Ví Drahoš, do čeho jde?

30. březen 2017 | 12.32 |

Hned tentýž večer, co Drahoš oznámil kandidaturu na prezidenta ČR, jsem napsal stručný ohlas, ve kterém jsem uvedl důvody, proč to nepovažuji za dobrý nápad. Ohlas se setkal s negativními i pozitivními reakcemi. Čekal jsem, že těch negativních bude více, ale nebylo. Dnes připomenu, co jsem před krátkou dobou napsal a rozvedu, proč si za tím stojím.

Ještě před tím však vzpomenu jeden podstatný moment z našich nedávných dějin, ve kterém byl hlavním aktérem, či spíše pouhou figurkou, náš tehdejší premiér, dnes prezident Zeman. Bylo to před 18 roky v tuto roční dobu. Bezprostředně po té, co jsme byli přijati do NATO, v noci vzbudil Zemana telefon z vedení NATO, který se od něj dožadoval povolení přeletů letadel USA přes naše území s cílem bombardovat Jugoslávii. S tím, že letadla jsou již ve vzduchu, nad naším územím budou za třicet minut. Zeman v této stesové situaci souhlasil. Dopustil se tím mj. aktu agrese podle mezinárodního práva, které ovšem dnes už nikdo nebere vážně vzhledem k tomu, jak bylo později porušováno znovu a znovu. Zeman si však uvědomil, jak bezohledná je současná globální moc a čeho všeho je i bude schopna. Byla to tvrdá lekce, kterou dostal. A protože mezi jeho hodnotovou výbavu patří i ne nevýznamný prvek mstivosti, vydal se později a pod vlivem dalších poznatků z toho, jak funguje současná globální moc, cestou vzdoru vůči ní. Tady je hlavní příčina toho, proč se chová, jak se chová, proč byl jedněmi zvolen za prezidenta, proč jej jiní považují za Putinova agenta. Zeman prostě jen odmítl být slouhou slouhů globální moci typu Stropnického a dalších. Podobně, jako se Trump snaží nebýt slouhou globální moci, zatímco jeho předchůdce Obama to neustál a tímto slouhou se stal. Současná globální moc pak napáchala mnoho a mnoho dalšího a ještě horšího zla.

Pod tímto zorným úhlem připomenu, co jsem před necelými dvěma dny napsal:

Drahoš for President?!

Akademika jako prezidenta bych uvítal. Skutečného akademika. Člověka kritického myšlení. Člověka, který dokáže využít autoritu vědy k reflexi toho, o co jde. I v poznání společnosti jde o vědu. Předseda AV ČR má na starosti i autoritu vědy vůči společnosti. Splnil si Drahoš tuto povinnost?

Jde hlavně o to, aby prezident nebyl "slouhou slouhů globální moci", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Obávám se, že selhal. Akademie věd ČR v drahošovské době moc pozornosti tomu, o co dnes jde, nevěnovala. Ale o velké peníze vždy škemrat dokázala. Lidé v naší zemi si zaslouží, aby měli ve vědě oporu (jsou dost inteligentní, aby dali oporu vědě). Nechápu, jak ten, kdo nedokázal z pozice AV ČR využít autoritu vědy proti lampárnám, chce kandidovat proti tomu, kdo to dokázal z pozice prezidenta?!

Chcete volit "slouhu slohu globální moci" do pozice fíkového listu krytí lumpáren?

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4403-drahos-for-president.html

Není v tom nic osobního. Jen nechci, aby byl prezidentem "slouha slouhů globální moci". Pokud jde o Drahoše, je sice zdatný technokrat (jak mě upozornil na základě osobních zkušeností jeden můj známý), ale to rozhodně nestačí. Když chce někdo vstoupit do velké, dokonce do globální politiky z pozice vědecké funkce, aniž by se před tím pokusil využít svých pravomocí (i odpovědnosti) za ovlivnění současného společenskovědního výzkumu ve smyslu poznání toho, jaké jsou příčiny současných problémů, považuji to za zjevný rozpor: Osobně se opírat o autoritu vědy v politice a současně nevyužít vlastních kompetencí k podpoře autority vědy vůči politice (k podpoře řešení otázek, které s problémy současné politiky souvisejí s využitím možností vědy). Jak chce ustát působení sil současné globální moci a nezměnit se v jejich figurku? Jakou máme záruku? Ví vůbec Drahoš, do čeho jde?

Pochybnosti, které mám, jsou o to větší, když si připomenu některé politické Drahošovy aktivity, které spoluorganizoval s využitím (či spíše zneužitím) autority vědy:

Vědci proti strachu a lhostejnosti

My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum.

Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.

Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu.

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

mj. Prof. Ing. Jiří Drahoš, Dr.Sc. AV ČR 

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jako-sasek-a-zelinar-Zatim-nejdrsnejsi-slova-o-kandidatu-Jirim-Drahosovi-pronesl-481466

Výše citovaný pamflet nemá nic společného s vědou, ačkoli se o autoritu vědy opírá. A to z následujících důvodů:

1. Vytváří dojem, že v ČR je akutní nějaká hrozba xenofobie, aniž by uvedl jeden jediný konkrétní příklad. Tak nepostupuje vědec, ale manipulátor, se kterým je manipulováno.

2. Zcela ignoruje rizika, která určitá část organizované masové imigraci přináší (a která se později empiricky potvrdila). Angažovanost ve smyslu jednostranné zaslepenosti nemá s vědou nic společného.

Některými (slouhy a slouhů současné globální moci a jejich poskoky) byl však vybrán patrně právě z důvodu svých osobních selhání. Pokud chce tuto roli hrát, je to jeho problém. Myslím však, že zatím Drahoš opravdu ani netuší, do čeho jde.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.49 (53x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář