(70.1) THBU: O co se opřít

29. květen 2013 | 08.00 |

Další průběžné shrnutí toho nejdůležitějšího. Čas od času je to vhodné. Navazuji na zveřejnění přehledu všech dosud publikovaných dílů seriálu "Teorie her jako bojového umění".

Jedná se zčásti o opakování dříve řečeného, ale s následujícími inovacemi:

- Je vypreparováno to nejdůležitější – jasně a transparentně.

- Jsou formulovány alternativy k základním tvrzením (tj. jak by to bylo, pokud by to bylo jinak). To podstatným způsobem přispívá ke srozumitelnosti základních tvrzení, tj. co vlastně sdělují.

- Je provedena metodologická reflexe (tj. jaký aparát máme k popisu příslušných fenoménů k dispozici, co prostřednictvím něj už dokážeme, a co ještě ne).

Tři základní tvrzení:

1. V současném dění u nás i ve světě hrají rozhodující roli struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které podstatným způsobem ovládly i národní a nadnárodní institucionální systémy.

2. Mezi těmito strukturami se na všech úrovních spontánně vytvářejí jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím těchto struktur, v rámci nichž je vyjednáváno i rozdělení výplat, řešení problémů spojených s případnou indiskrecí apod.

3. Vyjednávání vlivu a rozdělení výplat uvnitř těchto jader probíhá na bázi základního ideového paradigmatu, které je sdíleno horizontálně i vertikálně v rámci celého systému struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Osobní poznámka:

Když jsem v lednu tohoto roku začal seriál psát, nepředpokládal jsem, že to, co je obsahem výše uvedených tří tvrzení, je tak významné. Postupně zjišťuji a ověřuji se, že struktury založené na vzájemném krytí porušování přijatých zásad, jádra vyjednávání jejich vlivu a základní ideové paradigma, na základě kterého dochází k jejich sjednocování (shodné polarizaci) hrají mnohem významnější roli, než jsem předpokládal. Bohužel. "Spadli" jsme do určité situace, ze které se budeme obtížně dostávat.

Z uvedených tří tvrzení vyplývá následující závěr:

Kdo chce pochopit, o co v současné době jde (lokálně i globálně, u nás i v celém světě), musí si umět udělat představu o tom, co jsou to struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jádra vyjednávání vlivu, základní ideové paradigma.

Jinak se mu bude zdát:

- (Buď) Že vývoj je řízen nějakými tajnými společenstvími. To nazývám konspirativním viděním světa.

- (Nebo) Že za všechny problémy může něco, co chápe jen v abstraktní poloze a vnitřně odmítá to, co za příčinu problémů považuje, naplnit nějakým reálným obsahem (může za to "trh", "banky", "kapitál", "komunisti", "Evropská unie"...). To nazývám fanatickým viděním světa. V tom případě bude sice "úplně mimo" (pokud jde o pochopení toho, o co jde), za to ovšem bude strukturami založenými na vzájemném krytí snadno vtahován do různých překrývajících akcí jako figurka určitého typu "nesmiřitelného boje" proti něčemu.

- (Nebo) Že se nedá nic změnit ani ovlivnit. To nazývám alibistické vidění světa.

- (A nakonec v důsledku předešlého) Že vše již bylo rozhodnuto a svět neodvratně směřuje k nějakému katastrofickému rozuzlení. To nazývám fatalistické vidění světa.

Obsah vyjádřený uvedeným třemi navazujícími tvrzeními lze patrně vyjádřit i jiným způsobem. Můžeme například hovořit o klientských sítích apod. Důležité ovšem je zachytit a popsat to, na jaké bázi kooperují, jakou si vytváření ideovou nadstavbu apod. A možná, že do popisu společenské reality něco, co jsem nepojmenoval a co nevidím. Je to nejen možné, ale i pravděpodobné. To je otázka dalšího zkoumání. Ale to, co popisuji, tam určitě je.

Právě proto, že to, co rozhoduje o současném dění, je založeno na tom, aby se vše navenek jevilo odlišně, než tomu je ve skutečnosti, není jednoduché udělat si představu o fenoménech označených výše uvedenými třemi výrazy, tj.: struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jádra vyjednávání vlivu, základní ideové paradigma.

Uvedené výrazy (rozvinuté pojmy označující určitou entitu, tj. něco reálně existujícího) jsou výsledkem určité teoretické konstrukce, která (teprve následně, teprve poté, co byla jako taková vytvořena) umožňuje identifikovat a uspořádat konkrétní data (jevy) tak, aby tyto entity byly "zviditelněny". Tj. abychom si mohli udělat představu, o co jde, abychom prostřednictvím informací o tom, co se děje, viděli, co se reálně odehrává... A také mohli reálný vývoj ovlivnit.

V dalších třech pokračováních se budeme věnovat tomu, "jak by to bylo, pokud by tomu bylo jinak", než říkají tři výše uvedená tvrzení (1., 2., 3.), tj. pokud by platilo, že:

Ad 1. V současném dění u nás i ve světě nehrají rozhodující roli struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tyto struktury neovládly podstatným způsobem národní a nadnárodní institucionální systémy.

Ad 2. Mezi těmito strukturami se nevytvářejí jádra vyjednávání vlivu, v rámci nichž je vyjednáváno i rozdělení výplat, řešení problémů spojených s případnou indiskrecí apod.

Ad 3. Vyjednávání vlivu a rozdělení výplat uvnitř těchto jader neprobíhá na bázi základního ideového paradigmatu, které je sdíleno horizontálně i vertikálně v rámci celého systému struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

(Tj. použijeme Popperovu metodu falzifikace a pokusíme se najít interpretaci alternativních tvrzení.)

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.83 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře