(71.24) Hra: Co přinesl 24.6.2013 – Superaféra XII

28. červen 2013 | 08.00 |

Nejdříve perlička na úvod, která ukazuje, jak se pod vliv skupinové konformity (oemezenosti) dostali i ti nejvíce protřelí a jsou úplně mimo. M. Kalousek 24.6.2013 prohlásil: "Řekl jsem už mnohokrát, že úřednickou vládu si tato země nezaslouží". - Tu Kalouskovu jsme si zasloužili? To bychom snad museli znovu vyvraždit Slavníkovce, aby nás stihl takový trest.

(Viz: http://www.novinky.cz/domaci/305686-urednicka-vlada-by-slouzila-k-prevratu-proti-vetsine-ve-snemovne-mini-kalousek.html)

V komentáři k článku "O co dnes jde a co lze ovlivnit", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/371-komentare.html#484319

který jsem uveřejnil 22.6.2012, jsem ukázal koncept hry, který otevírá cestu k pochopení toho, za jakých podmínek může dojít k reformě (změnám základního ideového paradigmatu) určitého systému. A to zejména v kontextu fenoménu skupinové konformity (omezenosti). Uvedl jsem rovněž dne konkrétní interpretace, kde se hra částečně popsaná příslušným konceptem odehrála:

- Případ bývalých poslanců ODS P. Tlučhoře, M. Šnajdra, I. Fuksy, kteří se nejdříve pokusili a určitou reformu ODS. Když jim nevyšla, vyjednali "kompenzace", čímž se ovšem patrně (nejen oni) dopustili trestného činu. Mj. zde schéma vycházející z teorie her umožňuje jednoznačně ukázat, že se nejednalo o odměnu za práci a že neplatí argumenty M. Kalouska.

- Případ současné ODS, která do poslední chvíle věřila, že nějakým zázrakem dojde k pověření M. Němcové sestavením vlády. Tlak na reformu této strany bude větší a větší. Bude zajímavé sledovat, co se bude dít.

Proto v pondělí 24.6.2013 jsem vložil do článku další komentář "O co dnes jde a co lze ovlivnit", který poskytuje oporu v utřídění faktorů působících na současné dění.

Nejdříve připomenu matici, se kterou pracujeme:

Hráč 2

Strategie 1

Strategie 2

Hráč 1

Strategie 1

a11; b11

a12;b12

Strategie 2

a21; b21

a22; b22

Nyní se podíváme na problematiku námi sledovaného typu rozhodování očima hráče, který si (více či méně) uvědomuje, že jde o hru typu Loajalita  vůči struktuře (uchování paradigmatu):

Poznámka: Nelekejte se, není tak obtížné pochopit, o co jde, a nabízí se příležitost ke "kibicování" (doplnění, upřesnění) tomu, kdo by mě chtěl pomoci a pomohl tímto způsobem.

Výplaty Hráče 1 (tj. jak tento hráč vidí své výplaty):
a11 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ ortodoxie hráče a reformní změny ve struktuře)
Znamená to, Hráč 1 ("náš člověk") podlehl či nadále podléhá skupinové konformitě, zatímco Hráč 2 (jádro vyjednávání vlivu) se rozhodlo reformovat, začalo provádět změny. Hráči 1, jak se říká, ujel vlak. Z čeho se bude sestávat jeho výplaty v tomto případě:

(-) ztratil možnost podílet se na reformě, být mezi reformátory, uchovat si možnost pro společenský vzestup a z toho vyplývající benefity

(+) situace se může zvrátit a pak by z toho profitoval (ve stylu normalizátorů začátku 70. Let)

a12 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ ortodoxie hráče a uchování ortodoxie struktury)
Znamená to, Hráč 1 ("náš člověk") podlehl či nadále podléhá skupinové konformitě, Hráč 2 (jádro vyjednávání vlivu) se rozhodlo nereformovat, zachovat původní paradigma. Z čeho se bude sestávat jeho výplaty v tomto případě:

(+) může vydělat na tom, že někteří se pokusili reformovat a ztratí svoji pozici, jeho postoj bude jádrem vyjednávání vlivu oceněn (ostatně na tomto základě se v opakované hře dělá kariéra, která právě takovéto lidi vyselektuje)

(-) riskuje, že se příliš naváže na ortodoxii jádra a až bude příležitost pro reformu, nebude již moci vstoupit do hry jako nositel reformních postojů

(-) riskuje, že celá struktura ztratí schopnost reagovat na reálný vývoj a příslušnost k této struktuře bude mít nižší a nižší, případně dokonce zápornou hodnotu

a21 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a reformní změny ve struktuře)
(+) ocitl se na správné straně ve správnou dobu, má šanci na vzestup

(+) omezí se ztráty spojené se zabřednutím do slepé uličky ortodoxie základního paradigmatu, tj. pokračování skupinové konformity (omezenosti)

(-) hrozí ztráta reformní orientace jádra vyjednávání vlivu (zvrat k ortodoxii)

(-)na reformu může být již pozdě výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je nagativním výnosem náklad obětované příležitosti

a22 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a uchování ortodoxie struktury)
(-) bude následovat trest ze strany struktury

(+) může si uchovat určitý podíl na prolongování výnosů z uchování struktury díky převládnutí ortodoxie

Výplaty Hráče 2 (tj. jak tento hráč vidí výplaty hráčů vytvářejících jádro):


b11 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ ortodoxie hráče a reformní změny ve struktuře)
(-)riziko, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti

(-) riziko, že hráč, který si uchoval ortodoxní postoje, podpoří možný protireformní zvrat

(+) přežití a případně i posílení struktury díky reformně


b12 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ ortodoxie hráče a uchování ortodoxie struktury)
(+) stabilita struktury, alespoň dočasná, eliminování rizika, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti)

(-) ztráta vhodné příležitosti pro uskutečnění reformy


b21 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a reformní změny ve struktuře)
(-)riziko, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti

(+)hráč, který si uchoval ortodoxní postoje, snižuje riziko možného protireformního zvratu

(+) přežití a případně i posílení struktury díky reformně

b22 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 2
(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a uchování ortodoxie struktury)
(-) oslabení struktury spojené s nutností eliminovat hráče, který se vymanil z vlivu skupinové konformity
(+) stabilita struktury, alespoň dočasná, eliminování rizika, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti)


V dalších dnech uvidíme, jak i tento jednoduchý, nevyzrálý, zatím ještě nepřesný a neúplný koncept zafunguje. Velmi uvítám připomínky směřující k doplnění tohoto konceptu. Nejlépe vložit jako komentář k příslušnému článku na mém blogu.

(Dokončeno v 10.45 24.6.2013)

(Pokračování)


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře