(71.141) Hra: Co přinesl 19.10.13 – Superaféra 129

23. říjen 2013 | 08.00 |

Sobota 19.10.2013 otevřela prostřednictvím mediálního světa první velkou konfrontaci před volbami, od kterých nás dělí spíše hodiny než dny. Ministr vnitra M. Pecina kandidující za SPOZ vytáhl hodně silnou kartu – to, jak si současná reprezentace katolické církve vykládá církevní restituce. Oproti svým závazně a veřejně učiněným slibům vzešlých z jednání s tehdejším prezidentem V. Klausem si nárokuje podstatnou část objektů na Pražském hradě. A Rusnokova vláda na základě Pecinovy iniciativy na tuto skutečnost hodlá reagovat velmi tvrdě (k tomu dva články z Aktuálně.cz a Novinky.cz) :

Ministerstvo vnitra navrhlo vládě zákonné opatření, podle kterého by byl celý areál Pražského hradu vyňat z církevních restitucí. Zdůvodnilo to tím, že Arcibiskupství pražské v rozporu s dohodou z roku 2010 požádalo letos v srpnu o některé budovy a pozemky na Hradě. Pokud vláda opatření předloží, musela by jej schválit horní komora a v ní by určitě podporu mělo, řekl předseda senátorů ČSSD Petr Vícha. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka chce o návrhu zákonného opatření jednat s premiérem v demisi Jiřím Rusnokem, sdělil mluvčí arcibiskupství Aleš Pištora. Potvrdil to také Bohuslav Sobotka jako předseda sociální demokracie, která má v Senátu většinu. "Pokud tady bude nějaká legislativní možnost, jak zabránit tomu, aby církevní restituce dopadly na areál Pražského hradu, tak určitě sociální demokracie bude hledat cestu, jak takové záměry podpořit," prohlásil Sobotka. Ministerstvo nutnost přijetí zákonného opatření, jehož text je k dispozici na vládním webu v Knihovně připravované legislativy, zdůvodnilo postavením Hradu jako sídla hlavy státu. Jeho správu "zejména z bezpečnostních a státně reprezentativních důvodů lze jen obtížně zajistit za situace, kdy by jednotlivé stavby a pozemky tohoto komplexu byly spravovány různými vlastníky".  "Navíc relevantní judikatura a dokumenty smluvního typu mezi církví a prezidentem republiky svědčí tomu, že majetkové vztahy k těmto nemovitostem jsou již vypořádány," uvedlo vnitro s poukazem na dohodu z května 2010 mezi Dukou a tehdejším prezidentem Václavem Klausem kvůli ukončení sporu o vlastnictví svatovítské katedrály a některých dalších nemovitostí na Hradě. Mluvčí pražského arcibiskupství ale uvedl, že v memorandu z roku 2010 se tehdejší prezident Václav Klaus a arcibiskup pražský shodli na potřebě řešit vzájemné vztahy s ohledem na to, že tehdy ještě neexistovalo závazné majetkové vypořádání státu a katolické církve.

"Pražský arcibiskup se tehdy proto zavázal nepokračovat v soudních sporech o katedrálu a další nemovitosti v areálu Pražského hradu," uvedl Pištora. Upozornil také, že premiér Rusnok už jeden nápad s návrhem zákonného opatření ohledně zákona o majetkovém narovnání odmítl s tím, že zákon je účinný a jedná se o téma, které rozhodně nemůže řešit vláda v demisi. "Snahy revidovat nějakým způsobem zákon o majetkovém narovnání nejsou v době předvolebního boje ojedinělé. Podle zákona je oprávněnou osobou, která má právo žádat o svůj původní majetek, Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze," dodal mluvčí arcibiskupství. Žádost o vydání podle vnitra doručilo Správě Pražského hradu pražské arcibiskupství jako zřizovatel Metropolitní kapituly a také "Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském". Předmětem žádosti o vydání je šest domů ve Vikářské ulici, jeden z domů ve Zlaté uličce, Věž Mihulka a kostel Všech Svatých přiléhající ke Starému Královskému paláci, a to včetně pozemků. Opatření počítá s doplněním pasáže o tom, že nelze vydat "pozemek, stavbu nebo jiný nemovitý majetek České republiky, který tvoří areál Pražského hradu" a nemovitosti, které s nimi na Hradčanech a Malé Straně tvoří funkční celek. Jejich seznam podle parcelních čísel je uveden v příloze o devíti stranách. Doplňuje tak současný zákon, podle něhož se církevní restituce nevztahují na katedrálu svatého Víta, Staré proboštství a další dům ve Vikářské ulici, o které stát a církev vedly desetiletí spor a zakončily jej smírně před třemi lety. Senát by podle Víchy mohl opatření projednávat na schůzi, která už byla svolána na 30. října kvůli volbě Radovana Suchánka ústavním soudcem. Schůze se ale uskuteční až po zvolení nové Sněmovny a bylo kvůli tomu třeba ověřit, zda by Senát ještě mohl zákonná opatření schvalovat. Vnitro k tomu v návrhu opatření uvedlo, že Senát tuto pravomoc má až do ustavující schůze nové Sněmovny, která má být na konci listopadu.

Viz: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=793197

ČSSD je připravená podpořit zákonné opatření z dílny vlády Jiřího Rusnoka, kterým by byl z církevních restitucí vynechán areál Pražského hradu. Pražský arcibiskup Dominik Duka chce jednat s premiérem. "Pokud to bude legislativně možné, pak ano," řekl Novinkám šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Právě sociální demokracie má většinu v Senátu, který v době, kdy je rozpuštěna Sněmovna, posvěcuje zákonná opatření. Návrh pak ale musí schválit o nově. O vyjmutí areálu bude žádat ministerstvo vnitra. Vadí mu, že arcibiskupství žádá o devět budov a deset pozemků v areálu Pražského hradu, ačkoliv v dohodě z roku 2010 se zavázala, že si na tyto budovy nebude dělat nárok. Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka chce o návrhu zákonného opatření jednat s premiérem v demisi Jiřím Rusnokem, sdělil ČTK mluvčí arcibiskupství Aleš Pištora. Ministerstvo návrh zdůvodňuje tím, že Hrad je sídlem hlavy státu a pokud by v areálu vlastnila budovy jiná instituce, ohrozilo by to bezpečnostní a reprezentativní funkce. Areál by například musel zůstat přes noc otevřený, aby měli majitelé ke svému majetku přístup. Nyní se zavírá. Mluvčí pražského arcibiskupství v sobotu uvedl, že v memorandu z roku 2010 se arcibiskup dohodl s tehdejším prezidentem Václavem Klausem na tom, že instituce nebude pokračovat ve sporech o katedrálu a další nemovitosti v areálu.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/316695-duka-se-chce-kvuli-vyjmuti-arealu-prazskeho-hradu-z-restituci-sejit-s-rusnokem.html

Tato kauza se podstatným způsobem liší od dalších, které je ještě možné očekávat. Je totiž nedementovatelná. A také nebyla dementována, ale katolickou církví byl uvedený fakt potvrzen tím, že se kardinál D. Duka projevil zájem jednat o této skutečnosti s premiérem J. Rusnokem. Není ovšem jasné, o čem chce jednat, resp. jak může s někým jednat ten, kdo výsledky jakýchkoli jednání (i s prezidentem ČR) chápe jen jako cár papíru.

V logice věci tentýž den byl zveřejněn ostrý výpad kardinála M. Vlka na KSČM, a to přesně v logice věci: Když se krade ve velkém, vždy se projevila snaha překrýt to tímto způsobem (zde je informace z Prvnízprávy.cz):

V době když Václav Klaus připravoval ekonomickou transformaci, zapomněl a výslovně to řekl, že nezná "transformaci srdce". Prostě že nezná duchovní hodnoty, a pověděl, že nezná špinavé peníze. Dnes sklízíme hořké plody. Ve svém článku to prohlásil kardinál Miloslav Vlk, ve kterém se zamýšlí nad blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny. "Takto tvrdě poučeni, musíme konečně dávat pozor, jestli si tuto skutečnost dnešní politické strany a seskupení konečně uvědomují a jestli mají v programu vnášet tyto hodnoty do společnosti, aby konečně byla budována nepostradatelná základna našeho úspěšného společenského rozvoje. Chytat voliče, především v sociálně slabých regionech, na přísliby řešení mnohých opravdu těžkých sociálních situací bez duchovních základů, je příliš krátkozraké a nikam to nepovede, ale budeme se točit dokola," konstatoval Vlk. Podle jeho slov je proto nutné hledat v programech stran zohlednění těchto hodnot. "Je nutné si všimnout postojů kandidátů k zásadním morálním otázkám, k záchraně základních lidských práv a hodnot. Je třeba hledat takovou stranu, která usiluje o podporu zdravé rodiny, založené na manželství muže a ženy, která chrání základní právo na život od početí až po přirozenou smrt, která vedle práva na život usiluje přiznat dětem právo na dobrou výchovu, na lásku otce i matky v rodině," dodal kardinál. V této souvislosti Miloslav Vlk připomíná, že někteří biskupové se vyslovují i k tomu, jaké strany s jakými programy nevolit. "To je pro orientaci voličů důležité. Nevolit ty strany, které propagují jakoukoliv nenávist třídní, rasovou či náboženskou, které žijí bojem proti církvi. Takové postoje jsme zažili mnozí na vlastní kůži za komunismu. Strany spojené úzce s totalitní minulostí, která napáchala tolik zločinů, nepřicházejí pro křesťana vůbec v úvahu," zdůraznil duchovní. "V KSČM žijí stalinistické ideje a kandidáti na předních volebních místech je zastávají. Strana se nikdy přímo a výslovně nezřekla kriminální ideologie minulosti. Osoby, které se v minulosti aktivně účastnili totalitních praktik, jsou na programech strany jasným znamením, co se takové strany, když se dostanou k moci, nebudou stydět propagovat. Pro křesťanské voliče takové strany samozřejmě vůbec nepřicházejí v úvahu," řekl kardinál. Křesťanský volič si podle jeho slov dobře všímal, že v nedávné minulosti některé strany a jejich politici projevovali nejen averzi vůči církvi, ale přímo agresivní postoje. "Ukazovali přitom, že jim nejde o pravdu a právo, ale o nenávist a závist, která ve společnosti zásadně kazí vztahy a do demokracie nepatří. Jsou tu lidé, kteří nectí Ústavu, kde je zakotveno právo na vlastnictví. Chtěli by o Ústavě a o rozhodnutích Ústavního soudu dělat referendum. To jsou projevy nenávisti, kterou tito lidé povyšují na "zákon". Na strany a politiky, kteří se takto projevovali, by si křesťanští voliči měli dát dobrý pozor," varoval duchovní.

Viz: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/vlk-v-kscm-ziji-stalinisticke-ideje-nevolte-komunisty/

A na pomoc přispěchali i další, shodou okolností v tutéž dobu:

Iniciativa Komunisté nepatří ke kormidlu zveřejnila před volbami video, na kterém se osobnosti především z akademické a umělecké sféry vyjadřují na téma lidská svoboda. Apelují tímto způsobem na lidi, aby ve volbách nepodpořili komunisty. "Těžko říct, co je svoboda, ale víme, co je nesvoboda. Vím, proč ta svoboda je teď důležitá, protože vím, že o ni lze přijít," prohlásil ve videu například politolog a někdejší poradce Václava Havla Jacques Rupnik. "Proč je pro mě svoboda důležitá? Nevím, jak na to odpovědět. Proč člověk pije, proč dýchá, proč jí? Patří to k životu," odpověděl senátor a ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták. Mezi výpověďmi jednotlivých osobností se na videu objevují data související s komunistickým režimem a hesla jako "Svobodu zpravidla začneme vnímat, až když ji ztratíme" nebo "Za svobodu je třeba bojovat, dokud ji máme". Mluvčí iniciativy Šimon Heller (KDU-ČSL) tvrdí, že za videem nestojí žádná politická strana, třebaže v něm vystupují i politici jako Daniel Herman (KDU-ČSL) nebo Jan Samohýl (TOP 09). "Všichni účinkující zde vystupují z důvodu aktivního vystupování proti komunismu," řekl Novinkám. KSČM si v reakci na video vystačila s lakonickou odpovědí. "Žijeme v demokratické zemi a každý z nás má právo vyjádřit svůj názor," komentovala klip pro Novinky mluvčí strany Veronika Žižlavská.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/316635-svobodu-zacneme-vnimat-az-kdyz-ji-ztratime-iniciativa-vyzyva-k-nevoleni-komunistu.html

Bránit svobodu je jistě záslužná věc. K tomu doporučuji poslechnout si krásnou píseň K. Hašlera "Svoboda je svoboda":

http://www.youtube.com/watch?v=3SOirVip1lU

V boji za svobodu se ovšem autoři a signatáři iniciativy "Komunisté nepatří ke kormidlu" trochu opozdili. Pokud oni cítí, že ji mají, pak je otázka, kdo a v čem svobodu má. Když se společnost rozkrádá ve velkém a normální člověk je vůči tomu hodně bezbranný, protože společenské instituce jsou paralyzovány, pak hodně z té svobody je již ztraceno. Ale to autoři iniciativy nevidí, nebo nechtějí vidět. Ošoupaným antikomunistickým kouřem tak jen ke kamuflování lumpáren, přesněji řečeno toho, jak působí struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, přispívají.

Ostatně je tu i poučení z historie. Svobodu jsme ztráceli také postupně a na několikrát, než jsme ji ztratili za komunistů (a ani to nebyla ztráta definitivní, protože i za komunismu, resp. i komunisté během svého vládnutí několikrát odstartovali procesy prokazatelně směřující k obnově svobody). Ztráta svobody začala druhorepublikovými aktivitami právě toho typu, jakou je uvedená iniciativa.

Je docela reálné, že nikoli velké aféry, ale právě tato konfrontace, která se takto vyostřuje, může v posledních dnech před volbami podstatným způsobem ovlivnit výsledek voleb. A na čí straně asi stojí svatý otec František?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře