Teorie her jako bojové umění: PRŮVODCE (001)

19. květen 2013 | 08.00 |

K doposud uveřejněným dílům seriálu Teorie her jako bojové umění jsem obdržel velké množství ohlasů. Nejčastější připomínkou jsou:

- Zajímavé, ale mnohdy nesrozumitelné.

- Příliš mnoho, aby bylo možné průběžně sledovat.

- V seriálu je velmi obtížné se orientovat.

- Některé části jsou tendenční.

Pokusím se na připomínky reagovat tím, že postupně uveřejním shrnutí formou průvodce, kde bude uvedeno:

- Jak si jednotlivý díl otevřít (odkaz na něj).

- Co obsahuje (velmi stručná charakteristika).

- Jak je obsah využitelný (co si z něj vzít).

- O jaký typ příspěvku se jedná.

Seriál obsahuje zejména následující typy příspěvků:

- Vybrané pasáže základů teorie her.

- Vymezení některých problémů přesahující rámce stávajícího rozpracování teorie her a naznačení možností jejich řešení.

- Vybrané probléme posilování našich poznávacích schopností.

- Aplikaci teorie her spolu s dalšími teoretickými východisky k vymezení toho, o co v současné době jde (jaké problémy a jakou proměnu společnosti prožíváme).

- Příklady využití teorie her v běžném životě.

- Reflexi některých aktuálních společenských událostí s využitím konceptů či inspirací z oblasti teorie her (jako ilustraci její využitelnost).

V úvodním příspěvku Průvodce teorií her jako bojového umění uvedu velmi stručně (a s plným vědomím, že to bude obtížně srozumitelné) to, jak (s využitím teorie her, ale i dalších teoretických východisek) vidím současnou dobu:

Hlavním problémem podle mne je, že se rozbujelo to, co nazývám struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, a ty si podstatným způsobem podřídily institucionální systém společnosti (nejen u nás v lokálním, ale i v globálním měřítku). Tyto struktury si spontánně na všech úrovních ke koordinaci svého vlivu a rozdělení výnosů ("teritorií a výnosů z těchto teritorií", pokud využijeme analogii s mafiemi) vytvářejí jádra vyjednávání vlivu, uvnitř nichž a mezi nimiž dochází ke sjednocování základního ideového paradigmatu. Toto paradigma nemůže existovat izolovaně od vývoje veřejného mínění – ovlivňuje jej, ale též absorbuje to, co se ve veřejném mínění rodí jako reakce na reálný vývoj. Nejdůležitější je pochopit, jakými proměnami toto základní ideové paradigma jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad prochází. Žijeme v době, kdy se – jak se říká – "láme chleba". "Kouřové clona" (kterou si vytvořily struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad) slouží rovněž jako základní ideové paradigma vyjednávání vlivu těch, co zprostředkují moc uvedených struktur, je vystavena určitým tlakům a dochází k jejím proměnám. Výsledkem je posun základního ideového paradigmatu od spoléhání na silová řešení problémů ke katastrofickým vizím, které počítají se selháním a rozpadem institucí i následnou "velkou restrikcí". Protože však základní ideové paradigma neexistuje jen pro "vrstvu vyvolených", pro "ty co vědí", ale může působit jen v podmínkách interakce s vývojem běžného veřejného mínění, existuje možnost ovlivnit jeho vývoje i ve směru pozitivního řešení problémů. Tento kontext se promítá do nejrůznějších diskusí o "věcech obecných", čímž se nabízí jedna z mála příležitostí, jak na základně znalosti toho, o co jde, ovlivnit žádoucím směrem vývoj společnosti.

Poznámka: Říci jednoduše to, co jednoduché není, je umění, které zvládám jen částečně. Laskavě prosím čtenáře, aby se těžkopádností a obtížnou srozumitelností pokusu o vyhmátnutí toho nejdůležitějšího nenechal odradit. A rovněž tak by nebylo dobré, pokud by se to, co podstatným způsobem těží z širšího teoretického rámce, pokusil vtěsnat do nějakých předem připravených schémat. Bude mít dost příležitostí pochopit, co touto zkratkou chtěl autor říci.

Od příštího pokračování již bude následovat vlastní průvodce jednotlivými díly seriálu v tom pořadí, v jakém byly publikovány a s uvedením odkazů na ně.

(Pokračování průvodce - 2. část - zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší