(71.17) Hra: Co přinesl 17.6.2013 – Superaféra V

21. červen 2013 | 08.00 |

V politice vakuum neexistuje. V oblasti působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad rovněž ne. A tak 17.6.2013, hned poté, co nevyšla zoufalá snaha ODS, ale i vedení TOP bagatelizovat, co se odehrálo, a padla vláda, začalo "viditelnou" reprezentací těchto struktur vyjednávání o tom, jak uvolněný prostor bude zaplněn. S naivitou, kterou jsem neočekával. ODS (většina jejíž politické reprezentace je stále ještě "úplně mimo" v důsledku skupinové konformity založené na tom, že považuje za normální to, co normální není) začala uvažovat, kterou ze svých "důvěryhodných" osob bude nominovat na post premiéra. Vytipovala přitom (ve stylu výměny M. Jakeše za K. Urbánka v bouřlivých dnech koncem roku 1989) ty, kteří jsou nestravitelní i pro TOP. Natož pro M. Zemana, který by se zesměšnil, pokud by na takovou hru přistoupil. ODS se chovala tak, jako kdyby M. Zeman, alespoň pokud jde i "viditelnou" část politického dění, nebyl tím, v jehož rukou je soustředěna veškerá pravomoc rozhodnout. Rovněž podstatná část novinářské obce projevila svou "kvalifikovanost", když spekulovala o tom, kdo z politické reprezentace ODS se ocitne ve hře o post premiéra. Pozitivní výjimkou je článek J. Lipolda "ODS žije ve snu, že dál vládne. Ne, začíná se od nuly", viz:

http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=782701

Jak pozoruhodné, tak současně i příznačné bylo, že všichni zapomněli na SPOZ (Zemanovci), jak zní plný název této strany. Jako kdyby tato strana vůbec neexistovala. Přitom M. Zeman byl kandidátem na úřad prezidenta za tuto stranu. Přitom M. Zeman rozhoduje o nejdůležitějších otázkách. Nutno připomenout, že ten, koho by M. Zeman pověřil, může s podporou M. Zemana bez problémů dovládnout až do řádných voleb, ať by to byl kdokoli a ať by získala jeho vláda důvěru či nikoli. M. Zeman se patrně nebude kompromitovat tím, že by na post premiéra navrhl nějakou politickou mrtvolu, a pokud by byla ve hře varianta bez předčasných voleb, posílil by svoji pozici tím, že by pověřil sestavením vlády člověka typu profesora Martina Potůčka. Nejen media zapomněla na to, že SPOZ existuje. Zapomněla na to i SPOZ sama, nejenže nevyužila možnost zviditelnit se, ale vypadalo to tak, jako kdyby se bála, že si někdo vzpomene na to, že existuje. Prý není parlamentní... Pokud by však její orgán zasedl a dospěl k nějakému názoru, mohl by tento názor M. Zeman zcela ignorovat? Přitom stačilo vydat nějaké prohlášení toho typu, že se dohodli s M. Zemanem na konzultaci v nějakém brzkém termínu. Místo toho vydali jen bezzubé prohlášení, viz:

http://www.spoz.cz/novinky-a-clanky/stanovisko-spoz-k-aktualni-politicke-situaci-dne-17-6-2013/

Hraje se samozřejmě ještě vyšší hra, ve které budeme svědky dvou momentů:

1. Výměna vládnoucí politické garnitury bude rozsáhlejší, než je dnes prezentováno jak zúčastněnými, tak i medii.

2. Významně se projeví to, že dění u nás není jen lokální, ale má velmi silné vazby na globální dění.

Prostor obsazený tou částí (těmi enklávami) struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které byly "zviditelněny" a částečně eliminovány v rámci superaféry, bude obsazen jinými, opět tohoto typu. Se stejnými vazbami na globální hierarchii. Částečně se změní složení jader vyjednávání vlivu, kterým tyto struktury disponují. A může se změnit, a to významným způsobem, základní ideové paradigma, které je pro efektivní fungování jader vyjednávání vlivu nezbytné. Mj. i v tom směru, že se přestane řada věcí, které normální nejsou, za normální považovat. To by mohlo podstatným způsobem ovlivnit vývoj u nás. A i my dnes máme možnost v této oblasti něco ovlivnit.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře