(36) THBU - Komentář k seriálu

30. březen 2013 | 08.00 |

Jakou výhodu získá ten, kdo seriál sleduje? Kdy se mohou získané poznatky hodit? Co zajímavého bude ještě uveřejněno?

Úvodní poznámka

Od 25. ledna tohoto roku uveřejňuji každý den jeden díl seriálu Teorie her jako bojové umění. Všechny díly seriálu uveřejněné do 24.3.2013 lze stáhnout na

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

V předcházejícím díle seriálu jsme si řekli, že jednou z "novinek", tedy původních prvků, na nichž stojí náš výklad, je, že vycházíme z kontextuálního charakteru her. To umožňuje využít poznatky teorie her mnohem více v reálném životě. V tomto díle si ukážeme další dva významné původní prvky, které jsou v našem seriálu obsaženy.

Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a schopnost přesahu stávajícího poznání

Další dva významné prvky, o nichž jsme již podrobně hovořili v předcházejících dílech, jsou:

1. Odhalení role struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak to, že máme nástroje umožňující ocenit efekty, které tyto struktury generují, a na základě toho popsat a v konkrétních případech odhalovat jejich anatomii, působení, vývoj, možnosti omezování jejich vlivu.

2. Význam naší schopnosti přesahu stávajícího poznání jako základní formy poznávání nového, komunikace, systematizace poznání i využití poznání v praxi. Na druhé straně pak popis fenoménu zablokování schopnosti přesahu jako toho, co podřizuje člověka skupinové konformitě, co je spojeno s fenoménem zvaným groupthink, co z něj dělá figurku ve hrách, jejichž skutečný smysl a svou roli v nichž si není schopen uvědomovat.

Oba výše uvedené prvky spolu určitým způsobem souvisejí. Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad by nemohly fungovat bez využití možnosti zablokování přesahu a na základě toho následného vytváření skupinové konformity, a to několika typů vzájemně se doplňující skupinové konformity. Popis toho, jak ke vzájemnému propojení obou fenoménů dochází, formou exaktních modelů, na základě nichž by ten, kdo si osvojuje teorii her jako bojové umění, mohl vidět to, co bez teoretických nástrojů vidět nelze, návazně pak efektivně systematizovat své zkušenosti, doposud nemáme. Pracujeme na jejich vývoji a - jakmile je budeme mít k dispozici - zveřejníme je.

Čím se budeme zabývat dále

Některé otázky jsme doposud vysvětlili velmi povrchně, přestože mají v praxi značný význam, zejména:

- Význam Nashovy rovnováhy a způsob jejího využití v praxi.

- Nástroje hledání optimální strategie ve vícekolových hrách.

- Nástroje řešení úloh spojených s podmíněnou pravděpodobností.

Proto se k nim vrátíme. A samozřejmě otevřeme i nová témata. Budeme rovněž reagovat na případné významné události, k jejichž analýze a orientaci v tom, o co jde, může osvojení základů teorie her napomoci.

Číslování dalších dílů seriálu budeme vždy odvíjet od toho dílu, na který navážeme sérií příspěvků. To jsme využívali již dříve. Tj. první číslo v závorce říká, na který díl seriálu navazujeme, druhé číslo je pořadí příspěvku v příslušné sérii. To umožňuje čtenáři lepší orientaci.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (36) THBU - Komentář k seriálu strigi 01. 04. 2013 - 22:48
RE(2x): (36) THBU - Komentář k seriálu radimvalencik 02. 04. 2013 - 08:05