Pithart k významu BREXITU, ale hlavně k době

30. červen 2016 | 08.29 |

Včera (29. června) měl na UK ČT 24 krátký, ale zcela zásadní rozhovor P. Pithart. Působil až nezdravě unaveně, ale formuloval důležité myšlenky. Ty nejvýznamnější jsem zachytil. Velmi se přimlouvám za to, abyste si to podrobně přečetli, protože je to zrcadlem doby (dávám do rámečku):

Petr Pithart (zkráceně):

Brexit je tak velký malér, že daleko dozadu nevidím žádnou paralelu. Jsem překvapen, že v Bruselu jednají s předsedkyní regionální skotské vlády, to se mi nelíbí. Maďarsko, Polsko Česká republika a Slovensko jsou rozdělené, rozpolcené země. I Británie je rozpolcená země. Tam byly velké ostrovy sociologicky přesně definované. To ukazuje na mnohem hlubší krizi, než jsme schopni si přiznat. To znamená, že celé velké skupiny lidí z toho procesu globalizace nemají zřejmě žádný nebo jen malý prospěch a celé velké skupiny mají velký až nemravně velký prospěch. To je o tom, jak se zvětšují rozdíly mezi bohatými a chudými. To je ještě větší malér, než že Británie vystupuje z EU. Takovéto rozdělení patrně najdeme i v dalších zemích. To není jen o přerozdělení kompetencí. Tady se musí hledat řešení. Model neoliberálního kapitálu už dojel, ale ještě z toho neumíme vyvodit důsledky. Státy nemají na to, aby zvládaly velké banky. A když se dozvím, že EU šéfuje jako premiér resp. předseda komise Juncker, který sám zřizoval ve své zemi daňové ráje, jsem z toho znechucen. Ten člověk pro mě ztratil důvěru, a to nejen tím, jak zvládal situaci, ke které jsme došli. Tady se musí začít něco zásadního měnit. Nemyslím si, že současní vůdcové EU na to mají. To nejsou osobnosti dostatečně přesvědčivé a osobnostně věrohodné. Budeme mít velkou příležitost problémy řešit. Až do hloubky zanalyzujeme, co se stalo, zjistíme rozsah problémů. Uvidíte, jak to, co se stalo, bude nakažlivé.Pak budeme muset problémy řešit. Alternativa – JINÝ kapitalismus. Skandinávský model? Inspirace ze strany silně levicových hnutí jako je Řecko, Španělsko... Evropské společnosti jsou rozpolcené. Dvě poloviny (bohatých a chudých) se od sebe vzdalují, nerozumí si.

A pokud budete mít chvíli času, stojí zato si to i poslechnout, resp. shlédnout, viz (od 28 minuty 20 vteřiny pořadu):

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370629/


Připojuji pár svých poznámek:

1. Při vší úctě k Pithartovi dlužno k jeho odvážnému vystoupení dodat, že ani on si neuvědomuje podstatu současné degenerující moci, hloubku rozpadu institucionálního systému zemí EU. Měli bychom si ji uvědomovat alespoň v této míře, pokud se jí chceme efektivně bránit:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

2. Rovněž tak je potřeba jít v pochopení toho, co se odehrává jít dál a uvědomit si, že "bohatnutí bohatých a chudnutí chudých" už přerostlo v rozehrání komplexu her TITANIC, kdy se cynicky počítá s fyzickým obětováním většiny obyvatelstva. A to si také musíme uvědomit, pokud chceme přežít. K tomu viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3471-r2016-116-titanic-rozpad-globalni-moci.html

3. Pokud se týká Junckera, má Pithart plnou pravdu. A má pravdu, i pokud jde o ostatní figurky (Tuska, Schulze, Merkelovou a spol.). Jenže právě proto tito výtečníci budou držet při sobě a budou drženi i těmi, které je jako vydíratelné osoby dosadili. Budou udržovat rychle degenerující, ale nebezpečnou moc, přesně podle toho, jak to fungovalo, když se rozpadala bývalá moc, kterou jsme tu měli (k tomu jsem napsal pro ponaučení i pobavení stručnou historickou reminiscenci pod názvem "Fojtíkova finta"), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3595-juncker-biak-a-fojtikova-finta.html


Poznámka:

Omlouvám se za to, že často vkládáme odkazy do svých textů ze svých dřívějších textů. Je to prostě proto, že se nechci opakovat. Současný vývoj ovšem probíhá přesně podle těch teoretických východisek, které jsem zformuloval již před delší dobou. Ale aspoň něco z dřívějška (27. května) přímo:

S odstupem několika málo dní, když jsem porovnával model s tím, co se odehrává v poslední době, se mně zdá, že dochází k plné destrukci centra globální moci. Pokusím se příčiny, průběh a projevy této destrukce popsat v několika následujících bodech:

1. Centru globální moci, které vzniklo propojením struktur založených na pozičním investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se nepodařilo vynutit si dodržování určitých zásad (nepřekračování určitých mezí), pokud jde o to, kam až lze zajít ve snaze ze strany marginálních hráčů dostat se mezi "vyvolené".

2. Hlavní příčinou patrně bylo to, že v důsledku rychlé degenerace systému se okruh těch, kteří měli šanci zachránit se v rámci "vyvolených", poměrně rychle zužoval, což části "marginálních vyvolených" ("tj. kandidátů na vyvolené") docházelo a projevili určitou snahu o nalezení reformního, tj. nikoli-katastrofického řešení. To se nepodařilo prosadit, respektive bylo způsobem fungování centra globální moci odvrženo. (Svou roli patrně sehrál i generační aspekt, resp. neschopnost centra globální moci zvládnout přirozenou generační výměnu.)

3. Okruh "vyvolených" se rychle zužoval a současně izoloval, role "marginálních vyvolených" byla při zajištění fungování centra globální moci stále více nahrazována rolí "slouhů" a "slouhů slouhů", kteří byli a jsou vyráběny tím, jak stále ještě poměrně autonomně fungují jádra vyjednávání vlivu na principu demonstrativního používání dvojího metru, vytváření obrazu nepřítele a in-side informací s využitím efektu skupinové konformity.

4. Vznikla nestabilní situace, kdy žádné racionální řešení již není možné "shora" (ze strany izolované, přestárlé, neschopné reflexe ani sebereflexe skupiny "vyvolených") prosadit. Jsme svědky toho, jak globální moc selhává, dochází k jejímu rozpadu. (U nás v EU to vidíme velmi dobře, protože zde už neexistují žádní "vyvolení", ale jen "slouhové" a "slouhové slouhů".)

5. Centrum rozpadající se a degenerující moci po té, co zjistilo, že již a) není schopno efektivně kontrolovat dění; b) není schopno vlastní obměny, reagovalo na svůj rozpad vysláním signálu ke globální destrukci, a to v následujících směrech:

- Pokusit se za každou cenu vyprovokovat globální střet s Ruskem za požití všech typů zbraní.

- Vypěstovat ISIS jako nákazu primitivního militantního náboženství schopného destruovat většinu zemí světa.

- Destabilizovat dosud fungující infrastruktury a institucionální systém EU vyvoláním a usměrňováním masívních migračních vln.

6. Zde je důležité si uvědomit, že tomto případě již nešlo o "plán B", ale o spuštění mechanismu destrukce a autodestrukce s jediným cílem – překrýt to, co se odehrálo. Překrýt to, jak centrum moci zdegenerovalo, jaké škody napáchalo. "Vyvoleným", kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem k tomu, aby vyvolali dostatečně devastující destrukci a autodestrukci.

7. To, k jakým tragédiím ještě dojde, nyní závisí jen a jen na tom, jak rychle bude lidem docházet, co s vlastně děje. K tomu by mohlo stačit (kromě sledování každodenního dění) i toto (popsáno přesně a atraktivní humornou formou):

http://radimvalencik.pise.cz/3449-nemecke-video-lepsi-nez-kdysi-ceska-soda.html


A ještě aktuální poznámka:

Mimořádně významné nyní bude to, jak se budou vyvíjet (v terminologii komplexu her TITANIC) názory ve sféře "slouhů slouhů", konkrétně těch, kteří obsluhují vydíratelné figurky dosazené do vedoucích funkcí EU. Ti totiž na jedné straně mají kariérní ambice, jejichž naplnění si vyžaduje poslušnost, poslušnost a ještě jednou poslušnost, na druhé straně vidí vše zblízka. Inteligentnější z nich si začnou uvědomovat, že to budou právě oni, kdo budou obětováni nejdříve. Jsou částečně nakaženi tím, že "považují za normální to, co normální není", na druhé straně v nejbližších dnech, týdnech a měsících budou svědky tolika projevů selhání elementárního rozumu (tj. svědky do očí bijící hlouposti), tak i svědky naprostého morálního selhání (tj. zjevné gauneřiny), že se část z nich začne emancipovat a hledat skutečnou alternativu. Jaká část to bude, jak rychle bude získávat pozice, zda se prosadí apod., nejvíce závisí na tom, jak kvalifikovaně bude veřejnost (ta "odepsaná", resp. "obětovaná" část veřejnosti v komplexu her TITANIC) reagovat na to, co se odehrává. Jak bude odolná různým konjunkturálním vlivům, nabídce zkratkovitých řešení, manipulaci, pokusům o zastrašení nebo i provokacím.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Pithart k významu BREXITU, ale hlavně k době ondrey 30. 06. 2016 - 09:38