REFORMY (301) Knihová: HC strategie/3

27. listopad 2015 | 08.06 |

V návaznosti na přípravu 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek L. Knihové. Ke konferenci, která se rychle blíží (bude 28.11.2015, zájemci jsou srdečně zváni) uveřejňuji formou odkazů nejdůležitější údaje:

REFORMY (203) Informace o konferenci LK 2015

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

REFORMY (99) Odkaz na monografii

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

(Třetí část)

HC strategie pro období turbulentních změn – III. část

Ladislava Knihová

Důvěřujte svým lidem.

Přestaňte schvalovat. Místo toho udělte předběžný souhlas a následně se soustřeďte na poskytování plné podpory vašim lidem.

Udělejte vše pro to, aby se vaši lidé cítili dobře.

Plně orientuje váš styl řízení na dosažení tohoto cíle.

Dejte lidem svobodu s jasnými instrukcemi.

Lidé chtějí vědět, co je od nich očekáváno. Ale současně chtějí svobodu při hledání cest, jak vytčených cílů dosáhnout.

Buďte otevření a transparentní.

Více informací znamená, že lidé mohou převzít odpovědnost.

Najímejte lidi na základě jejich postojů, trénujte je v dovednostech.

Místo kvalifikace a zkušeností najímejte lidi na základě jejich postojů
a potenciálních schopností.

Chyby jsou důvodem k oslavě!

Vytvořte firemní kulturu, kde nikdo nikoho neobviňuje z neúspěchu. Umožníte lidem inovovat bez pocitu strachu.

Komunita: vytvářejte vzájemné výhody

Pozitivním způsobem ovlivňujte svět kolem sebe a ruku v ruce s tím současně budujte svou organizaci.

Milujte práci, získejte život.

Svět a lidská práce potřebují, aby byl člověk dobře odpočat, dobře najeden
a skvěle podporován.

Vybírejte manažery, kteří umějí řídit.

Zajistěte, aby vaši lidé byli podporování někým, kdo je v tom skutečně dobrý,
a nalezněte jiné uplatnění pro ty, jejichž silné stránky jsou jinde. Dokonce ještě lepší strategie je nechat vaše zaměstnance, aby si své manažery zvolili sami.

Vaši lidé mají své silné stránky: využívejte jich!
Postarejte se o to, aby vaši lidé trávili většinu času při práci nad tím, v čem jsou nejlepší.(The Happy Manifesto: 10 Steps to a Great Workplace. Happy: Serious learning [online]. UK: Happy, 2015, 2015 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http:/www.happy.co.uk/the-happy-manifesto-10-steps-to-a-great-workplace/)

Každý manažer a řídící pracovník potřebuje inspiraci, networking s jinými kolegy stejného profesního zařazení a především relevantní informace. Jen tak bude schopen včas a adekvátně reagovat na změny, kterými jeho organizace prochází. Mezinárodní konference pak mohou posloužit jako vhodná platforma pro výměnu informací – jejich role je z tohoto pohledu nezastupitelná.

Šťastní a spokojení zaměstnanci - zdroj konkurenční výhody pro firmy

Snaha firem či organizací nekonvenčními myšlenkovými postupy (thinking out of the box) porovnávat silné stránky firmy/organizace s příležitostmi, které se aktuálně nabízejí,
a nacházet tak zdroje konkurenční výhody, nebývá často úspěšná a firmy nespatřují příliš mnoho ekonomicky přínosných možností, jak změnit či zlepšit status quo. Pro stromy nevidí les, jak říká české přísloví. Zacílení této snahy na zaměstnance a stálá péče o jeho motivující pracovní zařazení a pracovní prostředí odpovídající jeho potřebám přitom nepatří z hlediska potřebných investic mezi nejnákladnější.   

Mít ve firmě šťastné a spokojené zaměstnance, kteří působí na motivujícím pracovišti, je nepochybně výhodné. V dnešní době jsou si všichni výkonní manažeři vědomi vysokých nákladů spojených s fluktuací zaměstnanců. Logicky bychom prohlásili, že mít šťastnější zaměstnance je pro firmu lepší. Dokázat kvantifikovat tento parametr však není zcela jednoduchou záležitostí. Necháme-li stranou nižší náklady spojené s udržením existujících zaměstnanců ve firmě, nabízí se zamyšlení, jaké jsou vlastně reálně výhody plynoucí ze skutečnosti, že ve firmě máme šťastné zaměstnance.

Na základě analýzy více než 200 vědeckých studií na téma štěstí Shawn Achor, který je autorem slavné knihy The Happiness Advantage, přichází s následujícím komentářem: "[Šťastní zaměstnanci] vykazují vyšší produktivitu práce, dosahují většího objemu prodeje, mají lepší výsledky na pozicích, které zahrnují vedení lidí, a dostávají vyšší hodnocení svého výkonu a vyšší plat. Mají také větší jistotu zaměstnání a je u nich nižší pravděpodobnost čerpání tzv. sick days, tedy volna při méně závažném onemocnění. Pravděpodobnost jejich odchodu z firmy je velmi nízká, stejně tak jako pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření. Existuje větší míra pravděpodobnosti, že výkonní ředitelé, kteří jsou sami šťastní, řídí týmy zaměstnanců, kteří jsou jak šťastní, tak i zdraví, a kteří považují pracovní atmosféru, v níž se pohybují, za prostředí umožňující jim dosahovat vyšších výkonů." (Achor 2010, s. 39). 

Analýza a komentáře k následujícím devíti bodům pocházejí z pera mladé autorky jménem  Elinor Schmitz-Jansen, která příležitostně hostuje na blogu/webové stránce autora výše zmíněné publikace Shawna Achora. Její precizní hodnocení situace, komentáře a vhodně zvolené příklady z praxe jsou pro firmy inspirativním a cenným materiálem, jehož praktičnost vystupuje do popředí v momentě, kdy firmy potřebují nově nastavit firemní procesy. Autorka identifikuje devět výhod plynoucí z přítomnosti šťastných a spokojených zaměstnanců ve firmě, a to v následujícím pořadí:

Pocit štěstí povzbuzuje kreativitu.

Šťastní a spokojení zaměstnanci jsou preciznější a mají lepší analytické schopnosti.

Šťastní a spokojení zaměstnanci lépe zvládají problémy.

Šťastní a spokojení zaměstnanci znamenají nižší náklady.

Šťastní a spokojení zaměstnanci snáze uzavírají obchody.

Šťastní a spokojení zaměstnanci poskytují lepší služby.

Šťastní a spokojení zaměstnanci jsou produktivnější.

Šťastní a spokojení zaměstnanci z firmy neodcházejí.

Šťastní a spokojení zaměstnanci mohou být součástí strategie značky
a oživit prodej.

(9 benefits of having happy employees. Happy: Serious learning [online]. UK: Happy, 2015, 2015 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http://www.happy.co.uk/9-benefits-of-having-happy-employees/  - překlad autorka.)

Jakýkoliv komentář k výše uvedenému výčtu výhod pro firmu je zcela nadbytečný. O to je více zarážející, jak mnoho zaměstnavatelů upřednostňuje krátkodobé finanční efekty a péči
o své zaměstnance redukuje např. pouze na stravenky. Dokladem této tendence je masové rušení zaměstnaneckých benefitů počínaje od podpory jazykové výuky až po neproplácení přesčasů, kumulování funkcí, apod., často aniž by existoval pádný ekonomický důvod.  

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář