(71.190) Hra: Co přinesl 7.12.13 – Superaféra 178

11. prosinec 2013 | 08.00 |

V sobotu 7.12.2013 se stalo hlavní událostí zveřejnění rozhovoru mezi J. Rusnokem a V. Pickem (do kterého vstoupil i J. Fischer), který zachytily mikrofony ČT 24. Zde je (citováno dle Novinky.cz):

Rusnok: Ty vole, teď eště zase zemřel Mandela.

Picek: Ty vole, kdo tam pojede?

Rusnok: Já doufám, že prezident. Ty vole, já se úplně třepu, abych tam nemusel jet!

Picek: Voni to dělaj tak do těch deseti dnů vobyčejně.

Rusnok: Čtrnáctýho v sobotu to je. To je, jak máme tu večeři. Teď já mám ještě ňákej voběd, pak máme večeři. Takže já, vole, sem ve strachu, jestli nebudu muset ještě jet tam. Vůbec se mi tam nechce! Vůbec. Pak mám devatenáctýho zase Brusel. A ty vole, já nevim, dyť eště to je dálka jako prase. Bych tam musel ňákou linkou nebo něčim.

Picek: Néé, speciálem.

Rusnok: Ty vole, kdo to zaplatí?

Picek: Já to zaplatim.

Rusnok: Tak rozpočet to letos zvládne... No hrozný, hele, já doufám, že Miloš je nažhavenej, že chce někam jet a že pojede. Voni mu určitě budou řikat doktoři, ať tam nejede.

Picek: Prosim tě, můžeš mi říct, jak vyleze do těch schodů do toho letadla?

Rusnok: Já nevim.

Picek: Dyť von má problémy se schodama.

Fischer: To je úplná blbost, eště tam bude ňákej průser, čoveče.

Rusnok: No tak asi nepoletí, tak je to v prdeli.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/321412-rusnok-ve-snemovne-zemrel-mandela-ty-vole-kdo-tam-pojede-trepu-se-abych-tam-nemusel-milos-je-nazhavenej.html

Zdálo by se, že je to jen "úlet". Ve skutečnosti to jednak o něčem důležitém svědčí, jednak spontánní reakce na elektronických sociálních sítích byla nevídaná. K tomu několik poznámek:

Za prvé: J. Šlerka na svém FB profilu oprávněně upozornil na vstup J. Fischera do rozhovoru v souvislosti s úvahou, že by tam měl jet M. Zeman: "To je úplná blbost, ještě tam bude nějakej průser." To svědčí přinejmenším o tom, co si o sobě navzájem myslí hráči "Zemanovy koalice", resp. v jakém rozkladu je "Bratrstvo prstenu".

Za druhé: Já bych si povšimnul jiného momentu. Toho, kdy J. Rusnok reaguje na předpokládaný termín pohřbu 14.12.2013 slovy: "To je, jak máme tu večeři. Teď já mám ještě ňákej voběd, pak máme večeři. Takže já, vole, sem ve strachu, jestli nebudu muset ještě jet tam. Vůbec se mi tam nechce!" S kým asi tak může obědvat a večeřet, když je to pro něj významnější, než setkání s předními státníky světa? To neuvedl J. Rusnok ani ve své omluvě. Protože jsou to tak významné akce, určitě se o nich dozvíme. Přinejmenším však celé svědčí o dost velkém diletantismu z hlediska jeho chápání mezinárodní politiky.

Za třetí: Podstatně se oslabuje pozice M. Zemana a zvyšuje tlak na urychlení sestavení nové vlády, což má rovněž některé negativní důsledky (viz dále).

Zde je Rusnokova omluva (dle Novinky.cz):

"Za ta slova se omlouvám. Nebylo to správné se takto vyjadřovat v souvislosti s úmrtím Nelsona Mandely a mrzí mě to," reagoval v sobotu Rusnok. "Sladit pracovní program s nečekanými událostmi je ve funkci předsedy vlády kouzlení s časem, a protože je prosinec, vzhledem k nadcházejícím svátkům fakticky nejkratší měsíc v roce, vše se koncentruje pouze na tři týdny," dodal na vysvětlenou.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/321430-omlouvam-se-mrzi-me-to-kaje-se-rusnok-za-sva-jadrna-slova.html

Z tohoto hlediska považuji za naprosto zásadní Rusnokovo sdělení, o jaký pracovní oběd a pracovní večeře se jedná.

V souvislosti s tím, že "úlet" členů Rusnokovy vlády znamená spíše určitý zlom současného vývoje, připomenu, jak celý tento seriál (na začátku června, toto je jeho 178 díl) vzniknul. Vyšel z předpokladu, že "letíme do bouřky", resp. z toho, že se velmi brzy začnou dít významné události (články z 1.6.2013 a 2.6.2013). Následně 5.1.2013 jsem začal zveřejňovat každodenně analýzu, která měla na konkrétních datech ukazovat, že se brzy něco začne dít (každý článek jsem uveřejňoval se čtyřdenním zpožděním, v případě aktuální události hned a potom podrobnou analýzu zařadil do pravidelného záměrně "opožděného" seriálu). Již 13.6.2013 bylo zřejmé, že se skutečně začalo dít něco velmi významného, a tak jsem se rozhodl každodenně monitorovat a v rámci možností i analyzovat aktuální dění po linii – od skandálu k pádu vlády, od pádu vlády k mimořádným volbám, od mimořádných voleb do ukončení vzniku nové vlády (tj. schválení jejího programu v Poslanecké sněmovně).

Doufám, že tento seriál budu moci již brzo, v několika málo týdnech ukončit a věnovat se významnější práci (ještě se o ní zmíním v závěru tohoto článku).

Připomenu to, co jsem při zrodu seriálu říkal:

Z článku: 1.6.2013

Jak jsem již uvedl, je předpoklad existence určitým způsobem profilovaného základního ideového paradigmatu jader vyjednávání vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad zatím spíše jen hypotézou. Popis a analýza tohoto fenoménu je předmětem výzkumu. Osobně považuji platnost hypotézy za velmi pravděpodobnou, protože logicky do sebe to, co víme o strukturách založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (a toho je již poměrně hodně), jádrech vyjednávání jejich vlivu (toho již víme méně) a základním ideovém paradigmatu (toho víme nejméně), vzájemně zapadá. A to v té míře, že je skoro jisté, že "tak nějak to musí být". To neznamená, že stávající představy nemohou být více či méně přehodnoceny. Jakýkoli krůček v upřesnění popisu toho, co nazývám jádrem vyjednávání vlivu, má obrovský význam. Podle výše nastíněné teorie totiž platí, že pokud lze něco ovlivnit (a to z jakékoli společenské pozice), přitom pochopitelně tak, aby se něco změnilo k lepšímu, tak je to jedině prostřednictvím pozitivního ovlivnění změn, kterými bude základní ideové paradigma procházet, protože stávající je již neudržitelné. Současně však platí i to, že pokud možnost pozitivního ovlivnění nebude využita, hrozí transformace současného základního ideového paradigmatu do podoby katastrofických vizí rozpadu institucionálního systému společnosti se všemi důsledky i pro reálný společenský vývoj. Další vývoj záleží především na tom, do jaké míry či jak přesně a plně poznáme, o co jde, a jak se toto poznání rozšíří. Žijeme v době, kdy "jdeme do bouřky" a kdy "se láme chleba".

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

Z článku: 2.6.2013

Jsem stále více přesvědčen, že začalo období, kdy se "láme chleba", tedy přesněji láme se to, co nazývám stávající základní ideové paradigma, jehož hlavní funkcí je kamuflování činnosti struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. To stávající, které jsem popsal v sérii, na kterou odkazuji, je již neudržitelné. Vystřídání stávajícího základního ideového paradigmatu může mít různá vyústění i sám proces jeho změny může mít různou podobu. Velmi významné je však to, že pokud víme, o co jde, můžeme do procesu změny a ovlivnění jejího výsledku efektivně vstoupit. To je taky hlavní důvod, proč seriál píšu. Ovšem nejen to. Je to (asi bohužel) jediná příležitost, jak lze něco pozitivně ovlivnit. Řešení krize stávajícího ideového paradigmatu a ovlivnění vývoje ve směru pozitivního řešení je právě to hřiště, na kterém se hraje ta hra, která je nejvýznamnější a kterou lze ovlivnit.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/309-70-4-1-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

Z článku: 5.6.2013

Proto začnu každodenně uveřejňovat rozbor událostí (toho, co se odehrává), které se během jednoho dne staly. Z důvodu kvalitního zpracování se čtyřdenním zpožděním, tj. 5.6.2013 bude uveřejněn rozbor událostí, k nimž dojde 1.6.2013. Čtenář tak bude mít možnost posoudit, nakolik je stávající "čtecí prizma" toho, co se odehrává, adekvátní a dostatečné, resp. nakolik hypotézy, které jsem formuloval v sérii "Odkud kam jdu a kam se snažím dojít" uveřejněné 2.-4.6.2013, odpovídají tomu, co se odehrává v realitě. A jak jsem poznamenal - začít zrovna s datem 1.6.2013 je určité riziko. V sobotu se zpravidla nic moc neděje a navíc stoupá voda, což bude hlavním tématem v médiích.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

Z článku: 18.6.2013

Den 13.6.2013 už bude navždy spojován s odstartování superaféry, která otřásla nejen vládou, ale po které už bude naše vidění světa jiné. Netušil jsem, že život tak brzy, tak jednoznačně a v takové míře průkaznosti potvrdí teorii a s ní spojené "čtecí prizma", které vycházejí z předpokladu existence a role struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, role jader vyjednávání vlivu těchto struktur, základního ideového paradigmatu a začínající proměně tohoto paradigmatu i jeho alternativách. Z hlediska rozvoje teorie jsme nyní v obdobné situaci, jako vědci, když zjistili, že jádro atomu je dělitelné (tomu odpovídá to, že existence struktur založených na vzájemném krytí se potvrdila), začali vytvářet první koncepty toho, jak by mohlo vypadat (je dána určitá představa o tom, jak fungují jádra vyjednávání vlivu) a existují i experimentální nástroje, kterými lze ověřovat, nakolik se model shoduje s realitou (možnost "v přímém přenosu" sledovat rozsáhlou policejní akci, reakce politiků, medií, veřejnosti).
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/349-71-13-hra-co-prinesl-13-6-2013-superafera-i.html

Poznámka na závěr připomenutí zrodu seriálu:

Od počátku jsem předpokládal, že od skandálu přes pád vlády k nové vládě budeme svědky toho, jak to, co nazývám struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, budou regenerovat změnami přetrhané vazby a postupně obsazovat personálně se měnící institucionální systém. Mj. o tom jsou možná i Rusnokovy večeře a oběd.

A aby nám neuteklo ještě něco, co se pod "kouřovou clonou" výše pospané události odehrává (uveřejňuji dle Novinky.cz s tím, že jsem si ověřil, že ani v ostatních médiích není více o výsledcích sobotního jednání uveřejněno):

Vyjednavači ČSSD, ANO a KDU-ČSL v sobotu pokročili s přípravou koaliční smlouvy. Podle předsedy sociálních demokratů by její finální verze mohla být dohodnuta v úterý večer. Vyjednavači se shodli, že zruší poplatky u lékaře. Vyjednavači se shodli na téměř všech bodech programové části společné smlouvy. "Zůstaly dvě oblasti: otázka daňových úprav a zdravotnictví," ohlásil Sobotka. V oblasti zdravotnictví zatím nemají zástupci jasno, zda znovu nezavedou poplatky v nemocnicích. Podle Sobotky se ještě musí vyřešit, co dělat, pokud se zase nezavedou. Poplatky v nemocnici zrušil Ústavní soud k Novému roku. ČSSD by uvítala, pokud by se znovu nezaváděly, doplnil Sobotka. Vyjednavači se však shodli na zrušení poplatků u lékaře. "Zruší se poplatky u ambulantních lékařů a v lékárnách," uvedl šéf soc. dem. Poplatky 90 korun na pohotovosti hodlá budoucí vláda zachovat. Průběh sobotního vyjednávání ocenil místopředseda lidovců Marian Jurečka. Vyzdvihl, že KDU-ČSL do koaličního projektu prosadila své předvolební priority, konkrétně snížení daňové zátěže rodin s dětmi a také zohlednění rodičovství v souvislosti s reformou důchodů. Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek podtrhl zejména to, že koaliční smlouva dá účastníků možnost práva veta. Posteskl si, že stále není dohoda o daních. Podle Sobotky se stále mimo jiné jedná o daních pro firmy. Sobotka ocenil, že shodu "v maximální možné míře" při vyjednávání procedurální části koaliční smlouvy, tedy o mechanismu spolupráce i řešení sporů v rámci koalice. Vyjednavači se znovu sejdou v pondělí a úterý. Sobotka očekává, že v úterý večer po schůzi Sněmovny by mohl hotov čistopis koaliční smlouvy. O personálních obsazeních vládních křesel se podle Sobotky nemluvilo. Předseda ČSSD však Právu potvrdil, že v jeho návrhu rozložení resortů má ČSSD osm ministerstev, ANO sedm a KDU-ČSL dvě. "Budeme usilovat především o resorty, které jsou spojené s hospodářstvím, tedy ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo průmyslu a ministerstvo dopravy," řekl Sobotka.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/321427-koalice-zrusi-poplatky-u-lekare-smlouvu-doresi-po-nedeli.html

Z této a ani z dalších zpráv vůbec není zřejmé, jak se vyjednavači shodli na omezení nebezpečných dopadů, které má neblahé "dědictví" bývalé Nečas-Kalouskovy vlády. Tím je tzv. druhý pilíř penzijní reformy (který destruuje ten první) a zejména pak otevření prostoru pro tzv. církevní restituce. Pokud nebude do koaličního programu zařazen bod transparentnosti církevních restitucí včetně pojistek proti zneužití nedostatků zákona o tzv. církevních restitucích při jeho výkladu, může to mít velmi nebezpečné dopady. Zejména sociálně demokratická část vlády a politická reprezentace ČSSD podílející se na jejím vzniku se pak stane velmi rychle vydíratelnou, což si možná někteří její členové nyní ještě neuvědomují či nedoceňují.

Poznámka na závěr:

Ještě vrátím k tomu, o čem jsem hovořil v souvislosti se vznikem seriálu monitorujícího současné dění. Po jeho skončení (po schválení programového prohlášení nové vlády) se budu intenzívně věnovat přípravě čtyř navazujících konferencí spojených s rozpracováním komplexních reforem umožňujících vyvést společnost ze slepé uličky, do které stále více zabředává. K tomu viz:

http://radimvalencik.pise.cz/666-lidsky-kapital-se-vydaril-a-co-dal.html

http://radimvalencik.pise.cz/781-co-nas-asi-ceka-a-co-lze-ovlivnit.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře