Nepodařený pokus o „vylepšení“ Bursíkovy LES

18. únor 2014 | 11.51 |

K velmi závažnému posunu v citaci došlo na iDNES.cz při informování o Bursíkově LES. Uveřejnila takto citovanou část Manifest Liberálně ekologické strany (LES) - nejdůležitější je červeně a vůbec nejdůležitější velkými písmeny:

"Chceme-li zachovat dosud nenarozeným naději na kvalitní život, musíme zpochybnit model nezbytnosti neustálého růstu ekonomiky a odpoutat se od závislosti na fosilních palivech," píše nová strana doslova ve svém programovém manifestu.

Viz: http://zpravy.idnes.cz/les-se-prihlasil-k-havlovi-kritizuje-ideu-staleho-rustu-p2l-/domaci.aspx?c=A140216_074851_domaci_kop

Ve skutečnosti se v Manifestu Liberálně ekologické strany říká následující:

Jsme liberálové, kteří uvažují v delším horizontu, než je příští měsíc, rok či volební období. Svoboda jednotlivce pro nás nekončí pouze tam, kde zasahuje do svobod druhých, ale také tam, kde ohrožuje svobody generací, které přijdou po nás. Jsme si vědomi, že definice udržitelného rozvoje je překonaná, že poškození ovzduší a proměna oceánů dosáhly již takového rozsahu, že ohrožují stamiliony lidí nedostatkem potravin, suchem a záplavami. Chceme-li zachovat dosud nenarozeným naději na kvalitní život, nelze stavět na neustálém růstu spotřeby a je nutné se odpoutat se od závislosti na fosilních palivech. Jsme liberálové, podporujeme podnikání a chceme motivovat podnikatele i občany k širšímu využívání ekologicky šetrných technologií, a to zejména pomocí ekonomických nástrojů. Chceme postupně směrovat Českou republiku mezi hlavní tahouny ochrany životního prostředí v EU, přičemž tento cíl považujeme za základ budoucí konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperity naší i evropské ekonomiky. Chceme snižovat závislost České republiky na rychle ubývajících neobnovitelných přírodních zdrojích. Chceme zachovat divokou přírodu v národních parcích, ale pečovat i o kulturní krajinu a její tvář, vytvářenou člověkem po staletí. Jsme liberálové a podporujeme decentralizaci, tedy rozvoj místní ekonomiky, místní výroby a spotřeby zemědělských produktů i energií. Tyto trendy podporujeme také jako obranu proti zneužívání dominantního postavení na trhu. Podporujeme také kooperaci, která je základem zdravého rozvoje lokálních aktivit. Jsme liberálové a chceme přispět k proměně České republiky v zemi, která bude patřit mezi světovou špičku ve vývoji a aplikaci nových technologií a inovací nastupující třetí průmyslové revoluce. Víme, že toho nelze dosáhnout bez podpory vědecké práce a investic do kvalitního vzdělání.

Viz: http://stranales.cz/manifest/

Mezi následujícími formulacemi:

"MUSÍME ZPOCHYBNIT MODEL NEZBYTNOSTI NEUSTÁLÉHO RŮSTU EKONOMIKY" (zfalšovaná)

"NELZE STAVĚT NA NEUSTÁLÉM RŮSTU SPOTŘEBY" (pravá)

je zásadní rozdíl. Jak jsem ukázal, růst může být velmi dynamický (dokonce exponenciálně dynamický) a přesto (či dokonce právě proto) trvale udržitelný, pokud je založen na produktivní spotřebě, tj. spotřebě naplňující kvalitu života založenou na rozvoji a uplatnění schopností (nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/968-jake-reformy-a-proc-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/973-jake-reformy-a-proc-4.html

"Zfalšovaná" formulace je zcela nepřijatelná a pokud by byla v manifestu, mohla by být LES velmi nebezpečnou stranou. "Pravá" formulace (a to i v širším citovaném kontextu) je celkem přijatelná, jen je potřeba si pod kvalitou života představit to, co v našem přístupu nazýváme produktivní spotřebou.

Podobné pokusy o "mediální vylepšení" programu LES touto formou mohou spíše uškodit než prospět. A LES by se k tomu měla vyjádřit, aby ji někdo nepodezíral z ekologického fundamentalismu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře