8.7. se sejdeme k otázce řeckého dluhu

24. červen 2015 | 16.56 |

Problém řeckého dluhu se vyhrocuje a jeho řešení se dostalo do slepé uličky. Tzv. "věřitelé", právě jako euroreprezentace selhaly. Selhaly tolikrát, že je nutné hledat řešení na širší bázi. Tou by mohl být mezinárodní odborný kongres k problematice řeckého dluhu.

Doporučuji setkání zájemců na toto téma. Konkrétně:

Určitě vymyslíme něco chytrého a aktuálního. Soudě dle toho, kdo má o setkání zájem

Příloha: Několik materiálů, které jsem k Řecku v poslední době napsal, včetně návrhu na mezinárodní kongres na téma "Řecký zahraniční dluh"

Řecko bylo pohřbeno, hraje se již jen o čas. Přesněji - o to, co se v čase "řízeného bankrotu" stane, kam Velká řecká lež vyústí, resp. čím bude překryta, než řízený bankrot přeroste v neřízený. - Tak by se dalo přečíst to, jak eurounijní reprezentace a spolek věřitelů vyhodnocují návrhy, ke kterým dotlačily Řecko.

Každý normální člověk, který má elementární vzdělání (na úrovni bakalářského kurzu makroekonomie) ví, že zvýšení DPH na 23 procent znamená definitivní zablokování růstu jakékoli ekonomiky. V případě Řecka to ovšem navíc znamená to, že se tato země stane naprosto nekonkurenceschopnou, pokud jde o odvětví turismu. Nejen, že se Řecko stalo zemí, kde již nyní hrozí to, že si z bankomatu turista nevybere peníze, ale po zvýšení DPH bude vše, co souvisí s turismem (ubytovací kapacity, služby, doprava...) citelně dražší než ve srovnatelných zemích (Turecko, Itálie, Španělsko, ale také Albánie, Chorvatsko, Bulharsko). Podobný efekt bude mít i zvýšení odvodů do důchodového zabezpečení, které rovněž zvýší cenu práce a tudíž i služeb. Negativní dopad na ekonomický růst a tudíž i na snížení základu, ze kterého se může splácet řecký dluh, bude mnohem větší než to, o kolik se zvýší procentuální výběr z tohoto základu, který lze převést na splácení dluhu.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2476-23-dph-recko-odepsali-ale-jaky-je-plan-b.html

Singer v Otázkách Václava Moravce uvedl, že Řecko stálo Evropskou unii doposud čtyři plné státní rozpočty ČR! (Poslechněte si a podívejte se.) - Kdo to rozkradl? Řekové určitě ne. Nehorázné tunelování EU shora:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

Jinak - implicitně Singer předpokládá brzký finanční krach Řecka, ale ani ten nic neřeší.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2415-pred-00-4x-rozkradene-recko-dalsi-zlocin-g7.html

Nemám patent na rozum, tak jen náměty na některé organizační a obsahové otázky:

1. Kdo by se kongresu zúčastnil (podle jakého klíče – stačí splnění jednoho z atributů):

- Uznávaní odborníci na ekonomii dle akademických kritérií.

- Ti, co doložitelně delší dobu vývoj v Řecku sledovali a byli schopni ho realisticky prognózovat, upozorňovali na hrozící nebezpečí a "přešlapy".

- Osoby delegované "dlužníky" i "věřiteli".

- Zástupci vybraných mezinárodních organizací (EU, BRICS, apod.)

2. Formát kongresu:

- Jednání v sekcích i v plénu.

- Výstupy – formulování doporučení.

- V kontroverzních otázkách – možnost veřejného prezentování odchylných stanovisek.

3. Tematické okruhy:

- Anamnéza vývoje Řecké krize.

- Identifikování příčin Řecké krize.

- Ztráty a výnosy v průběhu Řecké krize – kdo a jak se na nich podílel, kdo prodělal a vydělal.

- Předpoklady a nástroje obnovení růstu řecké ekonomiky.

- Předpoklady a nástroje obnovení funkcí řeckého státu a eliminování negativních jevů (korupce apod.)

- Možnosti a způsoby splácení řeckého dluhu.

- Udržení stability evropského finančního systému v průběhu řešení řecké finanční krize.

- Nastínění různých scénářů dalšího vývoje řecké krize, jejich SWOT analýza - klady a zápory, rizika a příležitosti (otázka odchodu Řecka z Eurozóny, přechod k alternativním možnostem splácení dluhu apod.).

Mezinárodní odborný kongres není "všespasitelný", ale patrně by přispěl k vyjasnění či minimálně lepšímu pochopení toho, o co jde. Možná, že by došlo i k vyostření některých otázek. V odborné sféře však většinou převládá snaha dobrat se řešení založeného na určitém konsensu. A hlavně – omezil by se prostor pro působení největších parazitů, pro největší iracionality a pro přípravu půdy k "osvědčenému" řešení.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2363-mezinarodni-kongres-recky-zahranicni-dluh.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář