Kdy a jak to začne? (Co? - Skutečné reformy!)/1

15. srpen 2016 | 07.58 |

Do diskuse k přípravě 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, která proběhne v Praze 24. a 25. listopadu, připravuji trojici článků, ve kterých se pokouším odpovědět na otázku, kdy a jak mohou začít skutečné reformy, tj. ty reformy, které vyvodou společnost ze slepé uličky narůstajících problémů, animozit a konfliktů.

Pracovní verzi zveřejňuji s předstihem. Jednak vzhledem k aktuálnosti (a nechci čekat, až na ni v rámci diskuse dojde řada). Jednak proto, že se ve středu 17. srpna v 17.30 scházíme s naším týmem k prodiskutování této problematiky (obsah tří článků bude podkladem a v souladu s průběhem diskuse pracovní verzi upravím či doplním).

Pokud by měl někdo zájem diskuse se zúčastnit, není problém - bude se konat v budově VŠFS Estonská 500 (vchod z Kodaňské ulice), Praha 10 Vršovice (tramvaj 22, stanice Ruská, místnost 230 E). Vstup volný.

Kdy a jak začnou skutečné reformy?/1

Radim Valenčík

Kdy, jak a čím se otevře cesta k prokomunikování reforem? (Tj. čím začne obrat k řešení reálných problémů) – Je na čase dát konkrétní odpověď na tuto otázku. "Velké volby" (tj. volby do PS) se rychle blíží. Zbývá něco málo přes rok. A nám zbývají již jen dvě vědecké konference k tomu, abychom ukázali, že dobrá věda (jejíž součástí je i teoretická reflexe vztahu mezi vědou a aktuální praxí) dokáže něco ovlivnit.

Z toho vyplývá jedna z připomínek k dosavadnímu průběhu diskuse: Nedostatečně se snažíme jít až na hranu pochopení a popisu toho, kam až může věda ve svém úsilí ovlivnit reálný vývoj dojít. Nesnažíme se řešit otázku, jak to, co je správné a potřebné (koncepční, zdůvodněné i reálné) prosadit tu a teď, tj. ve zmíněném období, kdy nejdříve proběhnou "malé volby" (tj. krajské a senátní) a po nich ty "velké".

Z tohoto hlediska stojí zato udělat si představu o tom, jak volba dopadnou. K tomu jsem nedávno uveřejnil tento článek:

Červencový volební model TNS Aisa pro Českou televizi přinesl překvapující změny ve volebních preferencích, viz:

Celá zpráva viz:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1869617-preference-cssd-se-v-cervenci-propadly-ano-zustava-prvni

Jsem velmi skeptický vůči volebním modelům a předvolebním průzkumům. Většinou se jedná o účelové prefabrikace, kterým pak volby (jako ty nedávné v Německu, Rakousku, na Slovensku) "nastaví zrcadlo". Mj. z tohoto hlediska doporučuji přečíst čtveřici článků, které jsem před časem o prefabrikaci voleb napsal:

http://radimvalencik.pise.cz/2703-reformy-225-jak-se-manipuluje-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/2704-reformy-226-jak-se-manipuluje-ii.html

http://radimvalencik.pise.cz/2705-reformy-227-jak-se-manipuluje-iii.html

http://radimvalencik.pise.cz/2706-reformy-228-jak-se-manipuluje-vi.html

Výše uvedený průzkum bych však bral vážně. Podle mého názoru se jedná o "necinknuté" výsledky, které téměř do puntíků odpovídají prognóze, kterou jsem (s podrobným zdůvodněním toho, proč se budou volební preference stran vyvíjet tak, jak se vyvíjejí) dal před měsícem a půl. Kdo se chce dozvědět, jak se bude vyvíjet situace (a jak lze současné dění ovlivnit), doporučuji mu tuto dvojici článků:

Malá ukázka z prvního z nich:

Jaké bude mít vyprázdněnost programu ČSSD důsledky:

1. Bude jí stále více chybět vnitřní étos, a tudíž stále více v ní bude sílit pozice těch, kteří ji zneužívají jen ke svému prospěchu.

2. Bude stále méně reálné reformovat či obrodit tuto stranu, tj. vymizí z ní parametr reformovatelnosti.

3. Bude stále více ztrácet důvěryhodnost a tudíž i voliče.

4. Přes sociálně orientovanou rétoriku se její ideová koncepce bude stále více posouvat ke skrytému elitářství (přesně ve smyslu úděsné uniklé mailové korespondence Novotný-Sobotka i toho, co prezentuje Špidla), tj. "problémy bude řešit za vás a bez vás" (což se bude postupně stále více měnit pro ty, kterých se to týká v "obejdeme se bez vás a obětujeme vás").

Jediné, co této straně bude pomáhat, je, že ostatní strany nebudou o moc lepší (budou výrazně horší, nebo s obdobnými koncepčními chybami jen v něčem mírně lepší). Předpokládám, že v krajských volbách ČSSD zase citelně ztratí.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3582-r2016-148-k-programu-cssd.html

Malá ukázka z druhého z nich (výrazně kráceno):

1. Babišovo ANO:

Babišovo ANO nepochybně vsadí na osvědčené "kradou všichni ostatní, jen já ne, jsem jediný, kdo šel do politiky, aby kradení zastavil, proto jsou všichni proti mě". – A patrně to i zabere na hodně lidí, jakkoli všechny strany se vůči Babišovi budou (z různých důvodů) vymezovat. Kauza "Šlachta" (resp. "reformy" klíčových vyšetřovacích orgánů Policie ČR) k tomu byla předehrou. Ostatní součásti Babišova programu budou jen koloritem, většinou mix slibů a definování priorit... Vůči Babišovi půjdou všichni. Jednak proto, že jeho voličský elektorát je tučný a zdá se, že stačí málo k tomu, aby se přelil ve prospěch někoho jiného, jednak proto, že se mnozí Babišova protikorupčního boje bojí. Čím více proti němu budou brojit, tím více ho tím mohou za určitých podmínek posílit...

2. KSČM:

Ta by z povahy věci, jako strana ideová, měla mít program nejpropracovanější. Navíc tlak členské základy vedl k tomu, že požadavek větší programovosti a ideovosti měl za následek i dílčí změny v personální sestavě strany. To, k čemu doposud došlo, je ovšem spíše "velký krok pro člověka, ale malý krok pro stranu"... Proto lze očekávat spíše malé a krůčky, pozice KSČM se však může postupně zlepšovat.

3. ODS a TOP:

Dávám je společně, protože se tyto strany, pokud jde o programovou tvorbu, liší jen vztahem k EU (v ODS převažuje skepticismus, TOP je výrazně proevropská)... Předpokládám, že i v krajských volbách budou tyto strany bodovat ve velmi omezeném rozsahu. Ve volbách do zastupitelstev bude mít určitou výhodu TOP, která získá pravicově orientovanou část proevropského elektorátu.

4. Populistické strany:

Zdánlivě jim doba nahrává. Žádná z nich však nedokázala překročit práh konjunkturálního využívání a povzbuzování nálad. A ani se o to nesnaží, protože se domnívají, že vystačí s prostým pranýřováním daného stavu. Nemyslím, že by mezi nimi vyskočila nějaká štika. Okamurovci a konvičkovci mají největší šanci, ale zaznamenají jen dílčí úspěchy.

5. Další "neutrální" strany:

- KDU-ČSL si uchová pozice, možná mírně posílí (mnoho lidí nebude vědět, koho jiného volit).

- Zemanovci budou živořit na okraji volitelnosti, nedaří se jim ani personálně ani programově nastartovat potenciál, který toto uskupení má.

- Ani Starostové patrně ničím nepřekvapí.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3585-r2016-149-k-programu-ostatnich-stran.html

Na závěr několik poznámek:

- Výsledky "malých voleb" budou pochopitelně modifikovány specifikami krajských a senátních voleb.

- Článek měl velké množství přečtení a velké množství ohlasů, přitom většinu nesouhlasných.

- Prakticky ze všech nesouhlasných reakcí bylo zřejmé, že dotyčné osoby nečetli článek a už vůbec nečetli rozbory, z nichž mé závěry vyplývají (ani to, co je v rámečku, ani celé články, na které pod rámečkem odkazuji).

- V odhadu jsem se zmýlil v jediné věci a v článku jsem to opomenul zmínit. Přecenil jsem míru pozitivní afinity v naší společnosti k EU a dal odhad volebních výsledků TOP a ODS na stejnou úroveň, protože jsem se domníval, že monopolní eupozice TOP vyváží to, co získá ODS svým protiunijním postojem, kde má ovšem řadu konkurentů. Ukazuje se, že s pozitivní afinitou v naší společnosti k EU je to hodně špatné a že podle toho dopadne i TOP.

(Pokračování rozborem toho, jak vstoupit do tvorby programů politických stran)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář