Hlavní letošní spor o vizi dalšího vývoje

3. únor 2016 | 10.17 |

Následující materiál mám připraven do seriálu o reformách, který vyústí ve zpracování třetí ročenky-monografie na téma "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb". Uveřejňuji jej mimo seriál a s předtihem vzhledem k jeho aktuálnosti. Mj. i proto, že dnes, tj. ve středu 3. února, se koná pravidel seminář, na kterém probereme i téma, o němž materiál hovoří. Zde je pozvánka na seminář:

Veřejně přístupná odborná diskuse k úvodním tezím pro rok 2016 proběhne

ve středu 3. února

v rámci našeho pravidelného teoretického semináře Ekonomie produktiví spotřeby v 17.30 hodin v učebně 230 E,

budova Vysoké školy finanční a správní z.ú, Estonská 500 (vchod z Kodaňské ulice).

(Po diskusi cca od 19.00 budeme pokračovat neformální výměnou názorů v příjemném prostředí nedaleko VŠFS.)

Srdečně zvu všechny zájemce, zvlášť pak ty, kteřá chtějí svým názorem přispět k obohacení diskuse.

Zde je uvedený materiál v té podobě, v jaké bude za několik málo dní uveřejněn v rámci seriálu o reformách:

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Pokračuji třetím problémovým okruhem, který souvisí s nejvýznamnějším ideovými diskusemi, které se budou v roce 2016 odehrávat:

K 3. problémovému okruhu: Tzv. "4. průmyslová revoluce" versus změna srovnatelná s průmyslovou revolucí

Jasně, přehledně a srozumitelně lze základní spor v této oblasti formulovat takto:

Stačí k pochopení a vysvětlení toho, co se odehrává, koncept tzv. "4. průmyslové revoluce", nebo stojíme na prahu změny srovnatelné s průmyslovou revolucí? Přitom:

- V prvním případě předpokládáme, že průmyslová revoluce odstartovala dynamické zdokonalování technologií, nyní vstupujeme do čtvrté fáze, která se bude vyznačovat velmi rychlým průběhem všech procesů souvisejících s elektronizací, automatizací a informatizací, což ve svých důsledcích povede k dramatickým úsporám práce ve všech oblastech. Jedním z bezprostředních důsledků, se kterým se budeme potýkat během několika let, je to, že 40 % (a později i více procent) stávajících zaměstnanců nenajde v ekonomice, která projde touto změnou, uplatnění.

- Ve druhém případě předpokládáme, že k pochopení toho, co se odehrává, nestačí setrvačné vidění reality. Ekonomika globální společnosti i celá globální společnost prochází mnohem zásadnější změnou. Změnou srovnatelnou s průmyslovou revolucí či patrně ještě výraznější. To, co identifikuje koncept tzv. "4. průmyslové revoluce", je součástí velké proměny společnosti, ale jen dílčí součástí. Podobnými technologickými změnami bude prudká expanze nanotechnologií do nejrůznějších oblastí výroby i spotřeby, zásadní obrat směrem k lokalizaci výrob a s tím související zásadní úspory materiálů a energií, nová úroveň bezprostřední komunikace mezi lidským intelektem (vybaveným takovými technologicky nerealizovatelnými atributy jako je představivost, prožitkové vyhodnocení preferencí, intuice apod.) s možnostmi standardních sekvenčních počítačů a na ně napojených technologií. To hlavní, o co však půjde, je prosazení odvětví produktivních služeb (služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu) jako dominantního sektoru ekonomiky. Jako sektoru, který je těžištěm procesů akumulace, který je hlavním zaměstnavatelem, který určuje novou podobu ekonomického růstu, který je hlavní oblastí spotřebních (ovšem produktivně spotřebních) aktivit člověka, který jako takový naplňuje reálné bohatství lidského života.

V průběhu roku ovšem nepůjde jen o to, vylepšovat vyjádření uvedených alternativ vidění reality. Hlavní odborné výkony vidím v těchto oblastech:

- Ukázat možnost zneužití konceptu tzv. "4. průmyslové revoluce" k rozhrání her typu TITANIC a k predeterminování jejich nekooperativního řešení. Tj. v podmínkách předpokládaného nárůstu ekonomických a následně sociálních problémů posunout problém "jak se postarat a jak zabavit" tu část populace, která se v důsledku tzv. "4. průmyslové revoluce" stává "nadbytečnou", k problému, "jak se zbavit této části populace". (K tomuto posunu bude docházet, či vlastně již dochází nejdříve v kruhu "vyvolených a zasvěcených", aby pak vize zpracovaná v těchto intencích byla předestřena těm, co jsou schopni a ochotni kolaborovat při její realizaci.)

- Průběžně vyhodnocovat zkušenost z konkrétních odborných diskusí, na kterých budou uvedené alternativy konfrontovány. Zde se mj. může ukázat, že neochota vnímat argumenty, bariéry ve vnímání toho, co má a co nemá logiku, apod. ukazuje na markanty hry typu TITANIC.

- Sledovat prezentování konceptu tzv. "4. průmyslové revoluce" v odborné literatuře, v publicistice, v oblasti jeho promítnutí do politických programů, návazně vyhodnocovat zkušenost z této oblasti.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář