Volby2017/099: Za všechno může "kapitalismus"?

16. květen 2017 | 07.00 |

Na tradičním, levicově orientovaném Vratimovském semináři (Frýdek-Místek) přednesl před několika dny mezi jinými příspěvek i generální tajemník Portugalské komunistické strany Jerónim de Sousy. Vybírám z něj nejvýznamnější pasáže a to nejdůležitější ještě zvýrazňuji. Proč? Protože se jedná o jednu z nejvíce ilustrativních ukázek toho, proč selhává evropská levice (tj. nikoli jen česká a nikoli jen komunistická). Jak dokáže doslova "odpálkovat" otázku hledání, identifikování a analýzy příčin současných problémů. Nejdříve ale pasáže z výše uvedeného příspěvku (modře a proloženě). Vybral jsem všechny, které se týkají pojmenování příčin současných problémů:

Svět je ponořený do velice nebezpečné spirály ekonomické a společenské krize, nestability, nejistoty, válek, militarismu a jitření reakcionářské povahy politické moci, držené vládnoucími třídami. To jsou rysy, jež vycházejí z prohlubování krize kapitalismu a z imperialistické ofenzívy, jež sílí a je stále násilnější a reakcionářštější odpovědí vládnoucích tříd na složitý proces přeskupování sil na celosvětové úrovni.

Nelze přesně pochopit jevy jako šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize, pokud nevezmeme v úvahu toto pozadí krize kapitalismu.

Situace, jíž jsme vystaveni, je extrémně náročná a složitá. Velkokapitál a imperialismus neváhají uchylovat se k válkám a fašismu, aby si zachovaly moc v kontextu prohlubování rozporů, jež jsou vlastní třídní povaze kapitalismu. Právě k tomu v dějinách opět dochází. Poslední francouzské volby ukázaly, že se systém snaží nutit lidi k falešné volbě mezi ultrapravicí a pokračováním politiky, která je u jejího původu. Odmítáme tuto falešnou volbu. Odpověď na jevy jako je ultrapravice v Evropě spočívá na boji proti jejím příčinám, a ne v zachování politiky, jaká jí umožnila vzrůst.

V rozporu s tím, co před několika desetiletími vyhlašovaly kapitalistické ideologie, třídní boj nejen neskončil, ale zesílil. Písně sirén, jež doprovázely ideologickou ofenzívu k porážce socialismu, a prodaly kapitalismu mír a pokrok, jsou dnes popřeny krutou realitou drtivé většiny světové populace. Vykořisťování, nerovnost, chudoba, nezaměstnanost, válka, zhoršování prostředí, nucená vysídlování, napadání demokracie, obnova fašismu - to je tvář současného kapitalismu, s nímž je nutno bojovat.

V roce, kdy oslavujeme 100. výročí největší události 20. století - Říjnové socialistické revoluce - je samotný kapitalismus zodpovědný za vtisknutí aktuálnosti myšlence komunismu a platnosti projektu, jenž komunisté přinášejí - socialismu a komunismu.

...

V kontextu výrazného vyostřování třídního boje pracující a lid rozvinuli vytrvalý a intenzivní boj. Úloha široce sjednoceného odborového hnutí, ztělesněného CGTP-IN - velkou jednotnou centrálou portugalských pracujících, lidových hnutí a naší strany, to byly určující faktory při obraně zájmů a práv lidu a země ve velmi těžkých podmínkách a k oslabení politických sil, jež podporovaly pravicovou politiku a Evropskou unii.

...

Třicet let po vstupu Portugalska do Evropského hospodářského společenství, a zvlášť po téměř dvou desetiletích po zavedení Eura, je teď velice jasné, že přidružení Portugalska do procesu kapitalistické integrace bylo pro naši zemi hluboce negativní.

...

Diskuse o "budoucnosti Evropy" dokazuje, že Evropská unie není neformovatelná. K obraně Evropy a práv jejích národů, k boji proti populismu a ultrapravici, k ochraně demokracie a svrchovanosti se musíme odtrhnout od kapitalistického integračního procesu, jeho politiky a pilířů a zájmů, jež chrání.

...

Především porážku jejího donucování a nástrojů nadvlády, jako je Euro. Právě proto PCP vede kampaň na obranu rozvoje země, proti podřizování se Euru, za nové projednání portugalského dluhu a za veřejnou kontrolu bankovního systému.

K tomu:

Takže je zdánlivě všechno jasné. Za všechno může "kapitalismus" a "jeho imperialistická ofenzíva".

Věta, kterou dávám do rámečku:

Nelze přesně pochopit jevy jako šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize, pokud nevezmeme v úvahu toto pozadí krize kapitalismu.

Obávám se, že se s takovýmto výkladem spokojí i velká část naší levice. Alespoň jsem nezaznamenal fundamentální kritiku na uvedeném semináři v rámci soudružské výměny názorů.

Předpokládám, že pod současným kapitalismem rozumíme ekonomiku s následujícími atributy:

- Jedná se o reprodukci kapitálů v regulovaném konkurenčním prostředí.

- Vlastníci kapitálu mají různou strukturu, převažuje akciové vlastnictví, významné je i státní vlastnictví kapitálů, individuální či skupinové vlastnictví, družstevní vlastnictví, příp. obecní vlastnictví.

- Zisky z kapitálu podléhají poměrně výraznému zdanění.

- V ekonomice je uzákoněna a není nevýznamná role odborů.

Nyní moje otázky:

- Jakým způsobem vlastníci kapitálu ovlivňují politiku? (Popsat mechanismy.)

- Kteří vlastníci kapitálu to jsou? (Adresně pojmenovat, ale i ty, kteří to nejsou.)

- Jak tito vlastníci způsobují šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize?

- Co je funkční alternativou? (Popsat typ vlastnictví, směnných vztahů...)

- Jak je možné, že sociální demokracie selhávají a o moc lépe na tom nejsou ani komunistické strany, pokud mají v zemi vliv?

Rád uvítám kvalifikovanou odpověď.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší