Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě

5. listopad 2017 | 07.46 |

Často se setkávám s námitkou, že lidé žádnou vizi nechtějí. Domnívám se, že tento názor je mylný a uvedu proč.

Pokud se zeptám, "Potřebujete k životu realistickou vizi, která by vycházela z řešení současných problémů?", mohu počítat s nejrůznějším typem odpovědí. Některými z těchto odpovědí mohu být poslán i někam.

Mohu však položit jiné otázky:

- "Všimli jste si, že v současné době nějak přibývá nejrůznějších problémů?"

- "Cítíte, že přibývá nejrůznějších rizik, která nás ohrožují?"

- "Uvítali byste, pokud by byl někdo srozumitelně vyložit, jaké mají současné problémy a rizika příčiny?"

- "Pokud byste znal cestu řešení současných problémů, byl byste ochoten se podílet na jejich řešení?"

- "Myslíte, že dostatečně dobře víme, o co v současné době běží?"

- "Je doba, ve které žijeme, spojena s vývojem běžného typu, jako tomu bylo v poklidnějších etapách vývoje, nebo jdeme do turbulencí a bylo by dobré vědět z nadhledu, o co vlastně jde a co dělat?

Atd. Variací na tyto otázky lze vyrobit libovolné množství. Zde už se většinou setkáváme s kladnými odpověďmi. Veřejné mínění se "rozpohybovalo". Ten, kdo si to neuvědomuje, se může ocitnout za hlavním pelotonem, pokud jde o pochopení toho, o co jde.

Jedním z příkladů tohoto rozpohybování veřejného mínění je, že ve volbách, které právě proběhly, stačilo některé ze stran pojmenovat příčiny současných problémů a naznačit, jak je řešit. Žádná ze stran ovšem tuto možnost nevyužila.

Dnes je občan náročnější. Už by mu to nestačilo, Chce ucelenou představu založenou i na určitém historickém nadhledu, chce komplexnější pohled jak na objasnění příčin, tak i cesty řešení současných problémů. Sice to spíše jen cítí, ale právě proto je dobré být vpředu a nikoli vzadu, pokud jde o vyzrávání veřejného mínění.

Uvedu dva příklady, které ukazují, jak rychle potřeba realistické a srozumitelné vize roste:

- První je z Lidových novin, které uveřejnily analýzu příčin neúspěchu ČSSD. Podle analýzy, kterou si strana nechala zpracovat, přestala být ČSSD srozumitelná a nezvládla komunikaci s voliči: "Poslední dobou představitelé strany vzývali příchod nové průmyslové éry, kdy velký díl práce převezmou stroje. Chválili, že ubude špatně placených pozic. Tradiční voliči sociálních demokratů ale radost z vyhlídek nesdílejí. Naopak je děsí, co si počnou ve světě profesionálních techniků,".Vedení ČSSD nejen nezvládlo komunikaci se svými voliči (ale ani se svými členy), ale projevilo naprostý diletantismus, pokud jde o pochopení toho, o co v dnešním světě běží, mj. i v souvislosti s tzv. Čtvrtou průmyslovou revolucí či Průmyslem 4.0. Doba je zlomová, povrchní setrvačné chápání toho, o co jde, je cesta do pekel. Mj. kritická reflexe toho, o co jde v souvislosti s Průmyslem 4.0, je jednou z cest, jak pochopit historickou změnu, o kterou v současné době jde, tj. jakou vizí se vyzbrojit. Ale takovou vizi nelze čekat od lidí, kteří mají tupě setrvačné vidění reality zaměřené na naplnění jejich vlastních kořistnických cílů.

https://www.lidovenoviny.cz/nahled.aspx?d=04.11.2017&e=LN-PRAHA&id=6423923

Viz též:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kritika-Babise-nefunguje-Na-svetlo-vyplula-vnitrostranicka-analyza-CSSD-510918

- Druhý je z pera Jaromíra Kuči, jednoho z nejvzdělanějších lidí v ČSSD. Připomínám pro ty, co si ho již nepamatují:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C3%ADr_Ku%C4%8Da

Ve své obsáhlé analýze příčin volebního neúspěchu uvádí: "Především nám schází vize pro 21. století, což je, bohužel, problémem celé soc. dem. v západní Evropě. Přitom obhajoba sociálního státu v redukované formě, díky prudkému přívalu vyspělých technologií, je tím, kde by sociální demokracie mohla dokázat svou oprávněnost. Jen málokdo ve vedení ČSSD si uvědomuje, že skončilo pravolevé dělení politické scény, že stojíme před novou realitou, na níž jsme nedokázali zareagovat."

Lidé vizi chtějí, i když si tuto potřebu zatím spíše jen pociťují, a o budoucnosti jednotlivých politických subjektů bude podstatným způsobem rozhodovat, jak se s poptávkou po srozumitelné a realistické vizi, která bude stále intenzivnější, vyrovnají.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 06. 11. 2017 - 06:19
RE(2x): Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě radimvalencik 06. 11. 2017 - 16:27
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 06. 11. 2017 - 06:34
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 06. 11. 2017 - 19:15
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 09:52
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 10:07
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzvuh 07. 11. 2017 - 10:25
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 10:43
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 11:23
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 11:38
RE: Chtějí lidé VIZI? Samozřejmě hvzv 07. 11. 2017 - 22:31