Rozštěpení sněmovny a co nás čeká

5. prosinec 2013 | 08.16 |

Včera se událo to, co neočekávali ani přímí aktéři, ani kvalifikovaní komentátoři: Nebyl zvolen poslední místopředseda Poslanecké sněmovny, kterým se podle předpokladů a dohod měl stát kandidát TOP 09. P. Gazdík. Svědčí to mj. o tom, že tento zákonodárný sbor je polarizován mnohem více, že se zdálo. Otázkou je, co je základem této polarizace?V podobě hypotéz (které se pokusím ověřit na základě toho, co přinese další vývoj) bych zformuloval svůj názor na to, co je zdrojem této polarizace, následovně:

1. Hlavní příčinou polarizace je to, na co upozorňuji již dlouhou dobu, totiž to, že základní globálně sdílené ideové paradigma se již vyčerpalo a je v krizi. K tomu připomínám:

Koncept, ze kterého vychází analýza a komentování událostí, se opírá o vymezení toho, co jsou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jak tyto struktury vznikly a vyvinuly se v globálně provázaný systém, jak si podřídily zpravodajské služby (formou privatizace jejich enkláv), jak penetrovaly institucionální systémy jednotlivých zemí a jaké mají lokální modifikace. Pro fungování těchto struktur jsou mimořádně významná jádra vyjednávání vlivu, přičemž k vyjednávání vlivu dochází v rámci určitého globálně sdíleného základního ideového paradigmatu. To je založeno na následujícím:

- Prosazování silových řešení doslova  "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Právě takovéto základní ideové paradigma totiž umožňuje efektivně zastírat a překrývat činnost struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad působících v globálním i lokálním měřítku, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

2. Nositelem tohoto paradigmatu je mj. i KDU-ČSL, která s ním spojuje víru v možnost pokračování restauračního procesu. Je to jeden z důvodů, proč se v tom, co nazývám "přirozenou vládní koalicí", necítí "doma".

3. V současné lokální modifikaci hraje roli mj. následující:

- Růst nedůvěry v možnost pokračování setrvačného vývoje (nárůst očekávání, že se "něco stane").

- Neschopnost současné politické reprezentace vidět realistické pozitivní řešení, tj. to, proč se v současné době nahromadily problémy a jak je řešit.

4. To vede k polarizaci na dva tábory, které se odlišují (jednotlivými aktéry ne vždy plně uvědomovanou, někdy jen tušenou) sdílenou vizí:

- Jednak vizí spojenou s vírou v rozhodující roli pozičního investování, tj. je potřeba mít silnou majetkovou pozici, aby bylo možné se individuálně uchránit před dopady spojenými s nárůstem problémů a vyhrocování společenské situace, oddělit se od těch, kteří nemají dostatečné příjmy.

- Jednak vizí spojenou s vírou v možnost silového centralistického vládnutí vycházejícího z představy možnosti regulace spotřeby.

(Takovouto perverzní podobu nabývá současné štěpení na tzv. "pravici" a tzv. "levici"; dělení na pravici se nestalo minulostí, ale bude se v této nefunkční a nebezpečné podobě nadále vyostřovat.)

5. Část špiček současné politické reprezentace je efektivně usměrňována poskytováním in-side informací o tom, jaké řešení toho či onoho problému bude podpořeno, zvykla si důvěřovat těmto informacím a chová se podle toho.

Poznámka: Předpokládám, že popisnou část seriálu mapujícího současný vývoj s využitím teorie her ukončím v den schválení programového prohlášení vlády, která vzejde z předčasných voleb. (Už se na to těším.) Pak se budu věnovat prezentaci pozitivního řešení, tj. tomu, jaké skutečné reformy je nutné realizovat, pokud máme projít současným složitým obdobím a otevřít prostor pro ekonomický růst i řešení sociálních problémů v rámci ekonomiky založené na produktivní spotřebě. A to v přímé návaznosti na připravovaný seriál čtyř konferencí, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/666-lidsky-kapital-se-vydaril-a-co-dal.html

http://radimvalencik.pise.cz/781-co-nas-asi-ceka-a-co-lze-ovlivnit.html


Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Rozštěpení sněmovny a co nás čeká ondrey 05. 12. 2013 - 09:09