Jak se rodí zkorumpované garnitury

11. srpen 2013 | 08.41 |

Vývoj po 13.6.2013 u nás lze číst dvěma způsoby:

1. Buď jen jedna parta, která se přiživuje na státu (nás všech) a která se již natolik znemožnila, že musela odejít, je střídána druhou partou, která nebude o nic lepší.

2. Nebo to u nás, pokud jde o ovládnutí institucí strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, došlo tak daleko, že byly odstartovány procesy, které mohou vést (ale nemusí, závisí na tom, jak se situace vyvine) i k určitým pozitivním posunům.

Protože člověk často vidí to, co chce vidět (přání otcem myšlenky), je dobré všímat si i širšího kontextu:

1. Celá civilizace prožívá globální krizi, která má dvě příčiny:

- Tu hlavní (obecnou), která je dána tím, že se stále nedaří (nikde ve světě) prosadit přeorientaci vývoje směrem od společnosti postindustriální ke společnosti produktivních služeb (služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu). Změnu, která je svým rozsahem a převratností srovnatelná s průmyslovou revolucí. Změnu, která by řešila problémy ekonomické i sociální a otevřela prostor pro trvale udržitelný růst.

- Tu dílčí (bezprostřední), která spočívá v tom, že institucionální systémy jednotlivých zemí jsou významně (či téměř plně) ovládány strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. To znemožňuje připravit a prosadit potřebné reformy, vede k prudké sociální a ekonomické segregaci, demoralizaci, postmodernizaci společnosti založené na skupinové konformitě (omezenosti).

2. U nás ovládnutí institucionálního systému zašlo zvlášť daleko a vyvinulo se až do podoby Nečasovy "nagyotury", kterou obhájci tohoto systému považovali za normální a byli ochotni ji hájit jako příklad "parlamentní demokracie", ve které si mohou (ovšem jen někteří) dovolit úplně vše. (V tom nejsme jediní, stačí sledovat, co se děje v Bulharsku i dalších zemích.)

3. Tragikomický systém vládnutí, který vyzrál do podoby "nagyotury" (které se zalekli "velcí mužové" i "velké ženy" politiky natolik, že nechtěli nic vidět a nic si připustit, právě tak jako generálové prošlí skutečnými bitvami působící na špičce zpravodajských služeb, kteří tomuto systému uplatňování moci sloužili do roztrhání těla) měl u nás několik zdrojů:

- Tak jako všude na světě je to dosazování osob "na které něco máme" do vládnoucí garnitury nátlakovou diplomacií Spojených států, bedlivě monitorujících porušování obecně přijatých zásad všude na světě. (Spojené státy se pak vždy diví, že takto generované vládnoucí garnitury všude na světě končí jako zkorumpované a zdiskreditované v očích veřejnosti, ale ony v logice svého vzniku nemohou dopadnout jinak.)

- Napojení na globální restaurační proces ve smyslu – když je doba nejistá, rozhodují ti, co drží majetek. (Viz tzv. církevní restituce v zemi, kde má katolická církev takovou pozici, jakou má.)

4. Tento systém se stal neudržitelný a došlo i ke změnám prostředí:

- Výrazné oslabení pozice M. Albrightové ve Spojených státech.

- Nástup Františka ve Vatikánu a jeho nápravný kurs.

- Dramatické dění i v některých zemích EU (kdy ČR je svým způsobem ostrůvkem klidu).

- Několikanásobná indiskrece, pokud jde o způsob získávání a využívání kompromitujících materiálů Spojenými státy k dosazování zkompromitovaných vládnoucích garnitur (kauzy Manning, Snowden); velmi citlivá reakce veřejnosti i politické sféry v Německu na tento způsob "bratrské spolupráce".

Ve výše uvedeném kontextu byl pak sérií nahodilostí (jak už to tak v dějinách bývá) odstartován vývoj, který může přinést i dílčí změny k lepšímu. Jen dílčí, protože zatím chybí opora v pozitivní vizi, pro jejíž sdílení by u nás byly vytvořeny podmínky. A bez realistické pozitivní vize jsou omezené i posuny obecně sdíleného ideového paradigmatu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak se rodí zkorumpované garnitury karel hušner 13. 08. 2013 - 18:52
RE: Jak se rodí zkorumpované garnitury ondrey 14. 08. 2013 - 16:24
RE(2x): Jak se rodí zkorumpované garnitury karel hušner 15. 08. 2013 - 09:50
RE: Jak se rodí zkorumpované garnitury ondrey 15. 08. 2013 - 12:31