Znáte poradnu, která zná odpověď na každou otázku? Zapamatujte si www.poradte.cz Určitě se vám bude hodit.
Zimola? Oběť nepochopení toho, o co jde

Zimola? Oběť nepochopení toho, o co jde

11. duben 2017 | 15.42 |

Stalo se to, co se již delší dobu čekalo. Nejúspěšnější hejtman ČSSD a patrně i nejslušnější politik v ČSSD odstupuje z funkce hejtmana:

""Rozhodl jsem se odstoupit z funkce hejtmana," uvedl Zimola. Politická situace podle něj vyžaduje jasné a "chlapské" řešení. "Neodcházím zhrzeně," dodal Zimola, který přiznal, že je unaven politickými půtkami. – Podle hejtmana se v minulých týdnech objevovaly záminky pro rozpad koalice a bylo prý jasné, že spolupráce s hnutím ANO nemůže dlouho pokračovat. Nynější koalice se rozpadla kvůli aféře s vysokými odměnami pro vedení společnosti Jihočeské nemocnice a hejtmanovu rekreačnímu domu. Zimola uvedl, že to pro hnutí ANO byla pouze záminka."

Celé viz: https://www.novinky.cz/domaci/434800-jihocesky-hejtman-zimola-rezignuje.html

Samozřejmě, že Zimola má pravdu, když říká, že pro hnutí ANO byla jeho chalupa jen záminka.

Samozřejmě

0pt;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-language:CS">, že každý má pravdu, když říká, že jiní dělají mnohem větší lumpárny.

Samozřejmě, že po Zimolovi přijdou horší.

Samozřejmě, že jeho odchodem se otevřela cesta k mnohem většímu tunelování kraje i sociální demokracie, než doposud.

Problém Zimoly je, že mu jeho účinkování zastřelo schopnost pochopit, o co jde. Pro současnou politiku je charakteristické, že každý kdo do ní vstoupí, je vystaven tlaku na to, aby považoval za nenormální to, co normální není. A současně je vystaven i selektivnímu (velmi selektivnímu) tlaku demonstrativního použití dvojího metru, když je mu připomenuto, že udělal něco, co normální není. Pokud je to politik slušný, který chce něco měnit k lepšímu. Ti se v současné hře stávají obětí jako první. V logice současného vývoje, resp. v logice těch her, které se hrají.

To, že Zimola a další členové protisobotkovské opozice nepochopili, o co jde, bylo zřejmé již z průběhu březnového sjezdu této strany, viz článek "Sjezd ČSSD - debakl protisobotkovské opozice", který jsem napsal ještě v jeho průběhu:

http://radimvalencik.pise.cz/4332-sjezd-cssd-debakl-protisobotkovske-opozice.html

Ten, kdo jen trochu uvízne v pasti považování za normálního toho, co normální není, ztratí schopnost ptát se po příčinách současných problémů. A kdo ztratí schopnost ptát se po příčinách současných problémů, přestane chápat, o co jde. Z tohoto hlediska mě velmi zklamalo Tejcovo vystoupení a okamžitě jsem na něj reagoval výše odkazovaným článkem. Zimolův problém již je jen pokračováním tragédie opozice v ČSSD, která ztratila schopnost opozicí být dřív, než si to uvědomila.

Zimola dopadl tak, jak jsem mu předpověděl již v listopadu loňského roku. Přečtěte si článek "ČSSD v krizi. Co dělat?" z 22. listopadu 2016. Snad šlo ještě něco zachránit. Tehdy jsem napsal:

Ve facebookové diskusi na téma, zda včerejší Zimolovo vystoupení v UK na ČT 24 (21. 11.) bylo šťastné, nebo nešťastné nebylo, zaznělo mj.:

Roman Tyller: Jak by postupoval pan Valencik, kdyby v tuto chvili byl on na miste B. S., nebo v nějaké jiné klíčové pozici v ČSSD?

Viz: https://www.facebook.com/.valencik/posts/10205988710717368

Dobrá otázka. Bezprostředně jsem odpověděl toto:

To je snadná odpověď. Pokusil bych se svým kolegům vysvětlit, co je to skutečný program strany, která to myslí vážně:

http://radimvalencik.pise.cz/4014-r2016-282-diskuse-lk-krize-programu.html

Mimo jiné. Je potřeba přesně pojmenovat, odkud se bere současné zlo a jak funguje. To je o těch mechanismech současné globální moci. A jedním z bodů, ke kterým se strana nejen musí zavázat před volbami, ale i názorně to před volbami ukázat, je následující: Naučit občany bránit se před mediální manipulací a s využitím své pozice jako strany je před mediální manipulací bránit. - A ne, aby se představitelé strany před médii krčili, podlézali jim, hráli roli figurek, kterými se prostřednictvím ovládání mediálního mainstreamu tahá na šachovnici dějin.

Viz totéž facebookové diskusní vlákno.

Protože otázka je položena na tělo a protože bezprostředně souvisí s tím, o co se v rámci seriálu čtyř navazujících konferencí snažíme, pokusím se uvedenou představu konkretizovat:

1. Prvním krokem je budování strany jako síťové strany, široká osvěta o významu napojení na internetové sítě, zejména starší generace (aby věděli, že to stojí za to a nikdy není pozdě). ///Mj. tady na tom ČSSD není tak špatně, má strukturu okresních webových stránek, její členové jsou poměrně aktivní, ale s tím, jak jsme kdysi vybavovali členskou základu KSČM v roce 1991-1992 nejdříve rozvozem disket, později modemovou sítí, a to ještě před tím, než se u nás rozšířil internet, se to dnes srovnat nedá, pamětníci ví, o čem je řeč. ///

2. Otevřeně se postavit manipulaci ze strany mainstreamových medií. A to každodenně. Snadno dosažitelné minimum je:

- Dávat ověřené informace ze světových i našich informačních zdrojů, které jsou našemu občanovi zatajovány. Přehledně, kvalifikovaně. ///To ČSSD nedělá, KSČM má poměrně dobré StřípkyZeSvěta.cz, viz: www.stripkyzesveta.cz/cz/svet-kolem-nas/1827/nasli-jsme-pro-vas ///

- Kriticky upozorňovat na pořady či články v mainstreamových médiích, kde se k manipulaci doložitelně uplatňuje dvojí meter při hodnocení situací. ///Toto už žádná politická strana důsledně nedělá. ///

- Využívat pozici strany při snaze o zjednání nápravy. ///Strany dělají málo ofenzívně a hlavně do tohoto nezapojují členskou základnu a sympatizanty. ///

(Jedním z důvodu nedůslednosti stran v této oblasti je to, že jejich vedení se snaží udržet členskou základnu v podřízeném stavu a manipulovat s ní; a kdo manipuluje, nemůže se účinně postavit proti manipulaci, postupně jí podléhá, stává se její obětí a nakonec i figurkou, se kterou se manipuluje.)

3. Na základě znalosti toho, jak se zrodila současná globální moc, jak fungují její mechanismy, jak se dostala do krize a jaké jsou důsledky této krize každodenně monitorovat situaci a dávat stručné akční prognózy toho, co se odehraje. Lidí, kteří to dovedou, je u nás dost a jsou ochotni v tom pomoci. ///Námitka, že to mohou dělat i mimo stranu, což dělají, neobstojí – na monitoring a akční prognózy totiž musí navázat i vlastní chování strany v podobě parlamentních i neparlamentních aktivit, a to je úplně něco jiného, než když např. T. Spencerová popíše, o co jde v syrském konfliktu a jak se tento konflikt bude vyvíjet. Analýza zdrojů, jejich vyhodnocení, akční prognóza navíc musí mít týmový charakter, procházet určitou vnitřní oponenturou, aby se vyhnula jednostrannosti či přehlédnutím významných jevů. ///

4. Návazně na to musí strana předložit koncepci svého chování v mezinárodních otázkách a chovat se podle ní. Tak aby její chování korespondovalo s tím, jaké informace každodenně získává aktivní část jejích členů a sympatizantů.

5. Strana by měla též předložit realistický a realizovatelný projekt, kterým může začít náprava současného stavu. Takový projekt, který lze každodenně posunovat kupředu, a to přinejmenším objasňováním jeho významu při komunikaci s veřejností, pořádáním odborných akcí, v mediální oblasti apod. Podle mého názoru mohou být například reformy odstartovány postupnou, plynulou, na dobrovolném základě založenou penzijní reformou, která by začala zavedením plné zásluhovosti pro ty, kteří jsou ochotni se produktivně (výdělečně) uplatňovat i ve věku, kdy už mají nárok na důchod. To by bylo na samostatnou diskusi a někdo může přijít i s jiným projektem, proto se jen odvolám na sérii článků, ve kterém svůj návrh zdůvodňuji:

http://radimvalencik.pise.cz/3918-r2016-254-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-1.html

a dalších 11 pokračování. ///Tuto možnost politické strany prakticky nevyužívají, nejblíž tomu je Babišův projekt registračních pokladen, který je ovšem jen velmi dílčím krokem. ///

6. No a hlavně zpracovat skutečně komplexní program řešení současných problém, který má jak obrannou část, tak i část akční a perspektivní vize pozitivních změn.

Poptávka po tomto přístupu roste, a to v celosvětovém měřítku. Volby od voleb ukazují, že stávající typ manipulace selhal, že lidé chtějí zásadní změnu toho systému moci, který přivedl naši civilizaci do slepé uličky. Přitom jsou obezřetní vůči jednoduchým řešením. Strany vyprazdňují a opouštění pozici realistického programu. Pokusy o obsazení tohoto prostoru radikalismem nevycházejí a u nás ani nevyjdou. Prudce roste objednávka po programové straně, ale politické vakuum v této oblasti dnes není nikdo schopen zaplnit.

Strana, která se aktivně nepostaví proti mediální manipulaci, se nutně stává nevolitelnou. Už proto, že hlavním důvodem její neschopnosti bývá to, že její vedení se samo snaží s vlastní základnou členů a sympatizantů manipulovat. A ti to cítí velmi dobře.

Zimola, Tejc apod. mě včerejšími vystoupeními zklamali. Místo změny ubohé hokynaření s posty. Za "připuštění" obětování vize změny. Cítím to tak a rád bych se mýlil. Třeba se ještě polepší. Zatím z jejich strany spíše vidím nepochopení toho, co znamená obnova ČSSD jako programové strany.

Jak dojde k obratu? Je několik možností: 

- Vznik nové strany.

- Posílení některé z menších stran.

- Reforma některé z tradičních stran.

- Kultivace radikalismu a příklon k programovosti.

- Restrukturalizace stran (štěpení a integrace).

Tak si můžete tipnout, kterou cestou půjde reálný vývoj. 

Základem je pojmenovat to, z čeho vyrůstá současné "zlo establishmentu", jak došlo k jeho vybujení, jak funguje, proč selhává, degeneruje, rozpadá se a jako takové produkuje vyhrocování konfliktů.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4034-cssd-v-krizi-co-delat.html

Ovšem – komu není rady, tomu není ani pomoci.

Mimo jiné – trpělivě jsem se pokoušel znovu a znovu upozorňovat na to, že tak, jak si někteří nápravu představují, to "nebude fungovat". Napsal jsem k tomu takové množství článků, že jen jejich přehled by nudil. Kdo chce, tak je snadno najde, když otevře stránku archivu mých článků, stiskne ctrl+F a do rámečku, který se objeví, napíše "čssd".

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Zimola? Oběť nepochopení toho, o co jde jezevec-mrzout 12. 04. 2017 - 00:28