Volby 2017/253: Koho a proč budu volit

20. říjen 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Včera napsaný článek s doplňkem:
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5088-volby-2017-252-katalansko-voda-na-mlyn-okamurovi.html

Hned na úvod musím říct, že momentálně není v naší zemi ŽÁDNÝ politický subjekt, který bych volil s čistým svědomím, natož s pocitem radosti a hrdosti. Program ŽÁDNÉHO politického subjektu nevychází z identifikování a analýzy příčin současných, rychle se hromadících problémů. To lze jinými slovy říci i tak, že VŠECHNY politické subjekty příčiny a podstatu současných problémů kamuflují. Z hlediska některých je to ostudná role a původně jsem uvažoval o tom, že nepůjdu k volbám, abych nepodpořil vyděračskou hru na tzv. "menší zlo" (protože to může být tím zlem nejhorším).

Pak jsem si ale uvědomil, že by se absencí těch, kteří jsou nespokojeni se současnou situací, mohl uvolnit prostor pro ty, kteří hájí současný establishment. Tj. setrvačný kurs, který vede do slepé uličky hrocení problémů a vyhrocování konfliktů. Proto si myslím, že je nutné podpořit některou ze stran, které jsou chápány (i když tomu tak nemusí být) jako nositelé potenciálního odporu vůči establishmentu a současně se do Sněmovny dostanou, nebo alespoň mají šanci se tam dostat (např. vůbec by mi nedělalo problém volit Machovy Svobodné, nebo Velebovu SPO jako strany kvalifikovaného odporu, ale obávám se, že nemají šanci se do Sněmovny dostat).

Při rozhodování, koho budu volit, vycházím i z nových prvků, s nimiž je nutno počítat bezprostředně po volbách:

- Podstatně vzroste počet mandátů, které získají nestabilní strany (tj. jejichž poslanci budou s určitou pravděpodobností přecházet do jiných klubů, příp. které se budou štěpit).

- Tentokráte nebudou poslanecké kluby a jednotliví poslanci vystavení jen tlaku odvíjejícímu se od jádra současné globální moci (které je stále ještě velmi invazivní, ale postupně slábne), ale také tlaku zdola, odporu vůči současné globální moci, jejíž obrysy (institucionální lokalizace a mechanismy fungování) budou stále více zřetelné.

- Právě v procesu střetu uvedených dvou tlaků na restrukturaci politické scény bude stále zřetelnější, proč selhává současný globální institucionální systém a jeho lokální průměty (včetně těch do našich podmínek), proč se nedá čekat náprava od slouhů, slouhů slouhů a poskoků současné globální moci, proč pro obranu vůči zlu a pro nápravu stavu je nutné počítat s kvalifikovaným odporem zdola (který může přispět i k tomu, že se objeví výrazné vůdčí osobnosti i ve "vyšších patrech" institucionálního systému).

Za strany, které budou voliči vnímat jako strany usilující o obranu před selháváním institucionálního systému (státu a nadstátních organizací) a které se dostanou nebo mají šanci dostat do Sněmovny, jsou potenciálními voliči považovány: ANO, KSČM, SPD, Piráti. Stručně k tomu, jak je vidím:

ANO vyjde z voleb jako nejsilnější, patrně bez větších problémů sestaví vládu a bude vládnout (dost dlouho, i kdyby příslušní vláda nedostala důvěru, protože prostě není alternativa). ANO ovšem bude vystaveno největšímu tlaku ze strany současné globální moci. Tlaku nesmírně brutálnímu a sofistikovanému, což může narušit jeho stabilitu. Rovněž tak tím může být dotlačeno k různým manévrům, kterými přijde o důvěru svých příznivců a začne se v oblasti vládnutí chovat nevypočitatelně. Přesto považuji volbu ANO za racionální, protože volič signalizuje zájem měnit situaci a vysílá tím i ANO důležitý signál. Totiž ten, že ANO je vystaveno nejen "shora", ale i "zdola".

KSČM podle mě vyjde z voleb jako druhý nejsilnější subjekt. Nebude se přímo podílet na sestavení vlády, ale může získat větší podíl na "vládnutí z opozice" (což některé "anti" přivádí k nepříčetnosti, podle mě zbytečně). Má problém s tím, že nemá realistickou vizi, jeho vedení podléhá setrvačnému vidění reality a v důsledku toho je strana vnitřně rozdělená na tři tábory. Přesto bude po volbách stranou stabilní. Dokonce bych se nedivil, pokud by v následných turbulencích některého poslance nestabilních stran získala. Obtížně se odhaduje vnitřní vývoj této strany. Volbu této strany považuji rovněž za racionální.

SPD patrně zaboduje víc, než ostatní dosud nejmenované strany, které se dostanou do parlamentu. Patrně se rovněž nebude přímo podílet na sestavení vlády, i když v jednáních o ní bude mít důležitou roli. Její předvolební aktivita ukázala, že disponuje funkční stí příznivců, kteří mají určité politické i odborné zkušenosti (převzatých patrně ještě z dob KSČ, následně i nespokojené části sociálních demokratů). Ale ani to ji neuchrání před možnou nestabilitou. Nemá ani realistickou vizi a patrně ani odborné zázemí pro pochopení obsahu ekonomických změn, které nás čekají. Volbu této strany považuji rovněž za racionální. (Jen pro zajímavost: Moje 89letá si podrobně přečetla o všech stranách vše a svěřila se mně, že bude volit Okamuru, že ho sleduje z doby, kdy ještě nebyl ve velké politice; mluvila moudře, tak jsem jí volbu nerozmlouval.)

Piráti se mohou, ale také nemusejí dostat do Sněmovny. Vydávají rozporuplná stanoviska a i jejich personální složení nepochybně povede k tomu, že i v případě, že by se dostali do Sněmovny, budou stranou nejvíce nestabilní. Relativně poctivě hledají alternativu a chtějí se prezentovat jako alternativa vůči současnému establishmentu, s čímž ovšem velmi kontrastují některé (až naivní) projevy jejich konformity vůči současné moci či dokonce projevy toho, že až příliš podléhají mainstreamové manipulaci. Budou těžit z potenciálních sympatií ze strany mladší generace (která z pochopitelných důvodů obtížně hledá, koho volit), ale jejich výsledek je nejistý. Mladším voličům jejich volbu rozmlouvat nebudu, protože jsem toho názoru, že se vůči mladé generaci máme chovat s určitou pokorou a vědomím vlastní nedokonalosti.

A na závět, koho budu volit: KOMUNISTY. Považuji to za nejefektivnější volbu a nejmenší riziko zneužití mého hlasu. Osobní efekt si od toho neslibuji a také doufám, že normální lidi tuto mou volbu nebudou brát z ideologicky zaslepených pozic. (Na názoru novodobých kádrováků normalizačního typu mně nezáleží, jejich slouhovství současné globální moci z nich udělalo zapouzdřence neschopné přijímat argumenty.)

A ještě něco: Tady budete moci sledovat naše zvláštní televizní vysílání k průběhu a výsledku voleb:

Volby 2017, volební studio Hej, občané! z.s.
v sobotu 21/10, 14.00, Praha 1, Palackého 7, Coffee Friends Hause

https://www.facebook.com/events/376640292771517/
setkání na pokec, originální komentáře k volbám a jejich výsledku
kde nás najdet e? 
http://milujikavu.cz/kontakt/
online vysílání
RaptorTV, live on FB a YouTube

Facebook: 
https://www.facebook.com/zarko.raptor/videos/1339809919461601/
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXUYAfDy8yuW_TbV4CFDxIw/videos
pořádá: Hej, občané z.s.
http://hejobcane.cz/domains/hejobcane.cz/titulni-strana/
Facebook:
https://www.facebook.com/hejobcane/
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXUYAfDy8yuW_TbV4CFDxIw/videos

(Zítra předposlední článek seriálu, v neděli vyhodnocení voleb a pak startuji nový seriál a realistické a srozumitelné vizi dalšího vývoje)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5090-koho-volit-a-koho-budu-volit.htm

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář