Gazdík: Jste pro nás jen proletáři, můžete nám...

8. říjen 2013 | 21.23 |

Figurky hrají stále věrněji a čitelněji svou roli. P. Gazdík zjevil skutečné záměry TOP 09. Ty, které TOP 09 svými reformami okradla, jsou pro něj jen proletáři, kteří mu mohou vylízat prdel, viz zpráva z Novinky.cz:

Lídr kandidátky TOP 09 ve Zlínském kraji Petr Gazdík by měl přestat používat jméno herce Jiřího Kodeta ve volební kampani. Vyzvala jej k tomu manželka zesnulého herce Soňa Kodetová. Gazdík na plakátech užil hercovu citaci z filmu Pelíšky o proletářích, k níž dodal nápis "souhlasím s Jiřím Kodetem”. Politik se Kodetové, která v Praze kandiduje za ODS, omluví a plakáty stáhne. Gazdík má na plakátech neúplnou Kodetovu citaci: "Proletáři všech zemí...", která ve filmu pokračovala "...vyližte si prdel". Kodetova filmová postava se takto rozčilovala nad tehdejšími poměry v komunistickém Československu. "Nemáte souhlas ani mého manžela, ani nikoho z jeho blízkých. Troufám si tvrdit, že jediný, kdo má právo při své kandidatuře použít jeho jméno, je osoba, která s ním prožila téměř 40 let v dobrém i zlém. Nemyslím si, že touto osobou jste Vy," napsala Kodetová v otevřeném dopise. Gazdíka vyzvala, aby jméno jejího manžela, který zemřel v roce 2005, z propagačních materiálů odstranil. Gazdík v reakci řekl, že tak učiní. "Rozhodně jsem nenarazil," ohradil se Gazdík. "K použití citátu z filmu Pelíšky mám souhlas jeho režiséra Hřebejka. Jestliže to paní Kodetové, která kandiduje za ODS v Praze, vadí, pak jsem v rámci slušnosti vydal pokyn, aby plakáty byly staženy. Je to z mé strany opravdu jen slušnost, žádný zákon, tedy ani autorský, jsem tím neporušil. Navíc, to není zásadní součást naší kampaně," dodal. Citáty ze známých filmů využívají v letošní kampani i další strany. Například blok Hlavu vzhůru si nechal složit hymnu, v které používá slovní spojení "metelesku blesku" z filmu Marečku, podejte mi pero. Jeho spoluautor Zdeněk Svěrák uvedl, že je připraven se o autorství soudit.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/315418-gazdik-narazil-s-citaci-kodeta-o-proletarich.html

Ne vždy souhlasím s P.

Janýrem, ale tentokrát jsem mu dal zapravdu, když na svém profilu na Facebooku napsal:

Proletáři všech českých zemí, spojme se a nedejme ve volbách pravici žádnou šanci. Všechny reformy pravicové vlády šli na náš vrub. Bylo toho už dost a chce to zásadní změnu. Chce to spravedlivé reformy, spravedlivé progresívní zdanění a reformy v náš prospěch. Jen tak může Česká republika v budoucnu prospívat.

Viz: https://www.facebook.com/ladislav.henek/posts/527430194003053?comment_id=3553074&ref=notif¬if_t=like#!/philipp.janyr/posts/10151922010163398?comment_id=27709406&offset=0&total_comments=61¬if_t=feed_comment_reply

To, co si dovolil P. Gazdík, je něco neuvěřitelného. Uvádím část diskuse na Facebooku k tomu, co napsal P. Janýr:

Radim Valenčík: Gazdík vlastně říká: Okradli jsme vás, udělali z vás proletáře, tak teď nám můžete políbit prdel.

Igor Baláž: Gazdík to tak vůbec nemyslí. On to myslí, že už se lidi od bolševika podruhé nenechají oblbnout. Já doufám, že má pravdu.

Radim Valenčík: Igore: 1. Gazdík vůbec nemyslí. 2. Když se pokusí o tento, pro něj dost náročný úkon, ať se podívá na význam slova "proletář" (třeba do Ottova naučného slovníku).

Viz tamtéž: https://www.facebook.com/ladislav.henek/posts/527430194003053?comment_id=3553074&ref=notif¬if_t=like#!/philipp.janyr/posts/10151922010163398?comment_id=27709406&offset=0&total_comments=61¬if_t=feed_comment_reply

Ještě to, co říká Ottův slovník naučný:

Proletář, z lat., slove příslušník tříd nemajetných, odkázaných toliko na denní mzdu, častěji značí p. člověka práci nevalně vyhledávajícího, nemajetného, žijícího ze dne na den neb dokonce na útraty jiných (srv. Proletarii). – Odtud také proletariát, t. j. soubor nižších tříd dělnických a chudých, pracujících i nepracujících. Rozmnožení proletariátu jest jednou ze značných vad našich poměrů společenských a jest úkolem národohospodářství jemu čeliti.

Viz: http://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Prolet%C3%A1%C5%99

Pro úplnost uvádím ještě vymezení pojmu "proletariát" dle Wikipedie:

Proletariát je ve společenské teorii Karla Marxe a v revolučním marxismu třída, jejíž příslušníci (proletáři, dělníci a zaměstnanci) nevlastní výrobní prostředky a jsou tedy svou obživou závislí na jejich vlastnících (kapitalistech, buržoazii). Ti toho využívají, nutí proletáře pracovat za nevýhodných podmínek a vzniklou nadhodnotu si přivlastňují. Cílem proletářské revoluce je výrobní prostředky vyvlastnit, učinit je majetkem celé společnosti a tím vykořisťování i třídy definitivně zrušit. Od dělníků, proletariátu schopného organizované akce, odlišoval Marx lumpenproletariát (z něm. Lumpen, hadry), politicky zcela neschopný. Slovo proletariát pochází z latinského proles, potomstvo, a v antickém Římě označovalo nejnižší společenskou vrstvu lidí bez majetku a bez práv, která obci přispívala jen tím, že měla děti. Od 4. století, když Římská říše trpěla úbytkem obyvatelstva, dostávali rodiče alespoň tří dětí automaticky občanská práva. V polovině 19. století se slovo opět objevilo, nejprve ve francouzštině, pro popis společenského postavení zejména továrních dělníků. Vznik moderního proletariátu úzce souvisí s modernizací, zejména se vznikem průmyslu, který nabízel obživu i těm, kdo neměli vlastní půdu a v tradiční zemědělské společnosti by tak záviseli na příbuzných. Sta tisíce mladých lidí odcházely do měst, kde žili sice velmi chudě, ale samostatně a mohli dokonce zakládat vlastní rodiny. Podobný proces "proletarizace" zemědělců, jaký v Evropě probíhal od konce 18. století, probíhá v současnosti například v Číně. Bídné podmínky přistěhovalých dělníků zejména v anglických městech popsal například Charles Dickens. Zlepšení jejich osudu se věnovali tzv. utopičtí socialisté (Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, Robert Owen). Protože tehdy zcela chybělo jakékoli sociální zákonodárství a pojištění, nebyla omezena délka pracovní doby ani práce dětí a protože dělníci neměli právo volit, organizovat se a stávkovat, přičemž byli nuceni přijímat práci za jakoukoli mzdu a za jakýchkoli podmínek, zavedl pro ně Saint-Simon označení "proletariát". Sociální postavení dělníků v raném kapitalismu studoval také Karel Marx a později v knize "Kapitál" vytvořil a zdůvodnil teorii vykořisťování a proletářské revoluce. Zejména kvalifikovaní a vzdělaní dělníci se organizovali už v 18. století, nejčastější v podpůrných spolcích, aby se vyhnuli pronásledování. Širší organizace dělnického hnutí souvisela s revolucemi roku 1848, kdy Marx také vydal Komunistický manifest s heslem Proletáři všech zemí, spojte se! Nicméně myšlenka mezinárodní proletářské organizace se uskutečnila až roku 1864 jako První internacionála. Brzy nato začaly vznikat v různých zemích i první dělnické strany (v Německu 1864, v Čechách 1878, ve Francii 1879, ve Velké Británii 1899), které bojovaly především za volební právo. Zejména v Německu si vláda uvědomila význam dělnického hnutí a kancléř Bismarck, aby vzal dělnickému hnutí vítr z plachet, prosadil od roku 1883 důležité sociální zákony. Práva dělníků podpořila také katolická církev (encyklika Rerum novarum 1891), regulace pracovní doby, práce dětí a žen nebo práce v noci se prosadila i v dalších zemích a kolem roku 1900 se začalo prosazovat všeobecné volební právo. Tím se postavení dělníků a zaměstnanců změnilo, takže i dělnické hnutí se začalo dělit na "reformní" proud sociální demokracie (Druhá internacionála, 1889) a "revoluční" proud komunismu, který i nadále užíval název "proletariát". S dalším zlepšováním právního i sociálního postavení dělníků ve vyspělých zemích světa, se špatnými zkušenostmi se sovětským komunismem a zejména s nástupem postindustriální společnosti po Druhé světové válce se o proletariátu přestalo mluvit a slovo dnes patří jen do ideologie revoluční levice.

Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Proletari%C3%A1t

Doufám, že nyní již všichni pochopí, co normálním lidem, kteří byli okradení, P. Gazdík sděluje. Jste ubohé socky, obyčejní proletáři a můžete nám...

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Gazdík: Jste pro nás jen proletáři, můžete nám... julius kestner 09. 10. 2013 - 13:44