Volby2017/104: Ještě o "zločinech kapitalismu"/2

21. květen 2017 | 07.00 |

Na článek uveřejněný v rámci seriálu o volbách "Za všechno může "kapitalismus"?" jsem obdržel více ohlasů, než jsem čekal. Zde je odkaz na původní článek:

http://radimvalencik.pise.cz/4571-volby2017-099-za-vsechno-muze-kapitalismus.html

V článku reaguji na příspěvek, který přednesl generální tajemník Portugalské komunistické strany na Vratimovském semináři. Šlo mi o to ukázat, jak zavádějící mohou být zjednodušené pohledy na současnou realitu.

Od autora, který se podepsal PB, jsem dostal další obsáhlý rozbor stanovisek generálního tajemníka Portugalské komunistické strany a následně pak i několika mých otázek. S mnoha jeho názory nesouhlasím. Například s tím, že vše se odvíjí od toho "jací jsou lidé". Nicméně řada jeho postřehů a postojů formulovaných s nadhledem životních zkušeností i vzhledem k rozsahu poznámek uveřejňuji příspěvek (komentář) na pokračování (proloženě jsou formulace generálního tajemníka Portugalské komunistické strany):

Druhá část

- "V roce, kdy oslavujeme 100. výročí největší události 20. století - Říjnové socialistické revoluce - je samotný kapitalismus zodpovědný za vtisknutí aktuálnosti myšlence komunismu a platnosti projektu, jenž komunisté přinášejí - socialismu a komunismu."

Komunizmus je nedosažitelná meta, fikce, utopie. Mnohdy nefunguje ani mezi nejbližšími v rodině.

VŘSR měla tak výrazná negativa i pozitiva, že si s jejím hodnocením ani v Rusku nevědí příliš rady. Zdá se být jisté, že únorovou revoluci v r. 1917 provedli zednáři (přes britský vliv), když svrhli cara. Ví se, že Lenin si přivezl nemalé peníze z Německa, Trocký z USA. Nebyly to peníze nasbírané chudými lidmi. Také víme, že prvními komisaři byli židé z exilu, a také víme, že Stalin je postupně odstraňoval z vedení země. Země byla postupně ničena válkami: 1. svět. válkou, občanskou válkou (se západní intervencí), 2. svět. válkou. Pravdou je, že socializmus po mnoha strádáních a při trvalém diskomfortu nabízel pracujícím sociální a posléze i právní jistotu, a nízká životní úroveň se poznenáhlu zlepšovala. Myšlenku socializmu však "zradil" lidský faktor. Živočich-člověk není stvořen pro spravedlivý řád. Není k tomu prostě disponován díky své živočišné podstatě. VŘSR je komplikovaný úkaz, na jehož objektivní vyhodnocení je možná ještě příliš brzo.

Zejména pracující na Západě těžili z faktu existence socialistických zemí, ač sami socializmus neměli. Po zmaření socializmu začal být odbouráván i sociální stát na Západě, protože už ho nebylo zapotřebí. Lidem bylo vštípeno, že stát je největší zloděj a měl by být maximálně omezen, ba zprivatizován. I boj proti korupci má za cíl utvrzovat lidi, že je stát okrádá, nikoliv zrušit korupci, (jak se tváří), což ale nejde.

- "V kontextu výrazného vyostřování třídního boje pracující a lid rozvinuli vytrvalý a intenzivní boj. Úloha široce sjednoceného odborového hnutí, ztělesněného CGTP-IN - velkou jednotnou centrálou portugalských pracujících, lidových hnutí a naší strany, to byly určující faktory při obraně zájmů a práv lidu a země ve velmi těžkých podmínkách a k oslabení politických sil, jež podporovaly pravicovou politiku a Evropskou unii."

To jsou obvyklé fráze. Prostě, dělali, co mohli, ale evidentně to nestačilo. Pravda je, že lidé musí odporovat, aby ztížili usurpátorům jejich snahy, ale jsou příliš slabí, než aby mohli zvítězit. Pojmy "levice" a pravice" jsou dnes zcela zmatečné. Nikdo už neví, co to je. Skutečná pravice takovouto EU nechce. Ovšem tzv. levice jde na ruku americkému státnímu establishmentu, a jeho lidem, jimiž jsou prolezlé všechny orgány, kde se o něčem rozhoduje. Nesmyslně hájí kdejakou menšinu, aniž by se starala o postavení zaměstnanců. Jediná třída, která dnes dokáže kolektivně hájit svoje zájmy, je třída bohatých.

- "Třicet let po vstupu Portugalska do Evropského hospodářského společenství, a zvlášť po téměř dvou desetiletích po zavedení Eura, je teď velice jasné, že přidružení Portugalska do procesu kapitalistické integrace bylo pro naši zemi hluboce negativní."

Lidé, které pokládám za důvěryhodné, říkají, že euro je výhodné zejména a snad pouze jen pro silnou německou ekonomiku, která si z EU postupně vytváří jakousi Čtvrtou říši. EU je zcela nedemokratická. Poslanci jsou prakticky bez vlivu, jejich právo vyjádřit se, je striktně omezeno. Komisaři nejsou voleni, ale kooptováni. Rozhoduje jakási anonymní el ita nad tím vším, kterou v podstatě ani nikdo nezná.

- "Diskuse o "budoucnosti Evropy" dokazuje, že Evropská unie není reformovatelná."

Diskuse pouze ukazuje, že není spokojenost. Vidíme, že je reformovatelná, ale pouze ve směru tuhé centralizace a potlačení vlivu jednotlivých národů. Odpůrci prudké integrace nemají dost sil, aby se mohli prosadit. Jak je možné, že poslanci ČSSD a ANO hlasovali v EU proti Orbánovi, tedy proti zájmům našeho lidu, místo aby Orbána podpořili?

- "K obraně Evropy a práv jejích národů, k boji proti populismu a ultrapravici, k ochraně demokracie a svrchovanosti se musíme odtrhnout od kapitalistického integračního procesu, jeho politiky a pilířů a zájmů, jež chrání."

Kapitalistický integrační proces existoval dřív, než EU, či EHS. Kapitalizmus má jediný zájem – maximalizaci zisku. A EU má za cíl spáchat vraždu svých národů. Pod heslem ochrany lidských práv člověka práv zbavit. V násilném integračním spěchu ignoruje cítění lidu stejně arogantně, jako bolševici, kteří to však dělali v zájmu lidu.

- "Především porážku jejího donucování a nástrojů nadvlády, jako je Euro. Právě proto PCP vede kampaň na obranu rozvoje země, proti podřizování se Euru, za nové projednání portugalského dluhu a za veřejnou kontrolu bankovního systému."

To by bylo potřeba ve všech zemích, ale nejsou politici s dostatečným vlivem, kteří by mohli prosadit restart EU.

Světovou rezervní měnou je dolar, na který nemá vliv ani americká vláda, ale jen několik rodin. Každá měna, má-li být směnitelná, musí být kryta dolarem, tedy Národní banka má ve sklepě příslušný pytel dolarů, aby za každou korunovou pohledávku mohla vyplatit onu částku v dolarech. Čili má dluh, z něhož platí úroky. Navíc jsou všechny státy cíleně zadlužovány, aby měli velcí vlastníci peněz do čeho investovat. Vedle toho se tím ještě zvyšuje bezbrannost vlád vůči politickým tlakům přes nadnárodní banky.

Evropská integrace je oprášeným projektem Říše franské a Říše římské národa německého, který znovu nastolil hrabě Coudenhove Kalergi pod názvem Spojené státy evropské a jenž byl protlačen americkým vlivovým centrem (deep state), které chtělo ovládat evropské státy jaksi souhrnně.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář