Kdo bude prezidentem?

9. leden 2013 | 08.58 |

Kdo bude prezidentem?

Na sklonku minulého roku jsem napsal dva články, v nichž jsem se zabýval otázkou, podle čeho volit prezidenta a koho a proč budu volit, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/189038-podle-ceho-volit-prezidenta.html

http://radimvalencik.pise.cz/189204-koho-a-proc-budu-volit-prezidentem.html

S tím, jak se den volby prezidenta přiblížil, se pokusím zvládnout náročnější téma - odpovědět na otázku, kdo podle mého názoru bude prezidentem a kdo volby vyhraje (což znamená, kdo z toho bude mít prospěch). Každému, kdo se do podobného tématu pustí, hrozí, že si svou prognózou udělá ostudu. Takže podle mého:

Za prvé: Ve hře jsou nyní již jen čtyři možní kandidáti, tedy ti, co mohou postoupit do 2. kola. Podle abecedy jsou to: J. Dienstbier, J. Fischer, K. Schwarzenberg, M. Zeman.

Za druhé: Klíčovou otázkou voleb je, do jaké míry a prostřednictvím koho si budou moci uplatňovat svůj vliv struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Ty mají v ovlivňování formálních i neformálních institucí u nás dominantní roli (1).

Za třetí:Jádro vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím těchto struktur prožívá v současné době určitou krizi, což bylo jednou z hlavních příčin toho, že se nepodařilo postavit kandidáta, plně vyhovujícího těmto strukturám, a kandidáta, který by byl jednoznačným favoritem. Jádru se nepodařilo dohodnout ani tandem, který by ve finiši volební kampaně a při vlastním průběhu voleb bylo možné využít. To je mj. dáno širší krizí současného fungování struktur založených na vzájemném krytí a určitými náznaky o změnu při hledání základního ideového paradigmatu, v rámci kterého se vyjednává vliv (2).

Za čtvrté: Výše uvedené má své příčiny jak dlouhodobé, tak dobové - jde jednak o změny v geopolitické koncepci USA a o zjevné oslabení pozice M. Albrightové, jejíž pokusy více intervenovat do výběru a podpory kandidáta na prezidenta neměly dostatečný efekt.

Za páté: Ze všech kandidátů je nejméně "kontaminován" vlivem struktur založených na vzájemném krytí lumpáren J. Dienstbier, otázkou ovšem je, do jaké míry vlivu těchto struktur může podlehnout, pokud by se dostal do vysoce exponovaného postavení prezidenta.

To není v dané situaci výhodou, ale spíše nevýhodou, tedy tím, co snižuje jeho šance.

Za šesté: Ovšem ani žádný z ostatních kandidátů není pro struktury založené na vzájemném krytí lumpáren jednoznačným favoritem:

- J. Fischer je nejvíce konformní vůči jejich vlivu, současně však - mj. i v důsledku toho - poměrně nevypočitatelný, protože není zřejmé, jak může podlehnout různým konjunkturálním vlivům. Navíc - sázet na něj je značné riziko vzhledem k jeho zranitelnosti ve chvíli, kdy bude kampaň vrcholit a kdy se bude stupňovat válka vedená prostřednictvím indiskrecí.

- K. Schwarzenberg je nepochybně nejzkušenější a nejlépe informovaný kandidát. Představuje nejúplnější kontinuitu na Havlovu politiku "podřizování se" jádru vlivu a transferu lokální pozice v "rozjezd" různých geopolitických aktivit. Jeho myšlení je ovšem naprosto rigidní, pokud se týká proměn základního ideového paradigmatu. Navíc - ve složité době se mohou projevit i určitá fyzická omezení. K tomu přistupuje i fakt, že nemá v jádru vyjednávání vlivu jednoznačnou podporu.

- M. Zeman se v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější vítěz prezidentských voleb. Dostatečně prokázal, že je schopen zvládnout umění podřídit se strukturám založeným na vzájemném krytí lumpáren, přitom tak šikovně, že si současně o sobě uchoval představu plné morálně-politické integrity. Právě tento moment však má určité prvky nevypočitatelnosti (negativní z hlediska toho, co požadují struktury založené na vzájemném krytí lumpáren, pozitivní, pokud se jedná o řešení některých problémů, které tak jak tak bude nutné řešit). Je jediným z uvedených tří kandidátů více či méně konformním vůči strukturám založeným na vzájemném krytí, který může reflektovat proměny základního ideového paradigmatu.

Za sedmé: Pokud jde o 2. kolo (které je třeba brát v úvahu již před 1. kolem), lze uvažovat následující "duely" (uvedeno podle pravděpodobnosti):

- Zeman : Fischer

- Zeman : Schwarzenberg

- Fischer : Dienstbier

- Dienstbier : Schwarzenberg

Za osmé: Mimořádně významné bude, jak vyhranění příznivci M. Zemana a J. Dienstbiera budou postupovat ve 2. kole. Pro velkou část voličů bude přechod přízně k postupujícímu z obou kandidátů bezproblémový. Pro určitou část jedné i druhé strany však bude znamenat naopak značný problém. Jde o to, že se rozhoduje o mnohem více než o tom, kdo bude prezidentem, ale i o tom, kdo ovládne tu oblast politického života, která je považována za levicovou či za alternativu vůči současné vládní moci. (K této problematice bude ovšem vhodné vrátit se až po 1. kole.)

Za deváté: Rozhodně stojí zato sledovat zjevné i skryté souboje (do značné míry vedené i formou indiskrecí, které obnažují anatomii struktur založených na vzájemném krytí lumpáren), které se budou v nejbližších hodinách a dnech odehrávat. Jde mj. i o to, co by bylo možné nazvat "kalibrování teorie" (3), příp. alespoň dílčí představy spojené s pochopením toho, o co jde.

Za desáté: Nečekejme žádné "triumfální vítězství" ať již fandíme kterékoli straně. Důsledky prezidentské volby budeme moci posuzovat jen a jen podle dvou kritérií:

- Do jaké míry bude omezeno či naopak podpořeno bujení struktur založených na vzájemném krytí lumpáren.

- Do jaké míry bude vývoj u nás transformovaný postoji naší politické reprezentace ovlivňovat (samozřejmě v možné, tj. velmi omezené míře) změny základního ideového paradigmatu a do jaké míry budeme ve vleku tlaků, kterým budeme nekriticky podléhat.

Poznámky:

(1) K pojmu "struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad" viz mj.:

http://radimvalencik.pise.cz/188484-kdo-a-jak-u-nas-vladne.html

http://radimvalencik.pise.cz/188650-anatomie-puvodu-lumparen.html

http://radimvalencik.pise.cz/188981-teorie-her-jako-bojove-umeni.html

(2) K tomu viz totéž, zejména:

http://radimvalencik.pise.cz/188650-anatomie-puvodu-lumparen.html

(3) K tomu viz trochu náročnější texty, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/189819-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost.html

http://radimvalencik.pise.cz/190200-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost-ii.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.17 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Kdo bude prezidentem? marmat 10. 01. 2013 - 15:46
RE: Kdo bude prezidentem? vpetra 10. 01. 2013 - 21:59
RE: Kdo bude prezidentem? marmat 11. 01. 2013 - 14:02