(71.68) Hra: Co přinesl 7.8.13 – Superaféra 56

11. srpen 2013 | 08.00 |

Středa 7.8.2013 se stala jedním ze zlomových momentů vývoje superaféry, která začala 13.6.2013. Stala se dnem konce "stojedničky".

Dramatické dění bylo odstartováno poměrně agresivním projevem M. Zemana v Poslanecké sněmovně, ze kterého vybírám nejdůležitější pasáže a to vůbec nejdůležitější podtrhuji:

Z této krize existovalo několik východisek. První, nejjednodušší a také podle mého názoru nejméně správné, by bylo ponechat vládu Petra Nečase v demisi, protože ústava nestanoví žádnou lhůtu, po kterou vláda v demisi může vykonávat svoji funkci. Proti tomu mluvily nejméně tři argumenty. Za prvé tato vláda podala demisi dobrovolně, a když se někdo dobrovolně vzdá výkonu své funkce, nemá právo příliš dlouho tuto funkci vykonávat. Za druhé začalo řízení, nebo chcete-li vyšetřování, u něhož nikdy nelze vyloučit, že u některého z členů vlády v demisi bude vznesena žádost policie Poslanecké sněmovně na jeho vydání k trestnímu stíhání. A konečně za třetí - tato vláda měla prokazatelně nejnižší důvěru u občanů České republiky za celou historii českého státu... Vláda, kterou jsem jmenoval, je nejčastěji nazývána vládou překlenovací. Je to vláda složená z nestranických odborníků, která v první fázi své činnosti během několika málo týdnů udělala podle mého názoru řadu užitečných věcí, jako bylo například zvýšení minimální mzdy, dohoda s kraji, která byla minulou vládou po několik let blokována, anebo dohoda mezi ministerstvem průmyslu a obchodu na jedné straně a ministerstvem zahraničí na straně druhé, která byla několik měsíců blokována ministerstvem zahraničí a která nyní umožňuje to, čemu se říká ekonomická diplomacie, to znamená posílení role obchodních zastupitelství... Tehdy úřednická vláda Josefa Tošovského zdaleka neměla zajištěnou důvěru v Poslanecké sněmovně a Václav Havel tehdy vystoupil s naléhavým projevem, z něhož mi dovolte ocitovat pouze jednu jedinou, byť delší větu: "Jestliže Poslanecká sněmovna nepřijme vládu Josefa Tošovského, budu týdny a týdny přemýšlet, diskutovat a uvažovat a pověřovat jednáním o sestavení vlády další a další osoby, a pak opět budu týdny a týdny uvažovat, až nakonec žádné předčasné volby nebudou."... Samozřejmě, že přistoupím k druhému pokusu, nebude-li Rusnokova vláda schválena. Na druhé straně prosím, abyste na druhé straně vzali v úvahu, že je to první vláda v České republice, která má podporu jak zaměstnavatelských svazů, tak odborů, což jsou dvě vzájemně protikladné skupiny, výrazně se lišící svými zájmy.

Je to vláda, která je nástrojem boje proti korupci, protože v jejím programovém prohlášení je obsažen závazek, že nebude zasahovat do probíhajícího vyšetřování a narušovat toto vyšetřování politickými tlaky. Z projevu některých významných představitelů bývalé vládní koalice jsem několikrát slyšel obavu před policejním státem, před prokurátorskou republikou. Bývalý ministr spravedlnosti pan Blažek dokonce poslal nejvyššímu státnímu zástupci 23 otázek, na které státní zástupce právem odmítl odpovědět, protože byly zásahem výkonné moci do nezávislosti vyšetřovacího procesu. Podle mého mínění jediný, kdo může posoudit, zda vyšetřování bylo vedeno účinně, je nezávislý soud, a nikoli politici. A jak už jsem řekl, nemám žádnou záruku, že v případě, kdy by se k moci vrátila dosavadní koalice, by někdo z jejich členů nemohl být případně postižen řízením svého ministerstva z cely vyšetřovací vazby... po volbách jmenuji předsedou vlády představitele vítězné strany, a to nezávisle na tom, jaká strana to bude... na závěr svého vystoupení vracím k onomu tématu vyšetřování, jeho základem vůbec není stíhání tří poslanců za údajnou korupci. Jeho základem dokonce není ani vyšetřování nezákonnosti ve vojenském zpravodajství. Jeho základem je postupné odhalování propojení některých politiků a politických struktur s tím, co bych nezdvořile nazval kmotrovskými mafiemi, před nimiž jsem varoval již ve svém inauguračním projevu. Tuto tezi mohu doložit veřejně publikovaným rozhovorem asi tak před třemi týdny vrchního státního žalobce Ištvana, tuším, že to bylo v Hospodářských novinách, kde doslova říká, že se čeká senzace v tomto směru a že pro tuto senzaci již má dostatečné důkazy. Byl jsem ujištěn, že toto vyšetřování skončí v řádu několika týdnů, a ujišťuji vás, i kdybyste mě lámali kolem, že během těchto několika týdnů žádný druhý pokus nepodniknu z důvodů, které jsem již uvedl.

Viz: http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/309899-dokument-projev-milose-zemana-pred-hlasovanim-o-duvere-vlade.html

Zemanův projev lze interpretovat z mnoha hledisek. Podle mě tím nejdůležitějším je, že v něm zcela zřetelně vyzval k boji o vztah veřejnosti k Rusnokově vládě, k boji o veřejné mínění mezi Rusnokovou vládou a "stojedničkou" jako alternativním řešením bez předčasných voleb. Současně velmi zřetelně uvedl, čím a jak bude získávat Rusnokova vláda přízeň veřejnosti, ale také to, čím bude možné difamovat "stojedničku" usilující o pokračování vládnutí. Kromě toho Zemanův projev obsahuje ještě další dva momenty, které jsou poněkud nestandardní a stojí za povšimnutí:

- M. Zeman uvedl, že sestavením vlády pověří představitele (nikoli nutně předsedu) vítězné strany.

- Značná pozornost byla věnována podmíněnosti ústavních procedur generujících vládu policejním vyšetřováním. To je nezvyklé, situace v ČR je ovšem z tohoto hlediska poněkud výjimečná.

V rámci tohoto dílu nelze komplexně komentovat bouřlivou a poučnou diskusi v Poslanecké sněmovně, která se rozpoutala po přednesení žádosti o důvěru vládě J. Rusnokem. Rozprava podstatným způsobem reagovala na Zemanův projev. Zmíním jen jeden moment. Velmi ostře proti M. Zemanovi vystoupil K. Schwarzenberg, podle kterého dochází k ohrožení demokracie a je nutné spojit síly levice i pravice k jejímu ubránění. Dopustil se přitom určitého zlehčení rozdílů mezi tím, co je a co není pravice. Bezprostředně po něm vystupoval B. Sobotka, který do svého připraveného projevu improvizovaně, ale velmi přesně organicky vložil pasáže, ve kterých ukázal, proč je spor levice - pravice v našich podmínkách aktuální a jak asociální kroky bývalá vláda dělala. Bylo to jedno z jeho nejlepších (ne-li nejlepší) vystoupení.

V průběhu rozpravy se postupně začaly objevovat zprávy o tom, že někteří poslanci ODS mohou odejít ze sálu při hlasování o důvěře vládě a tím demonstrovat to, že "stojednička" neexistuje. Před devatenáctou hodinou se dohady a signály změnily v jistotu. Zde je celá zpráva podle Novinky.cz:

ODS, TOP 09 a strana LIDEM už nemohou deklarovat, že disponují ve Sněmovně většinou 101 hlasů. Dva poslanci ODS, Tomáš Úlehla a Jan Florián, totiž ve středu oznámili, že nebudou hlasovat proti vládě Jiřího Rusnoka, zároveň ji ale nepodpoří, opustí sál. Poslanci to uvedli v prohlášeních, která podepsali, a následně to při hlasování potvrdili. Rusnokova vláda nakonec důvěru nezískala, hlasovalo pro ni 93 poslanců, 100 jich bylo proti. Mezi sedmi poslanci, kteří se hlasování nezúčastnili, nakonec byli nejen Úlehla s Florianem, ale i šéfka strany LIDEM Karolína Peake, která prohlásila, že ve chvíli,kdy ODS znovu podtrhla svého lídra, už dohoda o stojedničce neplatí a nemá cenu v ní pokračovat. "Můj hlas byl hlasem pro podporu Miroslavy Němcové a její pravicové vlády. Dohodu o stojendičce ODS porušila," řekla Peake Novinkám. "Jediným férovým řešením jsou předčasné volby," dodala Peake. Žádný ze zbývajících sedmi poslanců, kteří tvoří skupinu kolem Peake, ji nenásledoval. TOP 09 v reakci na krok dvojice poslanců ODS oznámila, že bude obecně jednat o předčasných volbách, pokud se ukáže, že bývalá koalice nemá 101 hlasů. Někdejší "rebelové” Úlehla a Florián měli ještě před hlasováním o důvěře vládě požadovat ještě jedno jednání klubu ODS s tím, že dávají přednost variantě předčasných voleb před vládou založenou na půdorysu bývalé koalice ODS, TOP 09 a LIDEM. Úřadující předseda ODS Martin Kuba na adresu dvou rebelujících poslanců prohlásil, že "jsou to lidé, kteří využívají jakoukoli záminku k prosazování vlastních zájmů ve straně." Podle Kuby ale nemůžou zůstat součástí poslaneckého klubu strany, ten by měl rozhodnout o jejich osudu. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg na dotaz, co říká, že poslanci ODS Florián a Úlehla zradili koaliční stojedničku, uvedl: "Zdá se, že zavedli do Poslanecké sněmovny tržní hospodářství a to se všemi důsledky." Členové vedení ODS ve Sněmovně se sice během středečního odpoledne snažili situaci bagatelizovat, že jde o fámy, ale nervozita na nich byla znát: většina z nich pobíhala po sněmovních kuloárech, s mobilními telefony přilepenými k uchu. "Jsou to fámy. Vůbec tomu nevěřím," řekla Právu například místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. "Nemám takové informace," uvedl předseda ODS Martin Kuba. Tomáš Úlehla později novinářům řekl, že "šlo o vtip, který vzal vážně jeden redaktor". Volání po rychlých předčasných volbách nicméně v ODS nabírá na síle. Server Lidovky.cz přinesl informaci, že vlivný zákulisní hráč a šedá eminence pražské ODS Tomáš Hrdlička napsal svým spolustraníkům SMS, ve které je nabádá, aby prosadili rychlé předčasné volby. K nim by mohlo dojít, kdyby Rusnokova vláda získala důvěru a parlament by si posléze odhlasoval rozpuštění Sněmovny. Víc poslanců ODS pak mimo záznam připouští, že by strana byla ve výhodnější pozici, kdyby Rusnokova vláda důvěru dostala, a ODS by ji mohla kritizovat z opozičních lavic. Na stranu rebelů by se mohl přidat i poslanec Pavel Bém. "Budu pro každé řešení, které umožní existenci pravice v České republice," řekl novinářům. Někteří poslanci ODS rovněž nesouhlasí s textem usnesení, na kterém se v úterý dohodly koaliční špičky: chtějí vyzvat prezidenta, aby po prvním neúspěšném pokusu neprodleně jmenoval vládu Miroslavy Němcové, která by se opírala o sto jedna hlasů. "Text usnesení nám na klubu nikdo neukázal, nevíme, na čem se dohodli," řekl Právu jeden z poslanců ODS, podle kterého byla na ranním zasedání poslaneckého klubu vzrušená atmosféra. Vadí jim také, že by ministerstvo vnitra mohla dostat Karolína Peake (LIDEM).

Prohlášení Jana Floriána

Dnes jsem měl těžké rozhodování: na jedné misce vah pokračující politické tahanice a rozpočtové provizorium a na druhé vládu jmenovanou prezidentem. Pro mne je na prvním místě zájem občanů ČR a naše ekonomická prosperita. Hlasovat proti vládě Jiřího Rusnoka znamená další rok neřešení palčivých problémů, které naši zemi trápí. Potřebujeme snížit nezaměstnanost, nastartovat ekonomický růst a pomoci podnikatelskému sektoru. A potřebujeme začít hned. V jiném případě nás čeká další rok politického marasmu a znechucování voličů, kteří by začali odmítat demokracii jako takovou. Na dnešním jednání Poslanecké sněmovny jsem se rozhodl nehlasovat proti překlenovací vládě.

Prohlášení Tomáše Úlehly

Dnes jsem se rozhodl nehlasovat proti vládě Jiřího Rusnoka. Současně ji ani nepodpořím. Rozhodl jsem se tak pro postoj, který není sice výhodný pro mne, ale je dobrým řešením pro ČR i pro ODS: Jsem přesvědčený, že občané ČR chtějí, aby se začaly řešit jejich problémy a politická scéna přestala stravovat sama sebe. Země potřebuje vyvést z problémů, jako jsou vysoká nezaměstnanost, potřebujeme podpořit podnikatelský sektor a nastartovat tak ekonomiku. Nemá smysl strávit další rok v neustávajících politických půtkách a nejistotě. Zájem občanů a značka ČR jsou pro mě prioritou.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/309940-stojednicka-nemcove-je-pohrbena.html

Bylo jasné, že "stojednička" skončila a je odstartována příprava předčasných voleb. Lze spekulovat o motivech J. Floriana a T. Úlehly. Objevily se spekulace, že byli koupeni či vydíráni. To mohlo určitou roli hrát. Většinou však také působí motivy existenciální. Významným faktorem, který ovlivnil rozhodnutí uvedených poslanců, ale i těch, co za nimi stojí, byla bezvýchodnost snahy "stojedničky" obstát v boji o veřejné mínění na pozici "nic neměnit, z ničeho se nepoučit" a pokoušet se nadále veřejnosti vnutit představu, že normální je to, co normální není.

Protože nyní bylo zřejmé, že M. Zeman může a bude Rusnokovu vládu držet až do voleb, ať již budou řádné či předčasné, nezbylo TOP než deklarovat ochotu rozpustit Poslaneckou sněmovnu a učinit k tomu i konkrétní kroky, viz následující zpráva z Novinky.cz:

"Zahájili jsme jednání o nových volbách s dalšími parlamentními stranami," řekl Novinkám první místopředseda ČSSD Michal Hašek, na dotaz, zda strana jedná s TOP 09. Obdobně se vyjádřil také předseda poslanců ČSSD Jeroným Tejc. Všech 42 poslanců klubu TOP 09 a STAN se shodlo na tom, že strana podá žádost o svolání mimořádné schůze za účelem rozpuštění Sněmovny, pokud se ukáže, že v ní není 101 hlasů pro vládu Miroslavy Němcové (ODS). ODS, TOP 09 a LIDEM dříve deklarovaly, že disponují většinou 101 poslanců na podporu vlády na půdorysu bývalé koalice, kterou by vedla místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová. Tato většina padla ve chvíli, kdy poslanci ODS Tomáš Úlehla a Jan Florián prohlásili, že nebudou aktivně hlasovat proti vládě Jiřího Rusnoka a opustí sál. Předsedkyně LIDEM Karolína Peake následně oznámila, že pokud Úlehla s Floriánem nebudou hlasovat proti Rusnokovi, dohoda o stojedničce neplatí a hlasovat nebude ani ona.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/309943-cssd-a-top-09-zahajily-jednani-o-predcasnych-volbach.html

Pro úplnost dodávám, že oba poslanci ODS skutečně odešli ze sálu, rovněž tak K. Peake, čímž bylo potvrzeno, že "stojednička" skončila. Podle očekávání pak Rusnokova vláda důvěru nedostala v poměru 93 pro, 100 proti.

ODS se ještě tentýž večer s oběma poslanci vypořádala, viz následující zpráva z Novinky.cz:

Poslanecký klub ODS ve středu po desáté večer vyloučil dva poslance Tomáše Úlehlu a Jana Floriána ze svých řad. Reagoval tak na to, že se při hlasování o důvěře kabinetu Jiřího Rusnoka rozhodli odejít ze sálu Sněmovny. Ostatní poslanci ODS hlasovali proti Rusnokově vládě. O vyloučení informoval předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, uvedla Česká televize. Oba poslance podle serveru Lidovky.cz přiměl ke změně postojů člen ODS a pražský lobbista Tomáš Hrdlička, který tak chtěl prosadit rychlé předčasné volby. Předseda pražské ODS Bohuslav Svoboda navrhne vyloučení poslance Jana Floriána i lobbisty Tomáše Hrdličky ze strany. "Se sluhou musí jít i jeho pán," uvedl. Počínání obou spolustraníků označil za neodpustitelnou zradu. Podle šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga ve Sněmovně funguje "tržní hospodářství s odpovídajícími výsledky". Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že podle něj je vítězem dnešního hlasování, při kterém nehlasovali dva poslanci ODS a šéfka LIDEM společně se zbytkem stran bývalé koalice, právě Tomáš Hrdlička. "Za vítěze se svým způsobem může považovat i tato vláda. Jakkoliv nezískala důvěru, tak se jí podařilo stihnout nakoupit několik poslanců ODS. To se jen tak někomu nepovede," poznamenal Kalousek.

Viz: http://www.novinky.cz/domaci/309946-ods-vyloucila-z-klubu-poslance-kteri-potopili-stojednicku.html

ODS patrně nemohla jednat jinak, než tak, že ztrestala rebely. A TOP zase nemohla jednak jinak, než označit "nespolehlivost" uvedených poslanců jako selhání ODS, vysvětlit jednání těchto poslanců tím, že se nechali koupit. V nastávajícím boji o voliče na pravém spektru, který byl přípravou předčasných voleb již odstartován, pak z toho nemilosrdně těžit na úkor ODS. Jenže právě tím bude ještě více posílena ortodoxie nejen uvnitř ODS, ale i TOP. Ještě více bude v obou stranách dbáno na to, aby bylo považováno za normální to, co normální není, a kvůli čemuž padla jak Nečasova vláda, tak nyní i "stojednička". A s tímto půjdou obě strany do voleb. Nezáviděníhodná pozice. Jenže vývoj má parametry antické řecké tragédie a rekové nemohou jen tak vyskočit ze svých rolí. TOP pod vlivem M. Kalouska (který byl hlavním architektem "stojedničky") propásla možnost emancipovat se vůči ODS z reformních pozic, tj. z pozic alespoň určité reflexe vývoje veřejného mínění a dílčí nápravy.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře