Po stopách katarů (12) Výhled na Katarsko

6. červen 2014 | 08.24 |

V přelomových dobách stojí zato poradit se s historií. A doba, ve které žijeme, takovou je, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1336-ukrajina-odstartovala-zasadni-globalni-promeny.html

Tak jsem si naplánoval týden v zemi katarů - pospolitosti, která ve své době představovala vlivnou a konkurenceschopnou alterantivu naší evropské civilizace ovládané institucionalizovanou církví, resp. bojem mezi institucionalizovanou církví a světskou mocí. Tak abych viděl na vlastní oči, kde žili, co vybudovali, kde probíhala osudová střetnutí.

Základní informace o katarech, kteří se v mnohém podobali našim husitům, resp. táboritům (včetně jejich osudu) celkem objektivně (i když neúplně) vyložené lze najít např. na:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kata%C5%99i

Byli alternativou morálně (snažili se upřímně být "čistí" v pravém smyslu tohoto slova), teologicky (upřímně věřili), sociálně (dokázali zajistit sociální konsensus), ekonomicky (jejich ekonomika vzkvétala, tj. - moderním jazykem - měla konkurenční převahu). Tak se "PROBLÉM" katarů řešil křížovou výpravou a při této příležitosti i zrozením inkvizice. Na čele likvidace katarů stál papež Inocenc III (nomen omen - Nevinný, tj. velký pokrytec a zločinec):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Inocenc_III.

Příznačná je epizoda z Béziers (kam jsme zavítali v předcházejících dílech):

"Křižáci občas pustošili celá města, upalovali katarské dokonalé na hranicích a zabíjeli obyvatele. Např. v městě bylo údajně vybito veškeré obyvatelstvo – dvacet tisíc lidí bez ohledu na vyznání, neboť byli vybíjeni katolíci stejně jako kataři nebo příslušníci jakékoliv jiné víry. Jak líčí pozdější pramen o této události, Dialogus miraculorum Caesaria z Heisterbachu, při dobytí města Béziers uslyšeli křižáci křik obyvatel. "Když podle výkřiků poznali, že tam jsou spolu s kacíři i pravověrní (katolíci), řekli opatovi (Arnaldu Amalricovi, opatu ze Cîteaux): ‚Co si máme počít, otče? Nedovedeme rozlišovat dobré od zlých.‘ A opat (stejně jako jiní) v obavě, aby se kacíři ze strachu před smrtí nevydávali za pravověrné, řekl, jak se povídá: ‚Bijte je, vždyť Bůh zná ty, kdo jsou jeho.‘ (‚Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius‘) A pobito bylo ohromné množství."" (Z Wikipedie).

Využil jsem návštěvu Collioure a vylezl do kopců, abych si přes záliv prohlédl celou oblast, kde pobývali kataři.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Collioure

Foto 1: Pohled přes záliv u Perpignan do hor, v nichž nalezli kataři poslední útočistě.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1342-po-stopach-kataru-2-carcassonne-a-okoli.html

Foto 2: Tentýž pohled s menším přiblížením, dole je vidět nádherné městečko Collioure.


Foto 3. Jedna z nejvýraznějších pevností nad Collioure.

Foto 4: Pohled do hor.

 (Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře