(50.4.2) Hra o ÚSTR

15. duben 2013 | 08.00 |

Jen metodologická poznámka – ovšem bez dobré metodologie a poctivé vědy to nejde. Co může teorie her a kde jsou její meze? Co je a co není teorie her?

Pro mnohé nebude tato část příliš zajímavá. Cítím se však zavázán ji dát, aby nedošlo k některým nedorozuměním. Teorie her (jako "terminus technicus") je především matematickou teorií a přesně definuje, co se má na mysli pod hrou, zadáním hry, řešením hry apod. V širším smyslu pak hru můžeme chápat i jako určitý pohled na reálně dění, které v té oblasti, na kterou se zaměříme, dokáže rozlišit to, čím se (pokud se jí to podaří převést do svého jazyka) zabývá (matematická) teorie her, tj.:

- Hráče.

- Strategie hráčů (kroky, které mohou udělat, což není totéž).

- Popis toho, co se stane, když hráči uplatní své strategie.

- Cíle, které sledují (preference, motivy).

- Koalice.

- Vyjednávání.

- Úroveň znalosti faktů jednotlivých hráčů.

Atd.

(V tomto přehledu jsme nepoužili přesně definované pojmy, tak jak je zná a jak s nimi pracuje matematická teorie her, ale jejich upravenou podobu, která je běžnému chápání bližší.)

Pokud to, co se reálně odehrává, popíšeme běžným jazykem, nedokážeme ve většině případů použít matematický aparát. Většinou totiž neznáme ani všechny hráče, resp. činí nám potíž, koho označit za hráče. Již proto, že hráči mají zpravidla hierarchickou podobu (např. politická strana, frakce, člen strany, orgán strany...). To neznamená, že využití (a tudíž i zdokonalování) matematického aparátu teorie her není významné. Je. Jakmile cokoli, co nás v realitě zajímá, převedeme do podoby určitého matematického modelu (byť i velmi jednoduchého a zjednodušujícího), má to obrovský význam. Můžeme se o to opřít a postupným rozšiřováním modelu odhalovat to, co bychom jinak neviděli, neuvědomovali si apod.

Současně platí i to, že již samotné vytváření pojmových či názorných konceptů bez využití matematického aparátu má značný význam:

- Některé koncepty mají obecnější platnost.

- Od některých (pojmových či názorných) konceptů můžeme přejít k matematickým modelům (které jsou teoreticky vyšším zachycením reality).

Koncept můžeme znázornit vhodným schématem, obrázkem, nebo popsat pojmy.

Otázka je, zda je vhodnější chápat teorii her výlučně jako matematickou teorii, nebo – v souvislosti s jejími aplikacemi – ji rozšířit rovněž na problematiku vytváření konceptů. Obojí má své výhody i svá rizika:

- Na jedné straně hrozí matematické teorii her, že bude "rozpuštěna" v nezávazném povídání a přijde o svou přesnost.

- Na druhé straně hrozí, že se podstatně omezí využitelnost teorie her.

Spor nevzniká, pokud budeme vždy důsledně upozorňovat na to, že mezi vytvářením (pojmových a názorných) konceptů a mezi definováním a využíváním matematických modelů je zásadní rozdíl.

Přesto, jak jsme si ukázali v rámci konkrétní problematiky ÚSTR, má smysl některé obecné metodologické principy tvorby konceptů znát, respektovat je a využívat na určitém stupni bádání. Zejména:

- Vidět realitu jako značné množství vzájemně se ovlivňujících a propojujících her.

- Rozlišit dominantní hry o ostatních (krycích, fiktivních, odvozených, podřízených apod.), resp. neustále ověřovat hypotézu o tom, která hra je v daném případě dominantní.

- Rozlišovat mezi hráči, kteří určitou hru hrají, a figurkami, které jsou produktem hry a neuvědomují si svou skutečnou roli.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře