(50.5.5.4) Hra: Marketingový mix

5. květen 2013 | 08.00 |


Keywords: golf, a game, a player, theory of games, marketing, marketing communication, marketing mix, decision process, strategy

Úvod k této sérii našeho seriálu – komentovanému výběru z diplomové práce A. Chládka z VŠE - (číslovaného (50.5.5.x)) viz:

Výplatní matice podle použitých strategií tedy vypadá takto:

Tabulka 2

4pt; height: 14.7pt;">

Hráč B →

HDG

HDP

HTG

HTP

DGPT

Hráč A ↓

DGP

2+1+1 : 2+1+6

2+2 : 2+6

4+1+1 : 6+1+3

4+2 : 6+3

2+1 : 2+1+3

4 : 9

4 : 8

6 : 9

6 : 9

3 : 6

DT

2+3 : 2+6+2

2+3 : 2+6+1

4+1 : 6+1+2

4+1 : 6+1+1

2+1 : 2+2+1+1

5 : 10

5 : 9

5 : 9

5 : 8

3 : 6

HG

3+1 : 3+1+4

3+2 : 3+4+1

3+1 : 3+1+3

3+2 : 3+3+1

6+1 : 4+1+1+3

4 : 8

5 : 8

4 : 7

5 : 7

7 : 9

HP

3+1 : 3+4+2

3 : 3+4

3+1 : 3+3+2

3 : 3+5

6 : 4+2+3

4 : 9

3 : 7

4 : 8

3 : 6

6 : 9

TPG

3+1+1 : 6+4+1

3+2 : 6+4

1+1+1 : 6+1+1

1+2 : 6+1

1+1 : 1+1+4

5 : 11

5 : 10

3 : 8

3 : 7

2 : 6

Moje poznámka: Vyplývá z Tabulky 1 a následného popisu jednotlivých strategií dostupným v rámci rozpočtového omezení hráčů

Jedná se nekooperativní dvoumaticovou hru s nekonstantním součtem, kde se rovnovážné řešení hledá tak, že se naleznou maxima ve sloupcích pro prvního hráče a pak maxima v řádcích pro hráče druhého. Hledám maxima z důvodu toho, že se jedná o přírůstek v podobě nových členů a tím pádem chtějí mít oba hráči takový přírůstek co největší. V našem případě ale takovýchto "rovnovážných" řešení vyjde 5. Jak si tedy vybrat, které je to optimální? Výsledek se dá najít ve smíšených strategiích.

Logickým úsudkem je vidět, že některé strategie přinášejí větší užitek než jiné a proto ta, která v součtu má největší průměrný výnos, bude dominantní. U hráče A to je strategie, kdy k vlastní prezentaci použije interaktivní hru (G) a využije služeb najaté hostesky (H). Tato strategie mu teoreticky v součtu přinese nejvyšší zisk. Pokud druhý hráč uvažuje stejně, vyjde mu, že největší průměrný zisk přináší strategie HDG. Za předpokladu, že oba využijí tuto svou dominantní strategii, dojde k rozdělení, které není ani pro jednoho ideální. Jedná se o třetí řádek a první sloupec, kde najdeme rozdělení 4 noví členové pro WGC a 8 nových členů pro GNC.

Moje poznámka: V popisu hry, zadané uvedenou maticí, se A. Chládek dopouští některých nepřesností. Ty nejsou v rozporu s vysokou hodnotou jeho práce. Řešení úloh, jakými se zabývá, není jednoduché, jak si každý může ověřit sám. Když se nám po řadě pokusů konečně podaří sestavit příslušnou matici, vůbec není jednoduché interpretovat, co prostřednictvím ní získáme.

Nyní stručně k některým nepřesnostem:

- Hledání maxim není totéž, co hledání dominantních strategií (tj. takových strategií, které nabízejí lepší nebo alespoň stejný výsledek v případě jakékoli odpovědi druhého hráče). Zde jen strategie HDG druhého hráče dominuje jeho strategii HTG, HDP a http, ale nikoli DGPT (kvůli třetímu řádku, uplatní-li první hráč svou strategii HG, získá druhý hráč více (9 místo 8), když uplatní strategii DGPT a nikoli HDG.

- Je pravda, že řešení lze najít ve smíšených strategiích (ve smyslu Nashovy rovnováhy), ale jak? To nemusí být jednoduché.

Zde mohl autor postupovat následujícím způsobem, Vynechat dominované strategie a hru prezentovat pomocí jednodušší matice výplat:

Tabulka 2.1:

Hráč B →

HDG

DGPT

Hráč A ↓

DGP

4 : 9

3 : 6

DT

5 : 10

3 : 6

HG

4 : 8

7 : 9

HP

4 : 9

6 : 9

TPG

5 : 11

2 : 6

Červeně je vyznačeno rovnovážné řešení.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře