, že by měl rezignovat. Tam vidíte nějaký důvod?

"Vycházím z toho, že se jedná o velice závažnou kauzu, kterou jsme tady za posledních 24 let neměli. Je to kauza, která hýbe veřejným prostorem. Chápu, že vzbuzuje i určitou veřejnou polemiku a myslím si, že určitá obecná kritika orgánů činných v trestním řízení není vůbec na škodu. Nicméně bych se chtěl ohradit proti osobním útokům proti státním zástupcům a proti policistům."

Objevily se názory, že tady je určitá skupina státních zástupců, kteří hýbou politickým systémem a že to je pro demokracii nebezpečná věc. Jak tu věc vnímáte?

"Je to určitý komentář, který je možné říci, nicméně určité výzvy k odstoupení toho kterého státního zástupce nebo policisty bych zatím celkem nevnímal. Myslím si, že je nutné se nejdřív s tou kauzou seznámit a v rámci rozhodování budu i přezkoumávat postup olomouckého státního zastupitelství."

Myslíte si, že je běžnou součásti obhajoby i to, že se namítá nejen podjatost, ale i to že státní zástupce překročil své pravomoci?

"Kauza hýbe veřejným prostorem a je tedy logické, že se k tomu vyjadřuje spousta lidí. Tím že do té kauzy jsou zahrnuti, řekněme, politici, tak je asi logické, že se k tomu vyjadřují politici."

Je ten systém státního zastupitelství v ČR na takové úrovni, že dokáže čelit politickým tlakům?

"Přirozeně, tam já nemám vůbec žádnou obavu."

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/235138-zeman-se-ohrazuje-proti-osobnim-utokum-za-istvanem-stoji-i-unie-statnich-zastupcu/

Podstatné je i stanovisko významných právníků k rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze tří bývalých poslanců ODS:

"Etymologicky je parlament místo, kde se řeční. A ústava se zatím vykládala tak, že projevem ve Sněmovně se chrání řeč, a výklad NS jde mimo tento tradiční výklad," řekl Právu Jan Wintr z Právnické fakulty UK.

Podle něj je vše ještě překvapivější než kauza Víta Bárty, v níž NS rozhodl, že poslanecká imunita se vztahuje i na jednání v klubu. "Tehdy si většina z nás také myslela, že poslanecký klub není orgán Sněmovny. Ale nyní NS výklad rozšířil ještě nad rámec klubů na jakékoli politické dohadování poslanců," dodal Wintr.

Obdobně hovořil pro Právo i ústavní právník Jan Kysela, podle něhož si NS naprosto absurdně a iracionálně vykládá ústavu. "Přitom jednací řády obou komor evidentně mají na mysli, že projev je to tehdy, když stojíte u řečniště ve Sněmovně nebo mluvíte ve výboru či komisi a někoho urazíte, tak za to nemůžete být stíhán. Ne že si něco špitáte ve sněmovní restauraci," řekl.

Svým kolegům dává za pravdu i ústavní právník Václav Pavlíček. Podle něj rovnost občanů před zákonem, což je základní princip ústavního práva, poslanecká imunita narušuje jedině v oblasti verbálních činů.

"Může to být přirozeně jednání nejenom za řečnickým pultíkem, ale třeba v poslaneckém klubu a v podobných orgánech. Zároveň se domnívám, že tímto projevem nemůže být třeba organizování trestné činnosti. Projevem také například nejsou dohody o tom, že se poslanec za nějakou výhodu vzdá svého mandátu a že přestane být poslancem," řekl ČTK.

Ústavní právník Jan Kudrna řekl Právu, že podle rozhodnutí NS se na část skutků připisovaných obviněným vztahuje imunita. To podle něj znamená, že poslance nelze postihovat za jejich projevy, jimiž NS rozumí jednání vedoucí k politickému rozhodnutí.

"Jenže problém celé kauzy tkví v tom, že korupční trestné činy jsou často dokonány již samotným sjednáním plnění, tedy ve své verbální fázi. Klíčový problém tak spočívá v určení, kde běží hranice mezi politickým vyjednáváním a korupcí. To může být předmětem dalšího řízení a dokazování," uvedl.

Kudrna dodal, že je prakticky vyloučeno, aby se věc dostala k ÚS, i kdyby se na soud obrátil prezident Miloš Zeman. "Nevím, z jakého titulu by to mohl prezident republiky udělat. Mohl by nejvýše napadnout § 10 a 11 trestního řádu, tedy pravomoc NS rozhodovat o tom, zda je někdo vyňat z trestního stíhání. Ale upřímně řečeno nevím, v čem by mohlo být toto ustanovení trestního řádu protiústavní," řekl.

Ústavní právník Marek Antoš označil verdikt NS za nesrozumitelný. Podle něj bylo pro soud rozhodující jen to, že k činnosti došlo na půdě Sněmovny. "Pojem projev, jak o něm hovoří ústava, je míněn úžeji, a toto je podivná, široká interpretace," podotkl v ČT.

Antoš fakt, že proti rozhodnutí NS neexistuje odvolání a není možnost přezkumu, považuje za nešikovný. Dodal, že možnost, aby o kauze rozhodoval Ústavní soud, je minimální.

http://www.novinky.cz/domaci/308081-nejvyssi-soud-prestrelil-shoduji-se-vzacne-pravnici.html

V neposlední řadě o něčem svědčí i stanovisko Unie státních zástupců a Výkonný výbor unie vydal prohlášení prohlášení:

"Výkonný výbor ale zdůrazňuje, že jakákoli kritika postupu státních zástupců ze strany aktivních politiků by měla být zdrženlivá, korektní, odborná, věcná a nesmí být nátlakem a osobním napadáním jednotlivých státních zástupců,"... Státní zástupci jsou si podle unie vědomi vysoké míry odpovědnosti, která je spojena s jejich funkcí, a v případě zjištění závažného pochybení by měli být připraveni sami ji dovodit a přijmout. "Česká republika je demokratický právní stát s kontrolními mechanismy fungujícími v průběhu celého trestního řízení..."

http://www.novinky.cz/domaci/308168-prestante-nas-napadat-jsme-pravni-stat-vyzvali-zalobci-politiky.html

Na tomto poli boje za veřejné mínění tedy "stojedničková koalice" patrně neuspěje.

Jedna z nejzajímavějších událostí dnešního dne prošla téměř bez povšimnutí – citují příslušnou zprávu:

"Premiér Jiří Rusnok sepsal pro ministry své vlády manuál s odbornými zásadami vládnutí a pravidly mezilidských vztahů. Dokument s názvem Mise vlády - hodnoty a pravidla naší služby obsahuje patnáct bodů. Do odborných zásad Rusnokovy vlády patří třeba nadřazenost veřejného zájmu, respekt ke svobodě, úcta k pravdě, kritické a kreativní myšlení či odbornost a odpovědnost. "Smyslem našeho konání je služba občanům v tom nejvyšším slova smyslu, ne ukojení vlastního ega nebo prosazování jakýchkoli parciálních zájmů," píše se v dokumentu. Premiér také upozorňuje nové ministry, že služba občanům vyžaduje "ryzí charakter jednotlivce, nadřazenost společného zájmu a týmovou práci". Rusnok své kolegy také vyzývá, aby vytrvali v pracovitosti a navzájem se podporovali, a nabádá je, aby se nenechali ovládnout špatnou náladou. "Radost, humor a nadhled nám umožňují nebrat se příliš vážně a pomáhají překonat možnou frustraci z nelehkého boje," uvádí premiér. Ministru kultury Jiřímu Balvínovi se manuál líbí. "Berme věci s nadhledem a uspějeme," řekl Balvín. Ministru školství Daliboru Štysovi Rusnokovy zásady nevadí. Dokument ocenil také ministr financí a vicepremiér Jan Fischer. "Pozitivně mě překvapilo, když jsem to našel na stole," řekl listu."

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/308101-ucta-k-pravde-kreativni-mysleni-rusnok-sepsal-manual-pro-ministry.html

No a co, řekne někdo. Slova jsou slova. Na počátku ovšem slova bývají. Je nutno si uvědomit, že pro osud Rusnokovy vlády není ani tak důležitá důvěra nedůvěryhodné Sněmovny, jako důvěra důvěryhodných lidí. A s tou si nemůže dovolit zahrávat. Proto jakýkoli závazek, např. tohoto typu, je významný. Važme si toho, že žijeme – možná jen krátce a možná všechno špatně dopadne – v době, kdy na tom, jaký názor si na současné dění udělá jeden každý z nás velmi a velmi záleží. To nebývá často.

Dost mě mrzí, že na Rusnokův pokus zavést nějaký řád nereagovala žádná politická strana. ČSSD, která vehementně prosazovala rozpuštění Sněmovny, měla okamžitě po té, co to nevyšlo, začít jednat s Rusnokovou vládou o programových podmínkách podmíněné podpory. Pravdu asi má Z. Škromach, který na Facebooku napsal:

"Jaký asi názor na dnešní situaci má obrovská voličská skupina občanů, která zvolila Miloše Zemana prezidentem? Myslím, že by to mělo mnohem více zajímat ČSSD než kuloárové pletichy s TOP 09. Proč? No protože to jsou potenciální voliči právě ČSSD."

Celá zpráva viz: http://www.novinky.cz/domaci/308166-meli-bychom-se-venovat-zemanovym-volicum-ne-pleticham-s-top-09-vyzval-skromach-cssd.html

Jako volič M. Zemana ve druhém (nikoli ovšem v prvním) kole se mně také nelíbí, když můj názor vyslovený hlasováním sociální demokracie nebere vážně. Už jsem si zvykl, že krátce po volbách lituji, že jsem volil toho, koho jsem volil. Asi to přijde i v případě prvních přímých prezidentských voleb. Ale zatím toho ještě nelituji. A od voleb už uplynulo hodně času. To se mně už dlouho v žádných volbách nestalo.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.48) Hra: Co přinesl 18.7.13 – Superaféra 36 ondrey 22. 07. 2013 - 13:18