Fiktivní hry a současná realita

1. leden 2013 | 16.40 |

Fiktivní hry a současná realita

Co jsou to fiktivní hry?

Jak jsem již několikrát napsal, považuji za hlavní problém současnosti rostoucí vliv struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Anatomii, fungování a genezi těchto struktur lze popsat s využitím teorie her. Uvedené struktury mají podobu sítí, v rámci kterých se hráči vzájemně vydírají, současně však i vzájemně kryjí a protěžují. Tím je predeterminována tvorba skrytých koalic tam, kam tyto struktury pronikají.

Jednou z forem, které uvedené struktury ke svému krytí využívají, je vyvolávání fiktivních her, tj. her, které mají následující vlastnosti:

- Hráči jsou do hraní těchto her vtahováni na základě nejrůznějších předsudků.

- Je přitom zneužíváno různých bloků v lidské psychice, kdy si na něco vytváříme názor, jehož alternativu (jakkoli by se ukázala být oprávněné) odmítáme přijmout.

- Výnosy ve fiktivní hře mají záporný součet a průměrná očekávaná výhra každého z hráčů je rovněž záporná.

- Hráči, kteří se nechají vtáhnout do fiktivní hry, nejsou informováni o původní hře, která souvisí s fungováním a uplatňováním vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

- Hráči, kteří hrají původní hru, mají z této hry kladné výnosy (a to většinu značné), dokud neinformovaní hráči hrají hru fiktivní a věří v to, že se jedná o hru hlavní.

- Účast ve fiktivní hře je jednou z nejčastějších forem omylu, kterého se dopouštíme.

- Záporné výplaty v této hře mohou být velmi vysoké, vyvolávají pocit křivdy a stávají se příčinou vzniku stereotypů, které se mohou přenášet i z generace na generaci.

K této stručné charakteristice fiktivních her nutno dodat, že je zatím velmi povrchní a že dá ještě hodně práce, než na jejím základě bude vytvořen model fiktivních her, který bude možno použít jako prizma k efektivnímu přečtení toho, co se v realitě skutečně odehrává. V silách teorie her je takový model poskytnout a je zřejmé, že jeho vypracování má značný význam. To je mj. náplň teoretického semináře působícího při VŠFS, jehož činnost lze sledovat on-line (zde jsou uveřejňovány aktuální informace a pracovní materiály):

http://www.vsfs.cz/?id=1111-archiv

Nicméně i výše popsaný neúplný koncept je použitelný jako opora kritického myšlení k tomu, aby člověk nenaletěl či přesněji nestal se pouhou figurkou ve hře, ve které jde úplně o něco jiného, než je (zpravidla halasně) deklarováno.

Je jihočeská kauza V. Baborové případem fiktivní hry?

Na případu V. Baborové z KSČM, které byl po volbách v krajské radě přidělen resort školství v Jihočeském kraji, resp. protestů, které následovaly, mi od počátku bylo podezřelé několik momentů. Proto jsem napsal prostřednictvím FB zprávu skupině s názvem "Komunisté nepatří ke kormidlu". Zde je autentický záznam korespondence, která se odehrála:

R. V. 12.12.2012, 12:21:"Kluci a holky, věřil bych vám, ale doposud jsem neviděl, že děláte něco proti lumpárnám této vlády a jejích filiálek. A to že nic neděláte, to je právě to, co nahrává komunistům. Jít jen po důsledcích je snadné, ale neúčinné a hloupé."

Komunisté nepatří ke kormidlu 18.12.2012, 0:26:"Nechceme jít po důsledcích ale po principech. Komunistickou ideologii považujeme na nebezpečnější než korupci a klientelismus (jež mimochodem povstaly do současné podoby právě díky 40leté mravní retardaci). Poněkud zjednodušeně řečeno – nemáme možnosti ani sílu vést multilaterální kampaně. Proto jsme se nejdříve logicky zaměřili na bod 1 naší programové deklarace, jehož vyřešení považujeme za zásadní, abychom se posléze mohli soustředit i na další oprávněné cíle."

R. V. 18.12.2012 9:41:"Omlouvám se, ale větší blbost jsem už dlouho nečetl. Pokud Vám nedochází, že právě takovouto ideologizací a zjednodušením jste se stali pouhým nástrojem krytí lumpáren, tak je mně to líto. Je mně 60, ale těch cca 20 let, co jsem prožil za "komunismu" se ani z 1/10 nekradlo "shora" tak jako dnes. A když někdo krad (zneužíval své postavení) - viz např. Zapadlo či Babinský - byl nemilosrdně potrestán, jakkoli patřil k tehdejší "elitě". Dnes nám Janouškové a jejich bílí koně vládnou... A podle Vás za to snad mohou současní "komunisté" (sterilní a bez Moskvy za zády zvlášť). Jinak podrobněji viz

http://radimvalencik.pise.cz/188484-kdo-a-jak-u-nas-vladne.html

a k tomu

http://radimvalencik.pise.cz/188420-ceka-nas-revoluce-pokud-ano-tak-jaka.html

Komunisté nepatří ke kormidlu 18.12.2012 14:29:"Pane Valenčíku, obávám se, že si nerozumíme.

Nikdo neřekl, že za zlodějiny může KSČM. Jen tvrdíme, že za 40 let vyšuměla etika a morálka a proto pohrobci komunistické morálky, např. Janouškové, Rittigové, Dlouzí či Ouličtí narostli do tak obludných rozměrů. Problém je v tom, že v normální demokratické zemi by hned jejich první pokus oznámil demokratický úředník, demokratický policista vyšetřil, demokratický státní zástupce obžaloval a demokratický soudce odsoudil. Lumpové byli, jsou a budou, ovšem u nás to mají o dost snažší, protože větší část společnosti se chová jako by se jí to netýkalo. Strany byly až doposud zvyklé zatroubit pár týdnů před volbami k "mobilizaci" a pak v klidu a nerušeně porcovat a parcelovat.

Napříč celou společností narážíme stále dokola na smutnou trojici – zlámanou páteř (hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere), lhostejnost (ať se každá stará sám o sebe, do toho mi nic není) a strach před odpovědností, ústící do předjímání naznačených pokynů nadřízeného (když se pod to podepíšu, tak to bude sice lumpárna, ale když se pod to nepodepíšu, tak mě vyhodí).

Bohužel, pánové jako Michálek či Klouzal jsou stejně osamělí bojovníci jako my. Leckdo jim drží palce, ale spěchat jim na pomoc je na českou povahu r. 2012 stále příliš nepředstavitelné...

Nás zvedlo ze židlí drzé pozvání bolševiků k podílu na moci (určitě i Vy jste zaznamenal z vyjádření některých čerstvých komunistických radních, že jediný rozdíl mezi starou KSČ a KSČM je ono písmenko "M"). Jakkoli to zní otřepaně, v momentu, kdy se musím rozhodnout, zda vystoupit proti schvalovačům vražd a represí nebo proti zlodějům, vyberu si to první. Ano i mě štve totéž co Vás a Váš nalinkovaný článek považuji za přesné shrnutí a pojmenování (a dovolil jsem si jej nalinkovat na stránku naší platformy Za česko beze Zbytků), ale když slyším mluvit pana Sloupa či paní Baborovou z pozice krajských radních, nemohu si pomoci a říkám si, že pan Dlouhý bude muset ještě chvilku počkat. Jenže to si říkám jen a pouze kvůli tomu, že je nás pár a že nemáme sílu pokrýt takhle širokou frontu najednou, takže se, příměrem řečeno, máme šanci umlčet nečekaně se objevivší kulometné hnízdo, ale v tuto chvíli a v takovém počtu prostě nemáme šanci na zteč mnoha zabetonovaných bunkrů.

A na závěr pár neodbytných dotazů: jak to, že nás relativně pár "nerozumných" či "pošetilých" má čas i chuť postavit se těm, které velká část společnosti (a ponechme stranou, zda oprávněně či mylně) již nevnímá jako nebezpečí? Kde je tedy ta masa právem rozčilených reprezentantů té "rozumné" většiny? Jak to, že se již dávno nedemonstruje před stranickými sekretariáty a před sídly kápů pytláckých družin (jak je trefně pojmenoval Karel Hvížďala)? Proč je dnes málokdo ochoten něco pro veřejný prostor a občanskou společnost udělat (tím teď samozřejmě nemyslím Vás)?

Protože doopravdy u nás vládnou tří veteráni: morální okoralost, strach z odpovědnosti a lhostejnost. A i proti nim chceme (možná poněkud donkichotsky) bojovat."

R. V.: 18.12.2012. 17.41:"Teď jste mě přesvědčili, že to myslíte poctivě. To neznamená, že to nevidím trochu jinak. Jsem totiž tak trochu poznamenám ethosem 2. poloviny 60 let, což byla shodou okolností léta mého dospívání. Ono během těch 40 let došlo k mnoha dramatickým změnám a nelze je hodnotit tak zjednodušeně. Nebyli jen Sloupové. Ale to by bylo na delší povídání. Každopádně vše NEJ+ do Nového roku a ať je aspoň v něčem trochu lepší."

(Diskuse skončila v nejlepším a myslím, že proběhla korektně.)

Pak se měl možnost prostřednictvím FB si přečíst následující článek, resp. komentovaný rozhovor s V. Baborovou, viz:

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Ruda-radni-Chcipni-kriceli-na-me-Brzy-zjistite-co-pohani-studentske-boure-258185

Zde jsou velmi silná tvrzení V. Baborové. Vzhledem k jejich závažnosti ocituji v plném znění ta nejdůležitější:

- "Zvláštní je i to, že celkový rozpočet kraje je 11 miliard a do školství šlo 6 miliard, tedy více než polovina. Jsou tam peníze, které jen takzvaně "protékají" do jednotlivých škol. Jsou tam ale i další, dost velké částky, a není vyloučeno, že tam někde se může skrývat nějaký malér, že se něco zakrývá, nebo může jít o odklánění peněz na inkriminovaná místa."

- "Zaznívá, že ti studenti nejsou organizovaní, ale to se mi nezdá příliš věrohodné, protože oni používají naprosto stejný slovník jako pravicoví politici. Bohužel, zde v Jižních Čechách máme takového kmotra, o němž všichni víme, ale nikomu se nechce o něm mluvit, protože nikdo neví, co z toho pak bude, ale je zde důvod se domnívat, že by mohlo jít o toho kmotra z Hluboké."

- (V odpovědi na otázku: A jak by se mohly podle vás ty peníze odklánět?) "To zatím přesně nevím a právě proto už jsem navrhla, protože jeden člověk na to samozřejmě nestačí, aby byl proveden audit. Už proto, aby to bylo naprosto jasné a čitelné a my převzali čistý stůl. Audit prokáže, zda ty peníze byly použity správně, nebo ne."

- (V odpovědi na otázku: Co dál, jak se rozhodnete?) "Nejprve, doufám, proběhne audit. Jeho výsledky ukáží a napoví, kvůli čemu ty bouře skutečně jsou."

Bez ohledu, komu nyní fandíme, je naší povinností případ sledovat a nenechat vyšumět do ztracena

Pokud má radní V. Baborová pravdu, pak se jedná o naprosto typický případ pokusu o překrytí skutečné, tedy původní hry spojené s tunelováním systému veřejného financování hrou fiktivní. V úvahu připadá i to, že se V. Baborová mýlí nebo že si chce dokonce formou vyslovení uvedeného podezření vytvořit určité alibi či přidat na vážnosti. Je teď na nás všech (bez ohledu na to, komu v tuto chvíli fandíme a z jakého zorného úhlu se na případ díváme), abychom vývoj případu sledovali a v žádném případě ho nenechali vyšumět do ztracena. Vezměme si to třeba i jako novoroční závazek a spojme ho s předsevzetím, že se do žádných fiktivních her vtáhnout nedáme.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře