Co chybí hnutí SYRIZA? (Budeme to mít my a včas?)

14. červenec 2015 | 08.16 |

Ještě před skončením jednání Řecka s "věřiteli" jsem napsal článek "SYRIZA: Poučme se z chyb", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2538-syriza-poucme-se-z-chyb.html

0pt; font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:16.0pt;mso-fareast-language:X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">který zaznamenal (k mému velkému potěšení) poměrně velký počet návštěv a ohlasů. Je to dobré znamení. Tímto povzbuzen píšu navazující článek, kde se pokusím odpovědět na otázku, CO CHYBÍ HNUTÍ SYRIZA? Tj., co všechno by mělo být v koncepci, o kterou se může opřít jak SYRIZA, tak jakékoli jiné hnutí, které bude usilovat o nápravu současného stavu. Pokusím se to vyjádřit formou modulů. Můžeme se přít o to, co by mělo být obsahem modulů. Měli bychom se však shodnou, že koncepční přístup musí tyto (a případně i další) modulu obsahovat, jinak bude bezzubý:

Modul 1: Reflexe doby

Zde je třeba odpovědět na otázku, zda se nacházíme v běžné situaci, nebo zda se nahromadily a zauzlily problémy, bez jejichž řešení se budou zvyšovat rizika a ztráty (on je to koneckonců boj o naše přežití). Pokud v současnosti jde o určitý historický exces, je dobré popsat jeho základní parametry. Z čeho by mělo každému normálnímu člověku dojít, že se děje něco výjimečného a že změna (náprava) je nutná, pokud nemá být hůř a hůř.

Modul 2: Historické tendence

Zde je potřeba současnou dobu zařadit do kontextu historického vývoje. Nacházíme se v situaci, která se jednou za čas opakuje např. v důsledku toho, že bohatí bohatnoua chudí chudnou, nebo že degeneruje institucionální systém společnosti – a pak je třeba náprava? Nebo je to dáno tím, že se vyčerpaly možnosti setrvačného vývoje společnosti a že je nutný posun společnosti na vyšší úroveň, na novou kvalitu jejího rozvoje, tak jak k tomu bylo např. v důsledku průmyslové revoluce?

Modul 3: Komplex reforem

Jaké reformy a ve kterých oblastech je třeba realizovat? A jak jsou tyto reformy provázány? Co je v nich rozhodující? Jak souvisejí s historickými tendencemi vývoje?

Modul 4: Subjekt změny

Kdo je nositelem, tj. subjektem nápravy? Jak se tento subjekt rodí a zrodí? Jakou institucionální podobu bude mít? A jakou roli v tom může sehrát samotná teoreticky podložená koncepce změn?

Modul 5: Motivy změny

Jaké pohnutky mohou vést lidi k tomu, aby současné problémy řešili? Jak tyto pohnutky souvisejí s jejich životními podmínkami i existenciálním rozměrem jejich života? V neposlední řadě pak jakou roli hraje samotné kritické myšlení člověka?

Modul 6: Bariéry změn

Co nápravě brání? Komu vyhovuje současný stav a z čeho vyrůstá jeho moc? Jaké mechanismy plodí moc, která způsobila krizi daného stavu?

Modul 7: Reflexe (monitotování) situace

Zde je potřeba popsat konkrétní společenské jevy (na bázi konceptu obsaženého v předcházejících bodech), ukázat, jak jsou rozloženy síly, jak se rodí subjekt změn a jak se prohlubuje společenská krize. Přitom tak, aby odsud vyplývaly krátkodobé a střednědobé prognózy, včetně akční odpovědi na otázku, jak reagovat na vývoj situace, tj., co dělat.

**

Toto je minimálních sedem modulů, které by mělo každé koncepční řešení obsahovat. Pak může být dostatečně komplexní a může být oporou v reálném zápase o nápravu. Kdo to myslí vážně, kdo nerezignoval a kdo nechce jen nadávat na to, co strašného se děje, měl by si ve své hlavě koncepci obsahující tyto modulu pěstovat. Učit se z toho, co přináší doba. Učit se z toho, jak se na ni kdo dívá.

Mohou být i další moduly – např. modul týkají se samotné metodologie přístupu, modul, který nazývám využíváním "startovních oken k prokomunikování reforem", modul popisující rozklad mocenských elit a jeho logiku apod. Rád uvítám podněty v tomto směru.

**

Nejhorší by bylo spoléhat, že při pochopení toho, o co jde a co dělat, vystačíme s nějakou katastrofickou či konspirativní vizí. Obojí se dobře čte a autoři, kteří umějí jedno či druhé napsat, bývají populární. Už proto, že obojí dává zdánlivě odpověď na všechny otázky (kdo je ten hodný a kdo je ten zlý, kdo za všechno může), především však vedou k individuálnímu alibismu (nemusíme nic dělat, protože vše se rozhoduje či je rozhodnuto bez nás). Mám na čtenáře větší nároky. Chci, aby systematicky a kriticky přemýšleli, pěstovali si ucelený názor na současnou realitu a byli schopni ji "prokomunikovat" s ostatními (tj. něco z toho, jak chápou realitu, sdělili druhému, a něco od toho druhého převzali). Takto se rodí to, co jako oporu pro období, která nás čekají, budeme potřebovat.

**

Připomínám, že k tomu jsme na přelomu roku zpracovali týmovou monografii, viz (neříkám, že je to jediný možný pohled, ale z něčeho je třeba vyjít):

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Takto nějak bychom se mohli dopracovat k pochopení toho, o co jde:

http://radimvalencik.pise.cz/2438-lidi-pojdme-do-nich-ale-jak.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář