Volby2017/103: Ještě o "zločinech kapitalismu"/1

20. květen 2017 | 07.00 |

Na článek uveřejněný v rámci seriálu o volbách "Za všechno může "kapitalismus"?" jsem obdržel více ohlasů, než jsem čekal. Zde je odkaz na původní článek:

http://radimvalencik.pise.cz/4571-volby2017-099-za-vsechno-muze-kapitalismus.html

V článku reaguji na příspěvek, který přednesl generální tajemník Portugalské komunistické strany na Vratimovském semináři. Šlo mi o to ukázat, jak zavádějící mohou být zjednodušené pohledy na současnou realitu.

Od autora, který se podepsal PB, jsem dostal další obsáhlý rozbor stanovisek generálního tajemníka Portugalské komunistické strany a následně pak i několika mých otázek. S mnoha jeho názory nesouhlasím. Například s tím, že vše se odvíjí od toho "jací jsou lidé". Nicméně řada jeho postřehů a postojů formulovaných s nadhledem životních zkušeností i vzhledem k rozsahu poznámek uveřejňuji příspěvek (komentář) na pokračování (proloženě jsou formulace generálního tajemníka Portugalské komunistické strany):

První část

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:CS">Toto je téma na knihu a není je možno pojednat v krátkém článku tak, aby byl výsledek naprosto srozumitelný.

Svým vzděláním nejsem povolán k tomu, abych toto interdisciplinární téma zpracoval, ale jako elektro údržbář ve výslužbě mohu snad říci, co si myslím na základě selského rozumu, vlastního pozorování, a výsledku cizích úvah o světě kolem nás, i když riskuji, že výsledek bude poněkud směšný.

Další problém je v používané terminologii, která by měla být redefinována, neboť v průběhu času rychle mění původní význam.

V článku je jako možný zdroj zla uváděn kapitalizmus. Je to pravda i ne. Pokud by kapitalista pojal svoji činnost jako službu společnosti a opravdu ji tak dělal, kapitalizmus by nebyl zdrojem zla. Zdrojem zla je člověk obdařený chamtivostí a nadměrnou ctižádostivostí. Jiný člověk ovšem do velkého podnikání nepůjde.

Dalším zdrojem zla je úplatnost úředníků, kteří podnikatelskou činnost mají regulovat. Regulována být musí, protože využívá většinou bezplatně veřejný prostor. Každá podnikatelská činnost by měla být vymezena tak, aby byla veřejně prospěšná. Nikdo by neměl mít nárok na bezpracný příjem na cizí úkor. Mělo by být omezeno vlastnictví. Pozemky a přírodní zbroje by měly být pouze v užívání, nikoliv ve vlastnictví.

Kapitalista ovšem nemusí být nutně jen soukromá osoba, ale stát, zaměstnanci, akcionáři, družstevníci. Je otázka, která z těchto možností je vlastnictví kolektivní.

Pokud by jednotlivá tvrzení byla vysvětlena příklady, článek by svou délkou odradil čtenáře. Takto ovšem může odrazovat svojí nejasností.

V první části jsou odezvy na jednotlivé body poměrně frázovitého projevu, ve druhé jsou stručná vyjádření k otázkám:

Poznámky k projevu:

-"Svět je ponořený do velice nebezpečné spirály ekonomické a společenské krize, nestability, nejistoty, válek, militarismu a jitření reakcionářské povahy politické moci, držené vládnoucími třídami. To jsou rysy, jež vycházejí z prohlubování krize kapitalismu a z imperialistické ofenzívy, jež sílí a je stále násilnější a reakcionářštější odpovědí vládnoucích tříd na složitý proces přeskupování sil na celosvětové úrovni."

Ano, svět je na tom v porovnání s ideálem stejně špatně jako vždy, horší je to tím, že je lidstvo přelidněné a ovládá technologie, které už dokonce i přesunují člověka na vedlejší kolej, nemluvím-li o zbraních hromadného ničení, které jsou hrozbou nevídaných rozměrů.

Proces jménem lidstvo lze označit jako chaos. Technologický pokrok se od přelomu 19. a 20. stol. již vymkl kontrole a člověk nestačí prudce se měnící situaci ani vyhodnocovat. Jednotlivé turbulence lze rozeznat, ale kdyby je bylo možné vysvětlit, teoreticky by bylo i možné najít řešení nedostatků.

- "Nelze přesně pochopit jevy jako šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlická krize, pokud nevezmeme v úvahu toto pozadí krize kapitalismu."

Myslím, že by vše probíhalo podobně, i kdyby kapitalizmus v krizi nebyl. Potřeba a možnost zmocňovat se zdrojů pro soukromé obohacení není závislá na krizi.

- "Situace, jíž jsme vystaveni, je extrémně náročná a složitá. Velkokapitál a imperialismus neváhají uchylovat se k válkám a fašismu, aby si zachovaly moc v kontextu prohlubování rozporů, jež jsou vlastní třídní povaze kapitalismu."

Války byly už před kapitalizmem, i před feudalizmem. Jsou důsledkem nedostatečnosti zdrojů a agresivní povahy člověka a lidských skupin. Viděli jsme už i války mezi socialistickými státy, byť ne zničující. I války mezi šimpanzi.

Kapitalizmus opravdu války vyvolává, a známe výrok Rothschilda: "Nebude válka, když nedám peníze", a paní Rothschildové: "Žádné války by nebyly, kdyby moji synové nechtěli".

- "Právě k tomu v dějinách opět dochází. Poslední francouzské volby ukázaly, že se systém snaží nutit lidi k falešné volbě mezi ultrapravicí a pokračováním politiky, která je u jejího původu."

To není ultrapravice, ale obrana národní existence tváří v tvář tlaku globalizace, jejímž cílem je národní identitu vymazat.

- "Odmítáme tuto falešnou volbu. Odpověď na jevy jako je ultrapravice v Evropě spočívá na boji proti jejím příčinám, a ne v zachování politiky, jaká jí umožnila vzrůst."

Pokud předefinujeme slovo ultrapravice, pak ano. Slibování vyřešení problémů metodou, která je vyvolala, není omyl, ale záměr. Problém sám řešen být nemá.

- "V rozporu s tím, co před několika desetiletími vyhlašovaly kapitalistické ideologie, třídní boj nejen neskončil, ale zesílil."

Třídní boj téměř vyhasl poté, co kapitalističtí ideologové vytvořili sociální stát a poskytli pracujícím větší blahobyt, než měli v socialistických zemích. Socializmus byl záměrně tak zdiskreditován, že jen nepatrná menšina se nestydí uvažovat o jeho renesanci.

Písně sirén, jež doprovázely ideologickou ofenzívu k porážce socialismu, a prodaly kapitalismu mír a pokrok, jsou dnes popřeny krutou realitou drtivé většiny světové populace. Kapitalistické zřízení se stalo atraktivním a došlo k vnitřnímu rozpadu socialistického tábora.

- "Vykořisťování, nerovnost, chudoba, nezaměstnanost, válka, zhoršování prostředí, nucená vysídlování, napadání demokracie, obnova fašismu - to je tvář současného kapitalismu, s nímž je nutno bojovat."

To je tvář každého -ismu, zejména když existuje majetková nerovnost. Navíc si lidé nechtějí připustit, že používané metody by mohly být tak zlé, jak jsou, protože by tím ztratili naději. Lidé chtějí žít v sebeklamu. Pak jim ovšem není pomoci.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář