Volby2017/188: Babiš - historie kauz

16. srpen 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejňuji článek publikovaný před několika dny, ale na stále aktuální téma a velmi důležitý pro výsledek voleb.
V první reakci na informaci o trestním stíhání Babiše jsem s trochou nadsázky napsal:

To si snad ta svině Babišova objednala jako svůj hlavní volební trumf. Jemu nestačí přes 30. On chce přes 50 %.

(Takovou blbost na "druhé straně barikády" nepředpokládám.)

Poprvé jsem pak zaznamenal, že i někteří politologové začali chápat, o co jde, viz:

Vaz mu to nezlomí. Stíhání Babiše může ANO naopak pomoci, shodují se politologové

Z toho, co by jiným politikům zlomilo vaz, vychází šéf hnutí ANO Andrej Babiš neporažen. Žádost policie o vydání Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, která ve čtvrtek dorazila do Sněmovny, může hnutí naopak ještě posílit. Shodli se na tom politologové, které Novinky oslovily.

Viz: https://www.novinky.cz/domaci/446058-vaz-mu-to-nezlomi-stihani-babise-muze-ano-naopak-pomoci-shoduji-se-politologove.html

Dokonce na Facebooku někteří začali spekulovat, zda za tím vším skutečně nestojí Babišova iniciativa. Nemyslím, ale zapomíná se na všechny dosavadní případy války "Babiš versus zbytek světa", války vedené indiskrecemi. Tak připomenu, jak to doposud vždy bylo, co se odehrálo a jak to vždy dopadlo (články jsou krácené):

Babiš-Šincl? Standardní válčení indiskrecemi

19. červen 2015 |
Překvapivě velký rozruch vzbudil střet Babiš verus Šincl. Jen namátko některé články z posledních dní či spíše hodin:

http://www.novinky.cz/domaci/372786-babis-ma-svoji-podnikovou-policii.html

http://echo24.cz/a/iVdHW/velky-andrej-te-vidi-jak-dlouho-muze-byt-vyderac-nejpopularnejsim-politikem

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/123691-o-tomto-volici-babise-nevi-a-je-to-vazne-upozornuje-komentator/

Nechápu, proč tolik rozruchu. Vždyť je to standardní, přímo v učebnicové formě předváděné válčení enkláv struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásadprostřednictvím indiskrecí. Přispívá k veřejné osvětě. K tomu mj. viz: V připravovaném článku (uveřejním v seriálu o reformách 22.6.) píšu mj. toto: "Problém je to, že od kradení jako individuálního fenoménu (a nejen od tohoto typu porušení obecně přijatých zásad) se odvíjí vznik struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (spojené se vzájemným vydíráním a současně i protěžováním). To, čeho jsem teď svědky v přímém přenosu v souvislosti s aférou Babiš-Šincl, kdy dvě enklávy ve strukturách založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad válčí těžkými kalibry indiskrece."

To, o co jde, jsme již dávno popsali, viz například slovníček v monografii "Perspektivy a financování odvětví rozvoje produktivních služeb", kterou jsme vydali v roce 2014. Cituji (a červeně zvýrazňuji to, co se válčení prostřednictvím indiskrecí přímo týká):

Slovníček původních pojmů

Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (zkráceně -struktury založené na vzájemném krytí): Jedná se typ sociálních sítí, které mají podobu vzájemného vydírání, vzájemného krytí i vzájemného protěžování v institucionálním systému společnosti těch, co na sebe vědí něco takového, zveřejnění čehož by v daných společenských podmínkách vedlo k jejich difamaci a potrestání. Vazby v těchto strukturách jsou mimořádně pevné, mají tendenci propojovat se s vazbami založenými na investování do společenské pozice a ovládat částečně či za určitých podmínek i plně institucionální systém společnosti.

Jádro vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí (zkráceně - jádro vyjednávání vlivu): Spontánně se utvářející skupina osob zastupujících různé struktury založené na vzájemném krytí, která vyjednávají společný vliv uplatňovaný prostřednictvím těchto struktur a zejména pak způsob reakce na případnou indiskreci v rámci těchto struktur, ke které dochází v případech, když se některá osoba či skupina osob v těchto strukturách cítí nedoceněna či ohrožena.

Základní ideové paradigma jádra vyjednávání vlivu (zkráceně – základní ideové paradigma): Souhrn postojů a postupů (toho, co se musí uznávat a dodržovat) při vyjednávání vlivu uplatňovaného koordinovaným postupem struktur založených na vzájemném krytí, zejména pak při řešení problémů spojených s indiskrecí. Základní ideové paradigma na jedné straně ospravedlňuje ty, kteří ve strukturách na vzájemném krytí působí, v očích jich samotných, na druhé straně orientuje na aktivity, které jsou pro uplatňování efektivního vlivu struktur a překrývání jejich praktik i důsledků uplatňování těchto praktik nezbytné. Umožňuje globální koordinaci vlivu struktur založených na vzájemném krytí a v případě potřeby koncentrování jejich vlivu do lokálních podmínek. Základní ideové paradigma má klíčový význam pro stabilitu moci generované působením struktur založených na vzájemném krytí. Modifikace a proměny tohoto paradigmatu jsou jedním z faktorů, který nejvíce ovlivňuje globální dění.

Investování do společenské pozice (zkráceně - poziční investování): Pořizování pozičních statků za účelem vytvoření nerovnoprávného postavení lidí hlediska využívání investičních příležitostí (jak těch, které jsou spojeny s nabýváním schopností, tak těch, které jsou spojeny s jejich uplatněním). Má celou řadu forem od prestižní či okázalé spotřeby až po spotřebu související s rozhráním her, v nichž vítězí ten, kdo disponuje většími finančními prostředky (právní spory, omezení bezpečnosti apod.).

Struktury založené na pozičním investování (zkráceně – poziční struktury): Spojování osob, které disponují velkými finančními prostředky, do skupin či sociálních sítí, které se (z hlediska využívání investičních příležitostí, ale i každodenních společenských styků, místa bydlení, trávení volného času apod.) oddělují od ostatního obyvatelstva.

(s. 93-94)

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

A jak to dopadne? Zapracují jádra  vyjednávání vlivu a situace se dočasně uklidní. Jedinou "ztrátou" (jejich) či "ziskem" (naším) bude to, že normální lidé trochu víc pochopí, o co jde. Tak toho aspoň co nejvíce využijme. Dokud to, o co jde, co se děje a co dělat, nepochopíme dostatečně, nenajdeme cestu z krize, která se bude rychle vyostřovat. A pochopit to není zas tak těžké. Doba nám v tom pomáhá.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2450-babis-sincl-standardni-valceni-indiskrecemi.html

Babiš: Válka indiskrecemi. Proti všem!

21. březen 2016
....

Tak jsem to tehdy napsal. A tak to také tehdy Dopadlo. A jak to dopadne nyní? Situace se od té doby dost změnila:

- Jádra vyjednávání vlivu uplatňování vlivu prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí ztrácejí svoji roli a tím i schopnost tlumit válku indiskrecemi. Proto lze očekávat ještě bouřlivější dění než tehdy. I možnost nahlédnout více "pod pokličku" toho, co se odehrává.

- Rovněž tak základní ideové paradigma je krizi a není schopno plnit svojí sjednocovací funkci.

- To obojí povede k tomu, že Babiš spíše posílí a veřejnost bude mít příležitost uvědomit si, kam až zašla degenerace institucionálního systému.

Takže pozorně sledujme. Bude to stá zato. A hlavně – uvědomme si, že není možné stávající systém jen odsuzovat, je potřeba se kvalifikovaně bránit a hlavně: Postupně se sjednocovat na dostatečně konkrétním pozitivním programu nápravy a obrany. Otevírá se další okno k prokomunikování nezbytných reforem.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3269-babis-valka-indiskrecemi-proti-vsem.html

Babišův předvelikonoční "biblický" projev v PS

25. březen 2016

Babišův biblický projev na 43. schůzi poslanecké sněmovny 23. března 2016 byl některými kritizován a odmítnut, jinými přivítán. Myslím, že celkově Babiš příznivce spíše získal, než ztratil.

Proč ho nazývám biblickým? Jednak vzhledem k předvelikonoční době, jednak z hlediska role, do které se Babiš situoval, jednak z hlediska biblických úsloví, kterými se dají pojmenovat jeho jednotlivé části. (Mj. málokdo si povšimnul právě této "biblické" logiky, která je do projevu vtělena.) Proto právě této logice budu věnovat pozornost. Nebudu rozebírat a komentovat text Babišova projevu, protože tím bych jej ochudil o původnost a bezprostřednost projevu. A také proto, že bych tím mohl sklouznout do hodnotících soudů v oblasti polarity "Babiš versus Nebabiš", čemuž se chci vyhnout, protože vyústění mého článku je (jak uvidíte) v něčem úplně jiném.

Ten si přečte či poslechněte sami. Je to důležité a seznámení s ním by mělo patřit k obecné kultuře dnešního člověka. Mj. i proto, ať víme, v čem žijeme, a začneme přemýšlet o tom, co s tím dělat. Zde je celý text:

http://svobodnenoviny.eu/cely-projev-andreje-babise-ke-kauze-capi-hnizdo/

...

A teď to hlavní, ode mě, "nebiblické"

Ponechejme stranou otázku, zda a do jaké míry je Babiš padouch. Položme otázku jinak: Nestálo by zato aplikovat kritéria, které zformulovali jeho nynější sudiči, na všechny ty případy, které ve svém projevu uvedl? A i na řadu dalších, které "vyšuměly". Nestálo by za to, položit si otázku, kdo má tu moc uplatňovat politiku dvojího metru v takovém rozsahu a s takovou razancí, jak to vidíme?

Úplně na závěr

Babišův projev i diskuse k němu jsou velmi výživné. Pokud mně vyjde čas, ještě se k tématu vrátím. A budu reagovat i na případné reakce k tomuto textu.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3277-babisuv-predvelikonocni-biblicky-projev-v-ps.html

Kdo vyhraje: Babiš, nebo Bělobrádek?

26. březen 2016

Novinky uveřejnily 25. března článek nazvaný "Politologové: Babiš promarnil šanci oslovit voliče, udělal ze sebe Paroubka". Nejde jen o to, že je svědectví dalšího pokusu vyzkoušet proti Babišovi všechno, co se dá. Dokonce i přes Paroubka. Pozoruhodné je hodnocení Babišova projevu ze strany "politologů" i Bělobrádka. Ne tím, že je (v intencích Novinek resp. Práva) zaměřeno proti Babišovi. Ale tím, že ani "politologové" (mj. proto je píšu v uvozovkách) ani "politik" neřekli: BABIŠ NEMÁ PRAVDU V MILIARDOVÝCH KAUZÁCH, O KTERÝCH HOVOŘĺ. Nebo měli říci: BABIŠ NEMÁ PRAVDU V MILIARDOVÝCH KAUZÁCH, O KTERÝCH HOVOŘĺ a od toho odvodit své závěry. Nebo měli aspoň naznačit, že je složité posoudit, do jaké míry měl Babiš pravdu, když hovořil o tom, v jaké realitě žijeme.

Jaký to má důsledek? Oni nevědomě (s omezeností vyplývající ze slouhovství současnému typu moci) potvrdili Babišovu charakteristiku současné společnosti! A současně s tím potvrdili i to, že oni (vybraní "politologové" a vybraný "politik") to považuji za normální. Považují za normální stav společnosti to, co normální není. A považují za normální dokonce i tak zjevné a exemplární používání dvojího metru, jak se snaží předvést organizátoři diskreditační akce.

A teď se budou divit, že lidé takový pohled na společnost nepřijmou a budou se (nevím, zda oprávněně) obracet k Babišovi jako možné naději.

Ukáže se to už v nejbližších volbách. Přijde další trest udělený voliči "klasickým stranám" za systematické lhaní a krytí rozkrádání společnosti ve velkém a shora. Za politiku, která vede do slepé uličky.

Zde je pro ilustraci článek "Politologové: Babiš promarnil šanci oslovit voliče, udělal ze sebe Paroubka" (podtržené a zvýrazněné mnou):

Projev, v němž vicepremiér Andrej Babiš (ANO) v úterý před poslanci vysvětloval kauzu Čapí hnízdo, nehodnotí politologové a odborníci na marketing jako podařený. Babiš podle nich promarnil šanci oslovit voliče před krajskými volbami. Přímý přenos Babišova proslovu podle údajů České televize sledovalo průměrně 348 tisíc diváků starších 15 let.

Jan Jirák, který se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy specializuje na média a novinařinu, nevnímá Babišovo vystoupení jako zajímavé. Spíše než jako projev racionálně zaměřený na potenciální voliče hnutí ANO vidí asi devadesátiminutový proslov jako snahu ministra financí definovat svůj pohled na svět.

"Myslím, že to byla široko daleko jediná příležitost v nějakém souvislejším vystoupení se pokusit tu situaci pojmenovat," uvedl Jirák. "Ten podtón ukřivděnosti je nepříjemný. Ten, myslím, je marketingově nezvládnutý," dodal. Citelné podle něj v projevu byly i Babišovy emoce. Nemá přitom za vyloučené, že ministr skutečně čelí tlaku na odchod z funkce.

Politolog a odborník na politický marketing Jan Kubáček považuje Babišovo vystoupení za promarněnou příležitost. Předseda hnutí ANO podle něj nevyužil šanci přebít rozruch kolem Čapího hnízda jiným třeskutým materiálem a připravit si půdu pro blížící se krajské volby.

"Měl možnost mluvit první a nastolit agendu, využít toho nekonečného přímého přenosu," řekl Kubáček. "Očekával jsem, že půjde do protiútoku a udělá z toho výkop kampaně hnutí ANO před krajskými volbami," podotkl.

Podle Kubáčka ale Babiš sklouzl ke stylu, který již česká veřejnost zažila u jiných politiků, když nepřesvědčivě vysvětlovali své majetkové poměry. "Bylo to upachtěné, nevěcné, rozplizlé. V podstatě se trochu přiřadil ke všem těm politickým matadorům, kdy vystoupil a nic neřekl," poznamenal politolog. Babiše porovnal s bývalým premiérem za ČSSD Jiřím Paroubkem. "Připomínalo to velmi průměrná vystoupení, sice dobře připravená, ale průměrná vystoupení Jiřího Paroubka," podotkl.

Kubáček dodal, že pokud by Babiš udržel tento styl komunikace, mohlo by mu to uškodit. Pro voliče je totiž atraktivní i tím, že jeho vyjadřování se lišilo od mlžících projevů zkušených politiků.

Z Babišova vystoupení bylo podle Kubáčka patrné, že se na něj vicepremiér připravoval s týmem poradců. Je podle něj ale možné, že se sešlo víc různých pohledů a výsledek proto působil rozpačitě.

Babiš v úterý předstoupil před poslance, aby vysvětlil okolnosti udělení evropské dotace společnosti Farma Čapí hnízdo. Podle některých médií Babiš zakryl vlastnictví Čapího hnízda, aby na dotaci dosáhl. Šéf hnutí ANO v proslovu řekl, že anonymní akcie farmy vlastnili, v době kdy dostala dotaci, členové jeho rodiny. Podle opozičních politiků jde o dotační podvod.

Předseda koaličních lidovců Pavel Bělobrádek ve čtvrtek řekl, že Babiš potvrdil podezření, že majetek přepsal účelově. Situace je podle něj vážná a snižuje kredit vlády i Babiše samotného. Předseda vlády Bohuslav Sobotka opakovaně prohlásil, že je třeba vyčkat na výsledek vyšetřování, které vede česká policie i evropský úřad proti podvodům.

K tomu jen velmi stručně:

Ad Jirák: Byla to snaha definovat "babišův pohled na svět", nebo popis světa, popis reálného stavu věcí?

Ad Kubáček: Jaký třeskutý materiál by ještě chtěl? To už je tento "politolog" skutečně tak otrlý, že považuje za normální to, na co Babiš ve svém projevu upozornil a co popsal? (Mj., pokud by Babiš "třeskutý materiál" měl – a v některých pasážích naznačil, že má – rozhodně udělal dobře, pokud si ho uchoval a nepoužil.)

Ad Bělobrádek: Všechno to, co popsal Babiš, je normální a neškodí vládě. Ale to, že existuje podezření, podle kterého přepsal účelově majetek na někoho, vede k tomu, že situace je vážní a snižuje kredit vlády. No to je úvaha hodná skutečného "politika".

Hoši, hoši! Až voliči vystaví účet, zamyslete se nad sebou. Do jakého perverzního způsobu vidění světa jste spadli a jak jste se rozešli s lidskou normalitou, s používáním rozumu!
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3278-kdo-vyhraje-babis-nebo-belobradek.html

P. S.: Zdá se, že tentokrát se politologové poučili
(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář