Penzijní systém? - Tak takhle ne, soudruzi!

6. červen 2014 | 07.58 |

Hned první zasedání Potůčkovy komise k penzijnímu systému přineslo skandál. M. Kalouskovi se nelíbilo, že J. Vostatek říká něco, se mu‚(Kalouskovi) nelíbí, a tak se (prý čistě věcně), zeptal, zda byl v KSČ. (Aby pak hovořil - asi také čistě "věcně" - a "bolševické" minulosti a o NSDAP). M. Kalousek určitě ví, o čem mluví, protože jako člen předlistopadové národně frontovské strany uznával vedoucí úlohu "bolševické" strany. O tom se však v jeho životopisu na jeho stránkách nedočteme, protože na rozdíl od jiných, jeho politický život na těchto stránkách začal až v roce 1990 (tedy v jeho 30 letech) viz:

http://www.miroslav-kalousek.cz/zivotopis

To ovšem vůbec není důležité. Důležité je, co M. Kalousek udává, když celou událost (on sám, svými vlastními slovy) popisuje v prohlášení, které k incidentu vydal:

"Jako řádný člen komise pro důchodovou reformu jsem se dnes zúčastnil jejího pravidelného zasedání. Hlavním bodem programu byla prezentace jednotlivých důchodových systémů. Protože autor podle mého názoru doprovázel prezentaci účelovými komentáři, dovolil jsem si v rámci diskuse vznést doplňující otázku, kolik let byl členem Komunistické strany Československa. Zdůrazňuji, že tento fakt jsem nepodroboval žádnému hodnocení, pouze jsem chtěl tuto informaci ve formě prosté číslovky uvést do zápisu, stejně tak jako bych to požadoval v případě, že prezentaci by vedl bývalý člen NSDAP. Namísto jednoslovné odpovědi, po které mohla následovat odborná diskuse, vznesl se v komisi hysterický odpor proti této prosté a v zásadě nevinné otázce. Rád bych podotkl, že bývalé členství v KSČ ve svých příspěvcích chápali jako handicap zejména bývalí členové KSČ. Já jsem v žádném případě tuto okolnost neprezentoval ani jako výhodu ani jako nevýhodu. Pouze jsem si dovolil žádat o tuto informaci. Byla mi však zarputile předsedou komise odepírána a předseda komise navrhl hlasování, aby mi bylo odebráno slovo. Výraznou většinou byl tento návrh přijat. Poté jsem opustil zasedání komise, neboť má přítomnost tam byla zcela zbytečná za předpokladu, že mi bude odebráno slovo vždy, když se zeptám na něco, co je dle většinového názoru členů komise nepříjemné.

Svými dopisy předsedy klubu TOP 09 a Starostové se obrátím na garanty komise, tedy ministryni práce a sociálních věcí a minstra financí a požádám je o jednání. Deklaruji, že TOP 09 je připravena podílet se na politické i odborné diskusi o budoucnosti penzijní reformy ČR. Není však připravena dělat v této komisi "křoví" a nechat se umlčet vždy, když se bývalým (a současným) bolševikům její názory nehodí. Budeme-li příslušnými ministry ujištěni, že ze strany předsedy komise se jednalo pouze o autokratický exces, který se nebude opakovat, jsme připraveni pokračovat v konstruktivní diskusi o penzijní reformě. Rád bych vyjádřil svou úctu a dík PhDr. Vladimíru Špidlovi, který jako jeden z mála hlasoval proti tomu, aby mi bylo odebráno slovo. Levicové smýšlení zjevně nemusí znamenat bolševický přístup."

Viz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/miroslav-kalousek-byvalymi-bolseviky-se-umlcet-nedame/

Zájemce se vůbec nic nedozví o věcné podstatě sporu. O tom, co J. Vostatek říkal, o tom, co M. Kalouska tak popudilo, že se tázal po národně frontovské minulosti J. Vostatka.

Tak takhle ne, soudruzi! Připouštím, že diskuse o národně frontovské minulosti obou aktérů by mohla být zajímavá. Např. v tom smyslu, kdo se víc zabýval odbornou a vědeckou činnosti a kdo byl více aktivní v politice. Přesto si však myslím, že problém reformy penzijního systému je natolik závažný, že by se měly používat především odborné argumenty a ty pak třeba i následně opepřit nějakou podpůrnou argumentací. Velmi mě mrzí, že se tomu M. Kalousek při informaci o incidentu mistrně vyhnul.

Dva dny před tím totiž M. Kalousek tvrdil, že průběžný systém ze své povahy nemůže být zásluhový. (V tom neměl pravdu.) Den poté (před incidentem) již své tvrzení zmírnil a řekl, že ČSSD bude mít tendenci posilovat rovnostářské parametry systému. V tom může mít pravdu, ale nemusí. J. Vostatek je v komisi k penzijnímu systému nejvýznamnějším zastáncem NDC systému, tj. tzv. švédského systému (uplatňované např. i v Německu), který je téměř plně zásluhový.

Pokud vím, J. Vostatek dokonce navrhuje systém, kdy by byl průběžný systém nejen plně zásluhový, ale i výnosový (protože by respektovat časový aspekt odvodů prostředků do systému). Takový systém by byl nejefektivnější formou úspor, byl by naprosto stabilní a nevytunelovatelný. Navíc by byl základem, který by umožnil provést další reformy, které by nejen zkvalitnily život člověka (ve smyslu plnohodnotného a dlouhodobého rozvoje jeho schopností), ale které by přirozený rozvoj schopností člověka proměnily v nejvýznamnější faktor ekonomického růstu.

Problém je v tom, že ČSSD si ne zcela dokáže představit, že plná solidarita penzijního systému by vznikla právě na základě jeho plné zásluhovosti (zohledňující i časové hledisko toho, kdy co do průběžného systému odvedl). Pokud by pozornost zaměřila na reformu prvního pilíře, nebylo by nutné druhý pilíř nutné rušit, protože ten by byl zcela nekonkurenceschopný. To patrně M. Kalousek tuší - a proto věcnou diskusi "odborně vylepšil". Signál o tom, na čí straně je pravda, lze vyslat různým způsobem.

K tomu, o co jde v reformě penzijního systému, viz mj.:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/275372-rusit-druhy-pilir-i-hospitalizacni-poplatek-byla-chyba-priznal-babis/

http://radimvalencik.pise.cz/1296-jake-reformy-a-proc-95-penze-polovictost-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/1297-jake-reformy-a-proc-96-penze-polovictost-ii.html

Nevím, k čemu se dopracuje Potůčkova komise, ale vím, že je nejvyšší čas připravit a efektivně prokomunikovat komplexní reformy, jejichž podstatnou součástí je i ta penzijní (včetně a především reformy prvního pilíře). Čím více lidí různých odborností bude vědět, o co jde, tím menší rizika budoucího vývoje nás čekají. K tomu si dovolím zveřejnit informaci o konferenci (resp. seriálu čtyř konferencí, které vyvrcholí v roce 2017):

http://radimvalencik.pise.cz/1306-jake-reformy-a-proc-98-konference-lk.html

http://radimvalencik.pise.cz/1321-jake-reformy-a-proc-107-vystupy-z-konference.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře