THBU (33) Shrnutí

5. březen 2013 | 08.00 |

THBU (33) Shrnutí

Komu a proč se vyplatí číst? Jak napomůže řešení současných problémů? Kam až lze dojít?

Náš seriál - Teorie her jako bojové umění (dále budeme používat v názvu každého dílu jen zkratku THBU, abychom tam mohli dodat ještě specifické změření jeho obsahu) se doposud sestával ze dvou částí:

- Dílu 1-32, který představoval základní linii výkladu vybraných pasáží z teorie her tak, aby bylo možné alespoň částečně vymezit pojem Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (někdy též zjednodušeně označované jako klientské sítě). Tento pojem pro nás hrál důležitou roli, protože představuje (často z povahy věci skrytý) kontext prakticky všech her, které se v současnosti hrají. V ocenění reality se dopouštíme značných chyb většinou právě proto, že tento kontext (tedy to, jak struktury založené na vzájemném krytí zasahují do reálného dění i našeho života) prostě nevidíme a mnohdy dokonce nechceme vidět.

- Vložených dílů 1.1-1.7, které měly podobu případové studie a zabývaly se problematikou, proč nejenže některé hry, v nichž nemůžeme vyhrát, v nichž jsme jen figurkami, jejichž pravidla ani skutečné cíle neznáme, nejen hrajeme, necháme se do nich vtáhnout, ale sami do nich i aktivně vstupujeme. Uvedenou problematiku jsme rozebrali na příkladu nedávné přímé prezidentské volby. Zde jsme si ukázali, jak důležité je chápat kontext každé hry a jak to, co se zprvu jeví jako psychologický faktor, bývá výsledkem námi nereflektované hry, která se hraje v kontextu té, kterou považujeme za hlavní.

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">V dalších pokračováních budeme postupovat několika směry:

- Vrátíme se k některým zjednodušením v předcházejících dílech, uvedeme na pravou míru a rozšíříme výklad některých konkrétních otázek. (Konkrétně půjde o otázku, zda preference hráčů jsou vnějším faktorem, nebo zda jsou též výsledkem určitých her.)

- Prohloubíme výklad některých klíčových pojmů teorie her (např. Nashovy rovnováhy apod.).

- Budeme prezentovat některé další prakticky využitelné pasáže z oblasti teorie her.

- Podíváme se na problematiku některých typických fenoménů skupinového chování, popíšeme je z psychologického hlediska a následně i z hlediska teorie her, což každému umožní, aby se vyhnul některým pastem a pastičkám, které na nás nastražila společenská realita.

- Zmíníme rovněž některé souvislosti teoretického bádání v oblasti teorie her a jejích aplikacích (znalost toho, jak se tato teorie vyvíjí, jaké jsou hlavní směry jejího rozvoje, je důležité při vytvoření představy, co od osvojení jejích základů můžeme očekávat).

Může uveřejňování seriálu něčemu užitečnému napomoci?

Poté, co jsem začal uveřejňovat tento seriál, začal jsem doptávat maily – a to poměrně často –tohoto typu: "Rád to čtu. Ale myslíte, že to k něčemu může být? Realita je neutěšená a reakce lidí, kteří doplácejí na to, co se děje, jsou nevypočitatelné. Zdá se, že jste nadšenec, ale patrně stejně nic neovlivníte."

Na názoru tohoto typu je mnoho pravdivého. Přesto bych k němu rád přidal dva dodatky, které ukazují, že stojí zato seriál sledovat (a proto mně stojí zato ho i psát):

- Za prvé: To, co se dnes děje a nejen u nás, skutečně přináší značná rizika. Model založený na prolongování trendů by asi budoucí vývoj nepopsal dostatečně přesně. Zkrátka "něco visí ve vzduchu", "něco se asi semele". A mnohé či dokonce převažující reakce lidí budou nevypočitatelné. Vůbec nemusí vést k nápravě, ale k vyvolání ještě větších problémů. Právě proto však má smysl snažit se o to, aby reakce na to, co se děje, byly co nejvíce kvalifikované. To nelze, aniž bychom z reality vyčetli, co se odehrává. A vyčíst, co se odehrává, nelze bez teorie her. Každý krůček zvýšení úrovně kvalifikovanosti reakcí kohokoli má pro to, aby to dopadlo o něco lépe, značný význam. Mj. – jak jsem se zcela náhodou dozvěděl, v těchto dnech a týdnech se překládá jedna z nejlepších knih věnovaných teorii her do češtiny a brzy bude na pultech. Jsem přesvědčen, že o ni bude velký zájem a že přispěje ke značnému posunu, pokud jde o veřejné povědomí, co nám může teorie her dát.

- Za druhé: Osvojení teorie her tak, abychom měli dostatečný přehled a nadhled, abychom nespadli do některé z pastí "zablokování" pohledu na realitu, "zablokování" názorů a postojů, má ještě jeden obrovský přínos pro každého. Ti, co se aspoň trochu naučí číst realitu s využitím teorie her jako bojového umění, se dokážou vzájemně poznat v běžných životních situacích. Nemusí znát hesla, nemusí se učit rituály. Teorie her zaměřená na reálný život je způsob myšlení, způsob vyhodnocování situací, způsob jednání, který ten, kdo si jej osvojí, snadno rozpozná u kohokoli jiného, který si jej rovněž osvojí. A i to bude mít pro další dění značný význam.

Důležitá poznámka, resp. upozornění, na závěr tohoto dílu: Doporučujeme všechny díly průběžně stahovat, protože z technických důvodů mohou z některých z nich zmizet vložené obrázky. Dalším důvodem toho, proč je dobré mít všechno pohromadě, je, že se k jednotlivým otázkám může vracet. Některé z dílů našeho seriálu jsou totiž poměrně snadno srozumitelné, některé jsou náročné a tvoří určitou sérii, k pochopení obsahu které je nutno vynaložit i určité úsilí.

 (Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře