Rozpad globální moci, slouhové a Janda

25. květen 2016 | 20.52 |

Původně jsem měl připraveno ke zveřejnění až 27. 5. v rámci seriálu o reformách. (A taky tam bude zveřejněno.) Ovšem Jakub Janda zase blbne a tak zveřejňuji mimo seriál s předstihem. Tady to je, přesně tak, jak jsem napsal dnes ráno - i s tím dovětkem (važme si toho, že máme Jandu):

Před několika dny (22. května) jsem v článku "R2016/111: TITANIC - experiment naostro/3" formou rozboru jednoho z modelů upozornil na důležitý moment:

"Logicky by se zdálo, že ti, co mají účast v záchraně v rámci "vyvolených" jistou (tj. mají zabezpečenou dostatečně silnou majetkovou pozicí a nemusejí již porušovat obecně přijaté zásady v rámci celé komunity), by měli mít zájem na odvrácení hrozby prozrazení celé hry TITANIC, následně pak alergické reakce na ni v původní hře, která znemožní prosazení kooperativního řešení. Měli by být iniciátory i nositeli snahy zajistit dodržování určitých pravidel v rámci skupiny "vyvolených".

Nic takového v realitě ovšem nepozorujeme. I když většinové společnosti poměrně rychle dochází, jaké hra se hraje (zde mám na myslí celý komplex her typu TITANIC), žádnou snahu o mezení rychlosti rozvratu nikde v našem euroatlantickém světě nepozorujeme. To je fakt, který si zaslouží podrobnější zkoumání."

Návazně jsem nabídl několik vysvětlení:

"1. Snahy zajistit dodržování určitých pravidel v rámci skupiny "vyvolených" existují, ale ty jsou v mnohem vyšších pozičních patrech, takže "zdola" nejsou zaznamenatelné.

2. "Vyvolení" ve vyšších patrech si možnost masové indiskrece neuvědomují či nepřipouštějí si ji a spoléhají na svou schopnost zvládnout vše silovými prostředky.

3. Vyvolení ve vyšších patrech již nemají možnost situaci žádným způsobem ovlivnit a tak se stahují z aktivního působení na společenskou realitu, současný vývoj již probíhá samospádem.

4. Vyvolení ve vyšších patrech se obávají toho, že tlakem na sebeomezení v porušování obecně přijatých zásad celé komunity (stanovením pravidel omezujících toto porušování obecně přijatých zásad) spustí lavinu pochopení reality ze strany "méně vyvolených", tj. "marginálních" hráčů (tj. že tito "méně vyvolení" pochopí, že se s jejich záchranou nepočítá). A to může vést k nesmírně silnému vzestupu reformních tlaků na změnu systému zplozeného propojením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a pozičním investování."

Přiklonil jsem se k tomu, že nejpravděpodobnější je to čtvrté vysvětlení.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3457-r2016-111-titanic-experiment-naostro-3.html

S odstupem několika málo dní, když jsem porovnával model s tím, co se odehrává v poslední době, se mně zdá, že dochází k plné destrukci centra globální moci. Pokusím se příčiny, průběh a projevy této destrukce popsat v několika následujících bodech:

1. Centru globální moci, které vzniklo propojením struktur založených na pozičním investování a struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se nepodařilo vynutit si dodržování určitých zásad (nepřekračování určitých mezí), pokud jde o to, kam až lze zajít ve snaze ze strany marginálních hráčů dostat se mezi "vyvolené".

2. Hlavní příčinou patrně bylo to, že v důsledku rychlé degenerace systému se okruh těch, kteří měli šanci zachránit se v rámci "vyvolených", poměrně rychle zužoval, což části "marginálních vyvolených" ("tj. kandidátů na vyvolené") docházelo a projevili určitou snahu o nalezení reformního, tj. nikoli-katastrofického řešení. To se nepodařilo prosadit, respektive bylo způsobem fungování centra globální moci odvrženo. (Svou roli patrně sehrál i generační aspekt, resp. neschopnost centra globální moci zvládnout přirozenou generační výměnu.)

3. Okruh "vyvolených" se rychle zužoval a současně izoloval, role "marginálních vyvolených" byla při zajištění fungování centra globální moci stále více nahrazována rolí "slouhů" a "slouhů slouhů", kteří byli a jsou vyráběny tím, jak stále ještě poměrně autonomně fungují jádra vyjednávání vlivu na principu demonstrativního používání dvojího metru, vytváření obrazu nepřítele a in-side informací s využitím efektu skupinové konformity.

4. Vznikla nestabilní situace, kdy žádné racionální řešení již není možné "shora" (ze strany izolované, přestárlé, neschopné reflexe ani sebereflexe skupiny "vyvolených") prosadit. Jsme svědky toho, jak globální moc selhává, dochází k jejímu rozpadu. (U nás v EU to vidíme velmi dobře, protože zde už neexistují žádní "vyvolení", ale jen "slouhové" a "slouhové slouhů".)

5. Centrum rozpadající se a degenerující moci po té, co zjistilo, že již a) není schopno efektivně kontrolovat dění; b) není schopno vlastní obměny, reagovalo na svůj rozpad vysláním signálu ke globální destrukci, a to v následujících směrech:

- Pokusit se za každou cenu vyprovokovat globální střet s Ruskem za požití všech typů zbraní.

- Vypěstovat ISIS jako nákazu primitivního militantního náboženství schopného destruovat většinu zemí světa.

- Destabilizovat dosud fungující infrastruktury a institucionální systém EU vyvoláním a usměrňováním masívních migračních vln.

6. Zde je důležité si uvědomit, že tomto případě již nešlo o "plán B", ale o spuštění mechanismu destrukce a autodestrukce s jediným cílem – překrýt to, co se odehrálo. Překrýt to, jak centrum moci zdegenerovalo, jaké škody napáchalo. "Vyvoleným", kteří se izolovali od reálného dění šlo vlastně jen o to, aby překrytím toho svinstva, které napáchali, ještě větším svinstvem utekli sami před sebou. – Ale ani to se jim již nepodařilo. Již nedisponují ani reálným vlivem k tomu, aby vyvolali dostatečně devastující destrukci a autodestrukci.

7. To, k jakým tragédiím ještě dojde, nyní závisí jen a jen na tom, jak rychle bude lidem docházet, co s vlastně děje. K tomu by mohlo stačit (kromě sledování každodenního dění) i toto (popsáno přesně a atraktivní humornou formou):

http://radimvalencik.pise.cz/3449-nemecke-video-lepsi-nez-kdysi-ceska-soda.html

Poznámka na závěr:

U několika lidí, kteří podlehli skupinové konformitě vypěstované dříve dobře fungující, dnes už rozpadající se globální moci, kteří si však ještě uchovali určitou schopnost nadhledu, sleduji, jak na prostou pravdu "není žádný plán B", ale jen obyčejný a totální rozpad globální moci, reagují a budou reagovat. Tím nejznámějším (z kategorie "slouhy slouhů") je asi Jakub Janda. Všimněte si, že občas zaregistruje signály toho, že něco (v intencích jeho pohledu na svět, kdy si idealizuje fungování globální moci) není v pořádku, a celkem otevřeně i s určitou dávkou naivity se k tomu vyjádří. Lidé si ovšem neradi přiznávají, že zase naletěli. Proto jak on, tak i řada dalších vítají každou příležitost objevit "nepřítele" (nechat se navnadit na to, že se jim někdo jako "nepřítel" předhodí), aby si nadále mohli uchovat iluzi toho, že jsou na té správně straně.


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.58 (19x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Rozpad globální moci, slouhové a Janda otakar plšek 29. 05. 2016 - 10:58