Zničující globální válka není neodvratná (2)

9. prosinec 2014 | 08.00 |

(Pokračování ze včerejšího dne)

Ad 3. Na co lze spoléhat při odvrácení globálního válečného konfliktu

Naprosto klíčovou roli bude hrát to, jak lidé v jednotlivých částech světa (a samozřejmě podstatným způsobem i v takových zemích jako je naše) budou chápat, o co v dnešním světě jde. Pokud převáží manipulace většinou veřejnosti a na ni navazující represe vůči těm, co se snaží globálnímu konfliktu zabránit, může ke globálnímu zničujícímu válečnému konfliktu skutečně dojít. Spoléhat lze přitom zejména na následující:

- Historickou zkušenost, že lidé si v kritických chvílích vývoje lidstva začínají uvědomovat, o co jde, což má mj. oporu v tom, jak funguje lidská psychika, k tomu viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/1709-jake-reformy-a-proc-245-rv-ekonomie-a-stesti-1.html
http://radimvalencik.pise.cz/1710-jake-reformy-a-proc-246-rv-ekonomie-a-stesti-2.html

0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:EN;mso-fareast-language:X-NONE; mso-bidi-font-weight:bold">http://radimvalencik.pise.cz/1711-jake-reformy-a-proc-247-rv-ekonomie-a-stesti-3.html
http://radimvalencik.pise.cz/1712-jake-reformy-a-proc-248-rv-ekonomie-a-stesti-4.html
http://radimvalencik.pise.cz/1714-jake-reformy-a-proc-249-rv-ekonomie-a-stesti-5.html
http://radimvalencik.pise.cz/1715-jake-reformy-a-proc-250-rv-ekonomie-a-stesti-6.html

(Zde jsem se pokusil v polemice s P. Čírtkem popsat, jak funguje fenomén "vztažení" našeho konání k tomu, co tomuto chování dává smysl.)

- Roli některých států (příp. alespoň některých politiků v některých státech), kterým současné dění může napomoci uchovat či obnovit funkčnost institucionálního systému vůči globálně i lokálně působícím strukturám založeným na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1336-ukrajina-odstartovala-zasadni-globalni-promeny.html

- Fakt, že základní globálně sdílené paradigma vyjednávání vlivu v rámci struktur založených na vzájemném krytí prochází krizí a bude docházet k jeho proměnám (kdy může sehrát roli i aspekt výměny generací apod.).

- Na roli vědeckého poznání, které (pokud jeho role není eliminována postmoderními vlivy) je schopno být oporou racionální reflexe či racionálního pochopení současné reality (z potřebného nadhledu), předvídat vývoj a současně nabízet východiska ze současné situace.

Ad 4.: Jakou alternativu (s ohledem na příčiny hrozícího globálního konfliktu) lze dát a prosadit

Podle mého názoru (a jsem stále více přesvědčen, že adekvátního) jde o změnu typu fungování ekonomiky a s tím související změnu charakteru ekonomického růstu, a to přesně v intencích tezí, které byly projednány na pracovní části 17. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání (cituji z části informace o průběhu konference, doporučuji přečíst celou):

"V navazující pracovní části konference probíhající v sekcích zaměřených zejména na vzdělávací a penzijní systémy probíhala diskuse k hypotéze, podle které nejobecnější příčinou současných problémů ekonomických i sociálních problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího modelu setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. modelu rozvoje, jehož těžištěm a hnacím motorem jsou produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu. Zvláštní pozornost byla věnována hrozbám a příležitostem, spočívajícím v prosazení, resp. pokračujícího blokování komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění."
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1876-jake-reformy-a-proc-304-konference-jaka-byla.html

Ad 5: Jaké kroky jsou k odvrácení válečného konfliktu nejdůležitější

Podle mě je nejdůležitější co nejrychleji připravit komplexní program vzájemně propojených reforem v těch oblastech, které jsou pro přeorientaci ekonomiky výše uvedeným směrem klíčové. K tomu viz mj.:

http://radimvalencik.pise.cz/1861-jake-reformy-a-proc-296-rv-uvodni-slovo.html

Velmi důležité jsou i všechny akce kvalifikovaného občanského odporu. Například ta, která se konala 7.12.2012 proti ovládnutí ČT těmi, kteří vytvořili (pod vlivem globálně působících struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad) informační clonu o tom, co se skutečně odehrává v USA, na Ukrajině a v dalších částech světa; a nejen to - dnes v podstatě naplno rozjíždějí válečnou propagandu., viz např.:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vysilejte-pravdu-Pred-Ceskou-televizi-v-Praze-protestovaly-desitky-lidi-349024

Bez válečné propagandy nelze spustit válku. Tady se nabízí prostor pro účinný vliv občanského odporu.

V neposlední řadě je pak velmi důležité mezinárodní propojení protiválečných aktivit opírajících se o kvalifikované pochopení toho, o co dnes jde. V případě naší země je to zejména spolupráce s podobnými aktivitami na Slovensku, v Německu, Polsku a dalších zemích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře